Kuba přichází na mysl jako komunistická vláda a jako příklad úspěchu, vzhledem k tomu, že nejmocnější země světa se snaží ovládnout Kubu od roku 1902 a od roku 1959 se aktivně snaží svrhnout vládu. Spojené státy teprve nyní zvažují snížení intenzity svého tlaku na svržení kubánské vlády.

Je jediným měřítkem ekonomického úspěchu na Kubě spotřební zboží? Jsou součástí kubánského materiálního bohatství a nelze je opomíjet - jako by individuální spotřeba spotřebního zboží byla jediným měřítkem ekonomického úspěchu. Specifické a skutečné výzvy, kterým rozvoj Kuby čelí, vytvořily jedinečné rozpory.

Jaké jsou neúspěchy kubánské revoluce?

Jako ekonomický přístup se neosvědčil. Nedokázala ani přinést kubánskému lidu pokrok. HDP na obyvatele rostl pouze o 1 % ročně, a to včetně (dnes již neexistujících) dotací z Venezuely a převodů peněz od Kubánců žijících v USA. Dva miliony lidí emigrovaly do USA a dalších zemí.

Má Kuba velké problémy?

To neznamená, že Kuba nemá velké problémy, ale je také jisté, že nelze hodnotit úspěch či neúspěch kubánského modelu bez přihlédnutí k americkému embargu, které trvá již 50 let. Ekvádor by pod takovým embargem nepřežil ani pět měsíců.

Proč Kubánci netrpí hladem? Ani během hladových let hospodářské krize v 90. letech netrpěli Kubánci hladem. Kuba měla plánované hospodářství, které jí umožňovalo racionálně využívat omezené zdroje. Ano, mzdy jsou velmi nízké (na což si stěžovali Fidel i Raúl), ale výdělky Kubánců neurčují jejich životní úroveň.

Jak přežila Kuba bez Sovětského svazu?

Kuba by nepřežila bez ruské podpory, která nakonec dosáhla několika miliard dolarů ročně. Život Kubánců se ztížil po roce 1991, kdy se zhroutil Sovětský svaz a došly peníze. Pro Ameriku je obtížné normalizovat vztahy s Kubou kvůli velkému počtu kubánských exulantů v USA.

Jak ovlivnil zánik Sovětského svazu kubánskou ekonomiku?

Zánik Sovětského svazu jako zdroje financování obchodu znamenal, že Kuba musela drasticky snížit dovoz, aby se přiblížila vývozu.

Jaké jsou v současnosti vztahy mezi Ruskem a Kubou?

Po letech od rozpadu Sovětského svazu a následného přerušení spolupráce a pevného spojenectví mezi Kubou a Ruskem se nyní oba národy snaží obnovit vztahy, které kdysi přivedly svět na pokraj jaderné války, když Sovětský svaz tajně umístil na karibský ostrov jaderné rakety.

Proč Sovětský svaz tajně rozmístil jaderné rakety na Kubě?

Jednou z nejlepších vojenských operací Sovětského svazu byl tajný přesun jaderných raket a desítek tisíc vojáků na Kubu v roce 1962. V té době probíhala studená válka a Sovětský svaz byl ohrožen obrovským arzenálem amerických jaderných zbraní. USA měly 6 000 jaderných hlavic, které mohly zasáhnout cíle v Sovětském svazu.

Jak Sovětský svaz pomohl kubánskému lidu?

SSSR nabídl Kubáncům záchranné lano v podobě bezplatného obilí, paliva, tanků a letadel. Sověti využili zhoršujících se vztahů mezi Kubou a USA. Přesvědčili Castra, že jaderné zbraně jsou jediným způsobem, jak přimět USA, aby respektovaly Kubu.

Jaký byl život Američanů na Kubě v 60. letech?

Američané ovládali více než 40 % cukrovarnického průmyslu, 50 % železnic a 90 % telekomunikací a elektrické energie. Většina Kubánců byla mezitím bez půdy a chudá.

Proč Fidel Castro zůstal na Kubě déle než ostatní Američané?

Plně se ponořil do kubánského způsobu života, a když se vztahy mezi USA a Kubou zhoršily, zůstal na Kubě déle než kterýkoli jiný Američan a Kubánci ho přijali do svých srdcí.

Jak se žije na Kubě?

Kubánci jsou šťastní, ale zklamaní. Mnoho Američanů si myslí, že všichni Kubánci se chtějí přestěhovat do USA. Zjistil jsem, že to není pravda. Chtějí zůstat ve své zemi. Kubánci odmítají mnoho aspektů naší nadměrné konzumní kultury. Přestože lidé potřebují ke každodennímu životu základní zboží.

Je kubánská ekonomika represivní?

Od roku 1995, kdy byl index vytvořen, se kubánská ekonomika nachází na konci kategorie represe. Pouze dva z 12 ukazatelů kubánského indexu mají skóre vyšší než 50.

Ovlivní diktatura na Kubě hospodářský růst?

V současné době se nepředpokládá žádný potenciální dopad na hospodářský růst. Od roku 1959 vládne na Kubě nejdéle vládnoucí komunistická diktatura na západní polokouli.

Jaký dopad měla kubánská revoluce na Kubu?

Velké pozemkové majetky byly rozdrobeny a rozděleny; přibližně 200 000 rolníků obdrželo osvědčení o vlastnictví. Pro Castra to byl důležitý krok, který zlomil kontrolu bohaté třídy vlastníků půdy nad zemědělstvím na Kubě. Ačkoli bylo hnutí populární mezi dělnickou třídou, odradilo mnoho příznivců ze střední třídy.

Proč došlo v roce 1962 k poklesu kubánské ekonomiky?

V roce 1962 se kubánská ekonomika ocitla v hlubokém propadu v důsledku špatného hospodaření a nízké produktivity v kombinaci s americkým obchodním embargem. Nedostatek potravin vedl k přídělovému systému, což vyvolalo protesty v Cárdenasu.

A co ekonomická svoboda Kuby?

Skóre ekonomické svobody Kuby je 27,8 bodu, což z ní činí 178. nejsvobodnější ekonomiku v Indexu 2019. Celkové skóre se snížilo o 4,1 bodu, k čemuž přispělo výrazné zhoršení finančních podmínek.

Jak si stojí kubánská ekonomika ve světovém indexu ekonomické svobody?

Skóre ekonomické svobody Kuby je 27,8 bodu, což z ní činí 178. nejsvobodnější ekonomiku v Indexu 2019. Celkové skóre se snížilo o 4,1 bodu, což je způsobeno prudkým zhoršením finančních podmínek. Kuba je na 31. místě z 32 zemí amerického regionu a její celkové skóre je výrazně pod regionálním i celosvětovým průměrem.

Jaký je index ekonomické svobody na Kubě?

Skóre ekonomické svobody Kuby je 28,1 bodu, což z ní činí 176. nejsvobodnější ekonomiku v Indexu 2021. Celkové skóre se zvýšilo o 1,2 bodu, zejména díky lepšímu hodnocení integrity vlády.

Jaké je mezinárodní hodnocení Kuby?

Níže jsou uvedeny mezinárodní žebříčky Kuby. Rozvojový program OSN: Index lidského rozvoje 2019, na 72. místě ze 189 zemí. Světová banka: HDP na obyvatele v roce 2011, 92. místo mezi 190 zeměmi. CIA World Factbook: HDP na obyvatele 2011, 92. místo ze 191 zemí.

Je kubánská ekonomika skutečně svobodná?

Plány na rok 2018 zahrnují další rozpočtové škrty, které probíhají již třetím rokem po sobě. V roce 2021 bylo skóre ekonomické svobody Kuby podle volnotržní nadace Heritage Foundation 28,1, což řadí kubánskou ekonomiku na 176. místo (mezi "nejméně svobodné") z hlediska svobody obchodu, daňové svobody, měnové svobody, svobody a svobody podnikání.