Meie kohta

Komunizm.eu sisaldab vastuseid miljonitele küsimustele, mis puudutavad kõike päikese all. Need vastused pärinevad tuhandetest usaldusväärsetest allikatest.

Otsides leiate pikad artiklid. Teie küsimusele vastuse leidmiseks peate kõigepealt lugema terveid artikleid. Paljudel inimestel ei ole aega ega soovi lugeda terveid artikleid. Meie seevastu paneme vastused nendele küsimustele "paari reaga" otse teie ette.

Samuti keskendume oma vastuste kvaliteedi, asjakohasuse ja täielikkuse edasisele parandamisele.

Erinevalt populaarsetest konkurentidest, nagu Yahoo Answers, Quora ja muud sarnased saidid, ei ole meie midagi nende sarnast. Kuigi me kaldume edaspidi kogukonna kaasamise poole, on meie peamine eesmärk vastata küsimustele lühikeste ja kokkuvõtlike lõikudega. Tavalise vastuse lugemine ei tohiks võtta kauem kui 1-3 minutit.

Tänapäeval on aega vähe ja inimesed otsivad kiiresti vastuseid. Me usume, et kasutaja peab ise otsustama, kas ta soovib lugeda pikka ja üksikasjalikku vastust või mitte.

Kui teil on parandusettepanekuid või soovite, et me midagi lisaksime, siis andke meile sellest teada meie kontaktlehe kaudu.

Aitäh külastuse eest!