Λεπτομερής απάντηση: Τι συνέβη στον κομμουνισμό μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου;

Όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, ειπώθηκε ότι ο χρόνος του κομμουνισμού ήταν μετρημένος, ακόμη και ο αμφιλεγόμενος Φουκουγιάμα έγραψε γι' αυτό λίγο καιρό πριν στο...