Den revolutionære marxistiske kommunismes grundlag i doktrinen om og historien om proletarernes internationale kamp for den centrale politiske magt gennem oprør og væbnet kamp og etableringen af proletariatets diktatur.

Hvad er grundlaget for marxismen?

Fundamentals of Marxism: forslag til læsning. Den marxistiske teori er det fundament, som vores analyse, perspektiver, program og deltagelse i bevægelsen er baseret på. Det er vores "guide til handling". Det er derfor, at Socialist Appeal lægger så stor vægt på politisk uddannelse.

Hvad mente Karl Marx med proletariatets revolution?

Ifølge Karl Marx er arbejdernes eller proletariatets revolution det naturlige resultat af proletariatets erhvervede bevidsthed og kapitalismens økonomiske pres.

Hvad er de tre dele af den marxistiske teori?

Denne bog henvender sig især til nybegyndere inden for marxismen. Bogen, som allerede er blevet en bestseller i anden udgave, indeholder indledende artikler om de tre dele af den marxistiske teori, der generelt svarer til filosofi, socialhistorie og økonomi: dialektisk materialisme, historisk materialisme og marxistisk økonomi.

Hvad er de vigtigste elementer i marxismen?

Denne korte artikel præsenterer de mest grundlæggende, men fundamentale elementer af marxismen: dens filosofi, dens forståelse af historien og dens analyse af økonomien. Den kommunistiske bevægelses grundlæggelsesdokument.

Hvad er de tre komponenter i marxismen?

Arbejdsværditeorien blev først formuleret af Locke. Endelig er marxismen en teori om staten og revolutionen. Marxismen som helhed indeholder alle disse tre elementer. Marxismen er således et komplekst socialt, politisk og økonomisk billede af det borgerlige samfund, set gennem den dialektiske materialisme.

Hvad er det grundlæggende princip i den marxistiske teori?

1) Det grundlæggende princip i denne teori er demokratiet. 2) Selvbefrielse er også et væsentligt princip i den marxistiske teori. 3) Modstand mod et økonomisk system, der tror på ulighed. Hvad er forskellen mellem fascisme og kapitalisme?

Hvad er de tre kilder til marxismen?

Den er den legitime efterfølger af alt det, som det bedste af mennesket har frembragt i det 19. århundrede i form af tysk filosofi, engelsk politisk økonomi og fransk socialisme. Det er disse tre kilder til marxismen, som også er dens bestanddele, som vi kort vil analysere.

Hvad er den grundlæggende præmis i Karl Marx' teori?

Marxismen hævder, at på grund af den sociale klasseorden og virksomhedsejernes udbytning af arbejderne er det nok med revolution på grund af borgerskabets fordomme og had. Marxismen er en social, økonomisk og politisk teori om konstant kamp, der er kendetegnet ved marxistisk økonomi og marxistisk klassekamp.

Hvad er de vigtigste teoretiske kilder til marxismen?

De teoretiske kilder til marxismen var ifølge Lenin den klassiske tyske filosofi, den klassiske engelske politiske økonomi og den franske utopiske socialisme. De umiddelbare forgængere, der havde den største indflydelse på Marx' og Engels' filosofiske synspunkter, var Hegel og Feuerbach.

Hvad er borgerskabets karakteristika ifølge Karl Marx?

Borgerklassens repræsentanter har ifølge Marx følgende karakteristika: De ejer en del af produktionsmidlerne (f.eks. en fabrik). De beskæftiger medlemmer af proletariatet til at producere varer. De beholder størstedelen af overskuddet fra deres arbejdstageres arbejde.

Hvad er de syv grundlæggende dogmer i marxismen?

De syv grundlæggende principper i marxismen er følgende: 1. dialektisk materialisme 2. historisk materialisme 3. historiens stadier 4. arbejdsteori 5. klassekamp 6. det socialistiske samfund 7.

Hvad er de vigtigste idéer i marxismen?

Friedrich Engels Marxisme er betegnelsen for et sæt politiske og økonomiske idéer. De grundlæggende idéer er som følger: Verden er opdelt i to klasser (grupper) af mennesker.