Site Navigation
Materiały tekstowe
Materiały dźwiękowe
Materiały filmowe
Materiały fotograficzne
Statystyki

 

Księga gości:
:
Dodaj wpis
Zobacz wpisy

Ilość odwiedzin od 01.01.2010r.:

 

 

 

 

 

 

Godło PRL

Symbole ZSRR KOMUNIZM [łac. communis 'wspólny', 'powszechny'] -system rządów oparty na idei sprawiedliwości społecznej., negujący własnośćprywatną. System ideologiczny, będący modyfikacją socjalizmu, zmierzający do stworzenia społeczeństwa pozbawionego wewnętrznych podziałów ekonomicznych (bezklasowego) i etnicznych (bezpaństwowego), wktórym wszystkie środki produkcji znajdą się w posiadaniu wspólnoty.

1) ideologia postulująca obalenie kapitalizmu i wprowadzenie na jego miejsce ustroju pozbawionego własności prywatnej i realizującego równość wszystkich czł. społeczeństwa; szczególne znaczenie nadali ideologii komunist. twórcy marksizmu; jej podstawą stał się materializm hist.; za gł. czynnik rozwoju uznawała walkę klas społ.; głosiła program likwidacji kapitalizmu w drodze rewolucji społ.;

2) w teorii marksist. najwyższa, bezklasowa forma organizacji społ., następująca po kapitalizmie;

3) ruch społ. i polit. wywodzący się z ideologii marksist., ukształtowany jako jedna z gałęzi ruchu socjalist.; rywalizował w ruchu robotn. z nurtem socjaldemokr.; po rozłamie w czasie I wojny świat. rozwijał się (1919-1943) w ramach Międzynarodówki Komunist.; grupował partie komunist. wyznające zasady leninizmu, ściśle podporządkowane Kom. Wykonawczemu w Moskwie, a faktycznie - kierownictwu partii bolszewickiej i państwa sow.; gł. przywódcy: W. Lenin, J. Stalin; po 1956 wszedł w fazę kryzysu, a w latach 80. uległ rozpadowi;

4) w niemarksist. nauce i w języku potocznym ustrój społ. istniejący w krajach rządzonych przez partie komunist., określany również mianem socjalizmu realnego.

Herb PRL PRL ( w skrócie ) Polska Rzeczpospolita Ludowa - oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952-1989 roku. Zwana też propagandowo Polską Ludową - jako kolokwialny eufemizm na okres rządów PZPR w Polsce.

Logo PZPR PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – założona w grudniu 1948, z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948-1989 na drodze dyktatury proletariatu. Realizowała program marksizmu-leninizmu. Zgodnie z nomenklaturą partyjną i ówczesnymi założeniami ideowymi, PZPR stanowiła awangardę rządzącej klasy robotniczej. Działalność PZPR (oparta na obowiązującym w bloku wschodnim modelu monoprtyjnym), w ramach międzynarodowego ruchu komunistycznego i państw demokracji ludowej, podporządkowana była sowieckiej partii komunistycznej (najbardziej do roku 1956).

W czasie swojego istnienia, PZPR była partią masową, kierującą centralnie zarządzaną i zbiurokratyzowaną gospodarką, sprawującą władzę państwową w sposób autorytarny, dążącą do totalitarnego kontrolowania wszystkich oznak życia społecznego.

Do roku 1989 PZPR miała charakter partii państwowej, która sprawowała władzę absolutną (poprawka do konstytucji z roku 1976 mówiła o partii jako "przewodniej sile narodu") oraz kontrolowała zbiurokratyzowaną gospodarkę nakazowo-rozdzielczą. Głównym celem było stworzenie społeczeństwa komunistycznego oraz współuczestniczenie w budowie komunizmu na całym świecie - podstawowym oparciem ideologicznym PZPR była doktryna komunistyczna, po 1956 stopniowo nasycana elementami narodowymi.


  • Z tego miejsca składam serdeczne podziękowanie wszystkim tym osobom, którzy nadesłali do mnie wiele materiałów o tematyce komunistycznej, bez których strona ta nie była by tak obszerna.
  • Jednocześnie zwracam się z prośbą o dalsze nadsyłanie wszelkiego rodzaju materiałów tematycznie powiązane z tą witryną. Z góry bardzo dziękuję.

Zapraszam do wymiany banerów, umieść mój baner na swoich stronach... w zamian ja zrobię to samo, tylko proszę o kontakt ze mną. Poniżej zamieszczam kod do pobrania.

A tak wygląda:

Baner do wymiany

 

Powrót do początku strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Miejsce do wynajęcia

.

Polecane strony

Fotogrfia ślubna

i okolicznościowa.

Ślubne sesje zdjęciowe. 

Klub wielbicieli Volkswagenów i Garbusów. 

Kontakt

 

e-mail

 

>> Formularz kontaktowy <<

 

Copyright © Jan Dąbrowski 2008

designed by Jan Dąbrowski 2008

machine a sous . Principales reseñas de productos . More information . Make money with Bitcoin faucet receive free Bitcoin. . sbobet casino