Комунизмът е илюминизъм. А илюминизмът е сатанизъм. Докато не приемем този факт, никога няма да успеем да се преборим с организираното зло "по високите етажи". (Ефесяни 6:12). Когато говорим за конспирация, става дума за идеология.

Какво е питагорейският илюминизъм? Това е философия и идеология, която направлява живота ми. Питагорският илюминизъм е религия, философия и идеология, която е напълно различна от всяка друга религия, философия или идеология. Виждате ли, питагорейският илюминизъм е единствената религия на Логоса в света.

Каква е философията на илюминизма? Питагорският илюминизъм е религия, философия и идеология, която е напълно различна от всяка друга религия, философия или идеология.

Какви са историческите употреби на илюминизма? В този смисъл думата "илюминизъм" има две основни исторически употреби: Просвещение и илюминати. Просветление. Първо, както хронологически, така и по отношение на влиянието, илюминизмът се отнася към интелектуалното и културното движение, известно като Просвещение.

Какво включва една подробна критика на илюминистката етика? Една подробна критика на илюминистката етика би довела до критика на всяка от изброените по-горе етични теории. Всеки от тях обаче пропуска или отрича една или повече от следните фундаментални за дискусията за морала истини: (1) Човекът има разумна природа, т.е. той е надарен с разум и свободна воля.

Кои са илюминатите?

Първият клас включва различни религиозни секти, които твърдят, че са пряко просветени от Бога, най-вече гностиците, алумбрадосите в Испания и илюминатите във Франция.

Какво е Los Illuminados?

Всички членове на фанатичния религиозен култ "Лос илюминадос" са заразени с паразити и именно този култ е открил Плагас преди много векове в селските райони на Испания. След възкръсването на Лас Плагас в наши дни Лос Илюминадос обръщат много хора, използвайки паразитите, за да ги подчинят на волята на Озмънд Садлър.

Кои са били първоначалните илюминати и с какво са се занимавали?

Какви са били първоначалните илюминати? Илюминатите са тайно общество, основано в Бавария (днес част от днешна Германия) и съществуващо от 1776 до 1785 г. Първоначално членовете му се наричат Перфектибилите. Групата е вдъхновена от идеалите на Просвещението, а неин основател е Адам Вайсхаупт, професор по канонично право.

Какво прави книгите на Питагорските илюминати толкова специални?

По този начин книгите на питагорейците-илюминати са уникални именно защото са 100% математически. Питагорейците-илюминати са единствените, които знаят какво е математиката от онтологична гледна точка. Всъщност може да се каже, че една от целите на поредицата за Бога е да разкрие математическата истина на планетата Земя и тези книги правят точно това.

Какво представлява илюминизмът от човешка гледна точка?

Просветеният човешки ум. Илюминизмът се отнася и до онези, които притежават просветление като резултат от просветлено, пречистено и възвишено състояние на човешкия ум. В този смисъл думата "илюминизъм" има две основни исторически употреби: Просвещение и илюминати.

Каква е философията на илюминизма?

Илюминатонизъм или илюминатска философия, която се появява за първи път през XII в. като цялостна, реконструирана система, различна както от перипатетичната философия на Авицена, така и от теологичната философия. w: Encyclopaedia Iranica. Томове XII и XIII. 2004 ^ Хенри Корбин.

Какво е просветление?

Термин, с който се обозначава всяко учение, свързано с просветлението на човешкия ум; той се приписва на ентусиасти от два различни типа: тези, които притежават "светлина" като пряко предаване от по-висш източник, и тези, които притежават "просветление" като резултат от просветлено и възвишено състояние на човешкия ум.

Каква е истинската религия на илюминатите?

Питагорският илюминизъм, религията на истинските илюминати, официално основана от древногръцкия мистик и математик Питагор, е единствената в света религия на "Логоса", т.е. рационална религия, основана на разума, математиката, науката и философията.

Какво е значението на термина "илюминати"?

В качеството си на експерти и съветници те оформят правителствената политика така, че да улеснят изпълнението на тайните планове на своите господари. В речника е дадено следното определение: Илюминати означава 1. хора, които твърдят, че са изключително просветени в някаква област. 2. илюминати Всяка от различните групи, претендиращи за специално религиозно просветление.