16. aprillil 1917 saabus Lenin Petrogradi (Peterburi uus nimi alates augustist 1914), kus teda ootas rahvahulk. Revolutsioonil oli juba juht ja iroonilisel kombel olid just sakslased need, kes ta Šveitsist kohale tõid. Miks nad seda tegid?

Mis juhtus Venemaal 1917. aastal?

1917. aasta oli otsustav aasta Venemaa kui riigi ajaloos ja selle hilisemas arengus suurriigina. Siin toimus sama revolutsiooni kaks etappi, üks veebruaris ja teine oktoobris, mille tulemusel sündis maailma esimene kommunistlik riik.

Milline oli Lenini partei? Vene Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei liikmena sai Leninist juhtfiguur selle jagunemisel kahte vastandlikku leeri. Ta juhtis enamusfraktsiooni, bolševike, mis propageeris professionaalsete revolutsionääride partei moodustamist tsentraliseeritud juhtimise all.

Mis juhtus Lenini vanema vennaga? Need kaks perekonda tundsid teineteist, muu hulgas Lenini vanema venna Aleksandri episoodi tõttu, kes tegi 1887. aastal katse tsaar Aleksander III elu vastu ja hukati, mis tekitas linnas suurt pahameelt.

Mis juhtus Lenini vastuseisuga sõjale?

Lõpuks naasis ta Venemaale pitseeritud rongiga, mille pakkusid sakslased, kes lootsid, et Lenini vastuseis sõjale nõrgestab Venemaa sõjategevust. 3. aprillil saabus Lenin Petrogradi Soome jaama oma nõudmiste dekataloogiga, nn aprilliteesidega, milles nõudis "kogu võimu üleandmist nõukogudele".

Kuidas astusid Ameerika Ühendriigid 1917. aastal sõtta?

Kuna aeg hakkas otsa saama, kehtestas Wilson Euroopasse mineva kontingendi täiendamiseks kohustusliku sõjaväeteenistuse, pidades seda "kõige demokraatlikumaks" ajateenistuse vormiks. Ja ta otsustas tööstustehased sõjategevuseks ümber ehitada. Ameerika Ühendriikide ühinemine 1917. aastal osutus seega otsustavaks.

Milline oli Ameerika Ühendriikide roll 1914. aasta sõjas?

Täna, sada aastat hiljem, meenutab Ameerika Ühendriigid oma keskset rolli sõjas, mis muutis Euroopa veresaunaks ja lõppes alles siis, kui Ameerika Ühendriigid lahingusse astusid. Sõda algas 1914. aastal, kui noor anarhist mõrvas Austria ertshertsogi Franz Ferdinandi.

Miks jäid Ameerika Ühendriigid sõja ajal neutraalseks?

Hoolimata oma sümpaatiast Suurbritannia, Prantsusmaa ja nende liitlaste vastu, jäid Ameerika Ühendriigid sõja algusaastatel neutraalseks. Kaubandussidemed liitlastega jäid tugevaks, kuna Briti merevägi kontrollis merd, takistades Saksamaa juurdepääsu olulistele kaupadele.

Mis juhtus Venemaaga 1918. aastal?

Mõned kuud hiljem, 1918. aasta juulis, asutati Venemaa kui Vene Föderaalne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. 1921. aastal lakkus Venemaa endiselt oma haavu pärast pikka kodusõda. Majandusnäitajad näitasid riigi jaoks sünget tegelikkust.

Millised ohvitserid olid Vene armees enne maailmasõda?

Kokku oli enne Teist maailmasõda Venemaa armee 45 582 ohvitserist 51,3% aadli päritolu (40% jalaväes) ja see protsent on alates eelmise sajandi lõpust vähenenud.

Mis juhtus vene sõduritega Esimese maailmasõja ajal?

I maailmasõjas haavatud vene sõdurite transportimine hobuvankriga. Venemaa järjestikused kaotused I maailmasõjas olid üheks veebruarirevolutsiooni puhkemise põhjuseks.

Millised olid Vene revolutsiooni põhirinded?

Sõda toimus kolmel põhirindel - idarindel, lõunarindel ja looderindel - ning seda võib jagada kolmeks perioodiks: Esimene periood kestis Vene revolutsiooni algusest kuni selle lõpuni. Üheks esimeseks vastupanuarmeeks revolutsioonile oli väike vabatahtlike rühm Doni linnast.