Η καπιταλιστική οικονομία βασίζεται στην ελεύθερη ανταλλαγή. Το είδωλο του μύθου του "καταπιεστικού κομμουνισμού" είναι ο μύθος του "απελευθερωτικού καπιταλισμού". Η ιδέα ότι όλοι μας κάνουμε συνεχώς ελεύθερες επιλογές σε μια άφθονη αγορά όπου ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων, καταρρίπτεται πλήρως από την εμπειρία εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων.

Γιατί αγνοείται η καταπίεση που προκαλεί ο καπιταλισμός; Γιατί αγνοείται η καταπίεση που προκαλείται από τον καπιταλισμό, ενώ αυξάνεται η καταπίεση που προκαλείται από τον κομμουνισμό (ακόμη και αν δεν είναι αλήθεια); Η καταπίεση που προκαλείται από τον καπιταλισμό αγνοείται επειδή ζείτε κάτω από τον καπιταλισμό. Τα κράτη που ακολουθούν μια ιδεολογία δημιουργούν δογματικές αφηγήσεις.

Τι κρύβεται πίσω από την καταπίεση των γυναικών στον καπιταλισμό;

Πράγματι, οι έμφυλοι ρόλοι, οι ανισότητες και οι προσδοκίες που αντιστοιχούν στην οικογενειακή δομή, καθώς και η άνιση θέση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό που τους ενισχύει, αποτελούν τη βάση της καταπίεσης των γυναικών στην καπιταλιστική κοινωνία.

Ποια είναι η συγκεκριμένη καταπίεση των γυναικών στον καπιταλισμό;

Η ιδιαίτερη καταπίεση των γυναικών στον καπιταλισμό έγκειται στον διπλό ρόλο τους στην καπιταλιστική κοινωνία. Οι γυναίκες επωμίζονται το βάρος της οικιακής εργασίας, ενώ κατέχουν υποδεέστερη θέση στην κοινωνική παραγωγή. Οι δύο αυτές πτυχές αλληλοενισχύονται. Εργαζόμενες σε εργοστάσια, γραφεία κ.λπ., οι γυναίκες επιτελούν κοινωνικό έργο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του καπιταλισμού και της πατριαρχίας;

Η καταπίεση των γυναικών είναι πολύ παλιά: προϋπήρχε του καπιταλισμού, ο οποίος είναι επίσης ένα σύστημα καταπίεσης, αλλά πιο παγκόσμιας φύσης. Η πατριαρχία μπορεί να οριστεί απλά ως η καταπίεση και η αντικειμενοποίηση των γυναικών από τους άνδρες.

Ο φεμινισμός διαιωνίζει την καταπίεση των ανδρών;

Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζει ότι η καταπίεση των γυναικών διαιωνίζεται από τις σχέσεις παραγωγής στον καπιταλισμό και επομένως έχει τις άμεσες ρίζες της στην εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και ότι η στάση των ανδρών απέναντι στις γυναίκες απορρέει από αυτή την υλική βάση. Ο φεμινισμός αποδίδει στον ανδρικό σοβινισμό έναν φυσικό και αιώνιο ρόλο που μόνο οι γυναίκες μπορούν να ξεπεράσουν.

Τι κρύβεται πίσω από την καταπίεση των γυναικών;

Η βάση της καταπίεσης της γυναίκας είναι η ευαλωτότητά της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Για ένα μέρος αυτής της περιόδου δεν μπορεί να εργαστεί παρά μόνο για να μεταφέρει το μωρό, και για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιόδου μπορεί να εργαστεί μόνο εν μέρει και αισθάνεται ψυχικά και σωματικά πιο αδύναμη.

Ποιες είναι οι ρίζες της καταπίεσης σύμφωνα με τον Μαρξ;

Οι μαρξιστές, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουν ότι όλες οι μορφές καταπίεσης έχουν τις ρίζες τους στην οικονομική οργάνωση της καπιταλιστικής κοινωνίας και στις δομές εξουσίας και ελέγχου που τη συνοδεύουν και την ενισχύουν. Αυτή η προσέγγιση συχνά αμφισβητείται ως "αναγωγή" της καταπίεσης στις ταξικές σχέσεις ή ως υποβάθμιση της σημασίας της.

Υπάρχει σχέση μεταξύ της καταπίεσης και της δουλείας;

Αυτή η σύνδεση μεταξύ της καταπίεσης των γυναικών και της καταπίεσης των σκλάβων μας φέρνει σε μια άλλη κατηγορία μη μαρξιστών, μη κριτικών θεωρητικών, συγχρόνων του Καρλ Μαρξ, οι οποίοι ωστόσο ήταν ξεκάθαροι σχετικά με τον "καταπιεστή" και τον "καταπιεζόμενο": πρόκειται για τους ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής στην Αμερική.

Ποιο είναι ένα παράδειγμα καταπίεσης σύμφωνα με τον Καρλ Μαρξ;

Ο Μαρξ, για παράδειγμα, μιλούσε συχνά για καταπιεσμένες τάξεις -μια έννοια παρόμοια με την έννοια του Γκράμσι για τους υποτελείς- αναφερόμενος στο προλεταριάτο, τους ανέργους, τους αγρότες, τους εργάτες γης, τους δούλους, τους δουλοπάροικους κ.λπ. Η ιδιαίτερη καταπίεση διχάζει την εργατική τάξη, ή οποιαδήποτε άλλη καταπιεσμένη τάξη, μεταξύ τους.

Ποια είναι η σχέση του μαρξισμού με το φύλο και τη φυλή;

Ο μαρξισμός είχε μια πολύπλοκη σχέση με τη μη ταξική καταπίεση, όπως το φύλο και η φυλή. Για τους περισσότερους, ο ιστορικός υλισμός είναι "φυλετικά τυφλός" και "έμφυλα τυφλός", παρέχοντας μια εξήγηση μόνο για την ταξική εκμετάλλευση.