Категория: Ленин

Каква е социално-икономическата перспектива на Ленин?

Социално-икономическата перспектива на Ленин е подкрепена от германската революция от 1918-1919 г., италианското въстание и общите стачки от 1920 г., както и от работническите бунтове за заплащане на труда в...