Защо военният комунизъм е една от причините за гражданската война?

Военният комунизъм е една от причините за гражданската война и загубата на привлекателния образ на новото правителство в очите на голяма част от населението на странатаһттр://....