Lenins engagement i den russiske revolution førte bl.a. til det russiske imperiums sammenbrud. Den provisoriske regering overtog derefter magten, men til sidst brød der en borgerkrig ud i Rusland, som endte med en sejr til Lenins bolsjevikkerparti.

Hvad var udgangspunktet for den russiske revolution?

Udgangspunktet for den russiske revolution var en demokratisk revolution. Det stillede imidlertid problemet med det politiske demokrati under nye betingelser.

Hvad var konsekvenserne af den russiske revolution i 1917?

Blandt de vigtigste konsekvenser af den russiske revolution var følgende: Det zaristiske regime blev i februar 1917 afløst af en moderat provisorisk regering og fra oktober af en bolsjevikisk regering under ledelse af Lenin.

Hvad var den russiske revolution?

Den russiske revolution I de første år af det 20. århundrede oplevede Rusland en række økonomiske vanskeligheder, som gjorde, at landet kæmpede for at få kontrol over Stillehavet, en mulig løsning til at lokalisere produkter og tilbagebetale de lån, der var blevet søgt hos bl.a. franskmændene og belgierne med henblik på at udvikle industrialiseringen.

Hvad var dine første tilhængere af den russiske revolution? En af hans første tilhængere var feministen Alexandra Kolontai, som også afviste ethvert kompromis, da hun fandt det umuligt. Fra februar til oktober, sandsynligvis den mest åbne periode i russisk historie, overbeviste Lenin sit parti, allierede sig med Trotskij og forberedte sig på en ny revolution.

Hvordan tog den russiske revolution form under Første Verdenskrig?

Revolutionen fandt sted i slutningen af Første Verdenskrig på et tidspunkt, hvor det russiske folk var udmattet af krigsførelse, fødevaremangel og regimets undertrykkelse af alle former for protester. En strejke blandt russiske arbejdere under februarrevolutionen i 1917.

Hvad var de mest markante elementer i den russiske revolution i 1917?

Oct 16, 2019 - Den enorme vold, der blev udløst under rædselsregimet, vil inspirere andre øjeblikke i Europas historie, ligesom den russiske revolution i 1917 gjorde det.Selv om det er de mest markante elementer siden afslutningen af den franske revolution, må vi konkludere, at samfundet næsten ikke har ændret sig i det postrevolutionære Frankrig.

Hvem spillede en vigtig rolle i den russiske revolution?

Vigtige personer i den russiske revolution. I løbet af disse forskellige faser af den russiske revolution blev nogle af bevægelsens vigtigste personer berømte, bl.a. Vladimir Lenin (1870 - 1924): leder af bolsjevikpartiet, som efter den russiske revolution fik overtaget magten i Rusland.

Hvad udløste den russiske revolution?

Udbruddet af revolutionen var på mange måder en konsekvens af Første Verdenskrig, da nederlaget for de mere traditionelle regeringer viste Europa, at det var tid til en ændring af de primitive monarkier, som Rusland var et af dem.

Hvad var den blodigste periode i den russiske historie?

Det var en meget blodig periode, fuld af krige mellem de forskellige folkeslag, der boede på de russiske stepper. Fra 1613 til 1917: dette er den længste periode i Ruslands historie. Fra begyndelsen til slutningen var det herskende dynasti Romanov-dynastiet, som begyndte med Michael III og sluttede med Nikolaus II.

Hvad var den længste periode i den russiske historie?

Fra 1613 til 1917: Dette er den længste periode i russisk historie, da det regerende dynasti fra begyndelsen til slutningen var Romanov-dynastiet, der begyndte med Michael III og sluttede med Nikolaus II. Han var kendetegnet ved sin jernhårde opførsel over for folket.