1900-luvulla stalinismin ja natsismin vertailu perustui totalitarismiin, ideologiaan ja persoonallisuuteen. Näillä kahdella hallinnolla nähtiin olevan enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja, joten molemmat asetettiin vastakkain "liberaalia" länttä vastaan.

Mitkä olivat natsismin ja stalinismin seuraukset? Vähättelemättä natsismin ja stalinismin uhreja meidän ei pidä unohtaa, että kapitalismi oli vastuussa myös kolonialismista ja orjuudesta ja että liberaalit demokratiat käyvät edelleen sotia taloudellisten ja geostrategisten etujensa vuoksi tai tuodakseen maahan orjuudessa tuotettuja tuotteita jne.

Miten natseja ja neuvostoliittolaisia voidaan verrata toisiinsa?

Weiner väittää, että natsien ja Neuvostoliiton välinen vertailu on virheellinen, koska "kun Stalinin seuraajat avasivat Gulagin portit, he antoivat kolmen miljoonan vangin palata kotiin.

Mikä on stalinismin ja natsismin yhteinen piirre?

Vaikka tehdas (Gulag) ja rationalisoitu, fordistinen työnjohto olivat yhteisiä piirteitä stalinismille ja natsismille, toisin kuin natsismissa, Neuvostoliiton Gulagissa ei ollut kyse rotuhävityksestä vaan poliittisiksi toisinajattelijoiksi tai luokkavihollisiksi miellettyjen rangaistuksesta.

Mikä oli natsien asema Saksassa?

Tilanne paheni sodan puhjettua, kun natsijohto päätti, että heidän rotuvihollisensa (pääasiassa juutalaiset, mutta myös mustalaiset, neekerit ja slaavit) ja poliittiset vihollisensa (kommunistit, oppositiopuolueet) olisi työskenneltävä keskitys- ja pakkoleireillä, joita perustettiin Saksaan ja muihin Itä-Euroopan maihin.

Pystyykö Saksa voittamaan toisen maailmansodan?

Siitä lähtien Saksasta tuli kykenemätön voittamaan toista maailmansotaa, vaikka sillä säilyi valtava valta aiheuttaa kuolemaa ja tuhoa". Max Hastings, toinen konfliktin suuri asiantuntija, tarjoaa samanlaisen näkökulman kirjassaan All hell broke loose.

Mitkä olivat natsismin seuraukset?

Natsismin tärkeimmät seuraukset: oikeusvaltioperiaatteen katoaminen: hallintoa vastustavia kansalaisia vainottiin erilaisten instituutioiden, kuten Gestapon, toimesta: Geheime Staatspolizei, joka tunnetaan nimellä Gestapo, perustettiin vuonna 1933 tukahduttamaan Hitlerin hallinnon vastustaminen.

Mitkä olivat natsismin seuraukset Saksassa?

Hitlerin ajamalla natsismilla oli valtavia seurauksia, joista yksi tärkeimmistä oli toinen maailmansota. Hitler halusi tehdä Saksasta maailman mahtavimman kansakunnan, mutta saavuttaakseen tämän tavoitteen hän teki ihmisille vakavia asioita.

Mitkä olivat stalinismin seuraukset Neuvostoliitossa?

Monien historioitsijoiden mukaan leninismin ja stalinismin välillä oli ideologisia eroja. Joidenkin mielestä Stalin poikkesi vallankumouksen periaatteista ja perusti personalistisen diktatuurin. Stalinismin seuraukset olivat verisiä miljoonille ihmisille Neuvostoliitossa.

Mikä on Neuvostoliiton korkeimman valtiollisen vallan elimen nimi?

Seuraavana päivänä Neuvostoliiton korkein neuvosto, Neuvostoliiton korkein valtiovallan elin, hajosi. Tämä oli tosin Neuvostoliiton lopullinen hajoaminen valtiona.

Mitä eroa on Venäjän federaation ja muiden neuvostotasavaltojen välillä?

Venäjän federaatio jatkaa entisen Neuvostoliiton oikeushenkilöllisyyttä eikä se näin ollen ole seuraajavaltio edellä mainitussa merkityksessä. Muut entiset neuvostotasavallat ovat seuraajavaltioita", UK International Law Materials 1993, BYIL 1993, s. 579 (636).

Mikä on Venäjän federaatio?

- Venäjä tai Venäjän federaatio on Neuvostoliiton perillinen, ja se muodostuu nykyään pääasiassa Venäjästä ja Siperiasta. Sittemmin se on luopunut yhden puolueen poliittisesta järjestelmästä ja on nyt federalistinen tasavalta.

Miksi Neuvostoliitto on kommunistinen tasavalta?

Hallinnon osalta Neuvostoliitto on siis kommunistinen tasavalta, kun taas Venäjän federaatio on liittovaltio ja puolipresidentillinen tasavalta. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän hallitukseen on tullut lisää poliittisia puolueita, vaikka tärkein puolue on edelleen kommunistinen puolue.

Mikä on Neuvostoliitto ja Venäjä?

Yksinkertaisimmillaan Neuvostoliitto ja Venäjä ovat yksi ja sama asia. Neuvostoliitto on nykyisen Venäjän federaation edeltäjä. - Neuvostoliitto eli Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto oli hajoava Euroopan ja Aasian valtioiden liitto. Sillä oli yksipuolueinen poliittinen järjestelmä ja suljettu talouspolitiikka.

Miksi Neuvostoliitto ja Neuvostoliitto ovat yksi ja sama asia?

Neuvostoliitto ja Neuvostoliitto ovat yksi ja sama asia, koska kuten tiedätte, Neuvostoliitto tarkoittaa Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoa, ja Neuvostoliitto on vain lyhennetty muoto tästä termistä. Sen historia alkoi vuonna 1922 ja kesti vuoteen 1991, minkä vuoksi osavaltio ei ole ollut kartoillamme useaan vuoteen.