Komunisms ir šīs Rietumu slimības mūsdienu izpausme. Kamuss apgalvo, ka 20. gadsimtā slepkavība ir kļuvusi "saprātīga", "teorētiski pamatota" un attaisnojama doktrīna. Cilvēki ir pieraduši pie "loģiskiem noziegumiem", tas ir, masveida nāves gadījumiem, kas ir plānoti vai paredzēti un racionāli pamatoti.

Kāda ir pacienta loma?

Pirmkārt, slimnieka loma nozīmē atteikšanos no indivīda ierastās sociālās lomas un ar to saistītās atbildības (Parsonss, 1951, 436. lpp.). Otrkārt, nevar gaidīt, ka slimie cilvēki izveseļosies paši, tāpēc slimnieka loma vienmēr ietver atveseļošanās procesu (Parsons, 1951, 437. lpp.).

Kāda ir starpkultūru komunikācijas nozīme Austrumu kultūrā? Tāpēc starpkultūru komunikācijā ir ļoti svarīgi pārzināt dažādus saziņas veidus, lai būtu vieglāk saprast un interpretēt, ko citi domā, sazinoties. Austrumu kultūras bieži tiek uzskatītas par augsta konteksta kultūrām, kurās svarīgs ir kolektīvisms.

Vai Rietumu donori iesaistās demokrātijas jautājuma risināšanā? Patiesībā Rietumu donori ir sākuši pievērsties demokrātijas nestabilitātei lielākā mērā, nekā parasti tiek uzskatīts. Lai gan Rietumu kritikas pārmetumi par atbalstu demokrātijai ir daļēji pamatoti, tie bieži vien ir pārspīlēti.

Kāda ir pacienta loma, pēc Pārsona domām? Pēc Pārsona (Parsons, 1951) domām, pacienti pieņem slimnieka lomu, mēģinot nepakļauties sabiedrības gaidām: piemēram, persona var izveidot slimnieka lomu, lai noliegtu savus pienākumus pret citiem cilvēkiem (284. lpp.). Slimnieka lomai ir vairākas īpatnības.

Kādas ir kultūras atšķirības saziņā?

Tā apraksta atšķirības vai robežas starp vienu grupu un citu, piemēram, unikālus saziņas stilus. Lai gan cilvēkam var būt dabiska izpratne par dažādām kultūrām, efektīvai starpkultūru komunikācijai nepieciešama daudz lielāka izpratne. Kas ir starpkultūru komunikācija?

Kāpēc saziņā ir svarīgas kultūras atšķirības?

Šajā jaunajā, sarežģītajā saziņas pasaulē kultūras atšķirības ir viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem. Dažādas kultūras ietekmē to, kā cilvēki piedalās grupās un kā viņi darbojas kopienās. Cilvēkiem no dažādām kultūrām strādājot kopā, vērtības bieži nonāk konfliktā.

Kā atšķiras kultūra dažādās sabiedrībās?

Katra kultūra ir atšķirīga. Katrai viendabīgai sociālajai grupai ar kopīgiem uzskatiem, paražām un uzvedības normām ir sava unikāla kultūra. Šī kultūra atšķiras no citas kultūras, kas neatbilst tās īpašībām. Tāpēc kultūra atšķiras atkarībā no sabiedrības un tās īpatnībām. Kultūras ietekme uz komunikāciju ne vienmēr ir acīmredzama.

Kā dažādās kultūrās atšķiras neverbālā komunikācija?

Neverbālās saziņas atšķirības starp kultūrām ir saistītas ar to, kā dažādi cilvēki visā pasaulē interpretē rīcību sociālajās mijiedarbībās. Izpratne par kultūru atšķirībām neverbālās saziņas jomā ir svarīga tiem, kas vēlas strādāt starptautiskajā uzņēmējdarbībā. Kā kultūra ietekmē neverbālo komunikāciju?

Vai kultūras, kas nav Rietumu kultūras, ierobežo cilvēktiesību piemērošanu?

Kultūras, kas nav Rietumu kultūras, ierobežo cilvēktiesību piemērošanu, bet tikai tad, ja šīs tiesības kulturāli un tradicionāli pārkāpj to locekļu tiesības.

Vai cilvēktiesības ir Rietumu kultūras jēdziens?

Cilvēktiesības ir Rietumu kultūras jēdziens. Dažkārt tas būtiski ietekmē kultūras, kas nav Rietumu kultūras. Lai gan starptautiskās cilvēktiesības ir ratificējušas gandrīz visas valstis, gan ne rietumvalstis, gan rietumvalstis, dažādas kultūras tradīcijas ierobežo cilvēktiesību piemērošanu.

Kā starptautiskās cilvēktiesības ietekmē kultūras, kas nav Rietumu kultūras?

Dažkārt tas būtiski ietekmē kultūras, kas nav Rietumu kultūras. Lai gan starptautiskās cilvēktiesības ir ratificējušas gandrīz visas valstis, gan ne rietumvalstis, gan rietumvalstis, dažādas kultūras tradīcijas ierobežo cilvēktiesību piemērošanu.

Kā kultūra ietekmē cilvēktiesības?

Lai gan starptautiskās cilvēktiesības ir ratificējušas gandrīz visas valstis, gan ārpus Rietumu, gan Rietumu valstis, atšķirīgās kultūras tradīcijas ierobežo cilvēktiesību piemērošanu. Šariata likumi un kultūras uzskati, kas saistīti ar sodiem par noteiktiem noziegumiem, liecina par kultūras sarežģītību saistībā ar cilvēktiesībām.

Vai kultūras normas ierobežo cilvēktiesības?

Neatkarīgi no tradicionālo kultūras normu nozīmes, modernās cilvēktiesības vienlīdz aizsargā visu kultūru pārstāvjus, un tāpēc tās neierobežo vēsturiskā kultūras ietekme. Cilvēktiesības ir Rietumu kultūras jēdziens. Dažkārt tas būtiski ietekmē kultūras, kas nav Rietumu kultūras.

Kāda ir starpkultūru komunikācijas nozīme uzņēmējdarbībā?

Nozīme. Efektīva starpkultūru komunikācija palīdz novērst komunikācijas šķēršļus, piemēram, valodas barjeras un stereotipus starptautiskajā uzņēmējdarbībā. Efektīvu globālo komunikāciju var panākt, iepazīstot citas kultūras un izmantojot tādas komunikācijas stratēģijas kā reflektējoša klausīšanās un atvērtība.

Kādas ir kvalitatīvas starpkultūru komunikācijas iezīmes?

Augstas kvalitātes starpkultūru komunikāciju var panākt, ja komunikatori apzinās komunikācijas procesā iesaistīto personu uzvedības tendences. Tas ir saistīts ar kultūras normu atšķirībām, kas rada atšķirības dažādu valstu iedzīvotāju saziņas stilā.

Kāpēc starpkultūru komunikācija ir svarīga darba vietā?

Nepieciešamība pēc efektīvas starpkultūru komunikācijas rodas visos uzņēmējdarbības aspektos, sākot ar iekšējo komunikāciju un beidzot ar mārketingu un reklāmu. Efektīva globālā saziņa ļauj darbiniekiem no dažādām kultūrām strādāt kopā kā vienotai komandai.

Kāpēc ir svarīgi zināt, kā notiek komunikācija dažādās kultūrās?

Dažādu valstu iedzīvotāji atšķirīgi uztver dažādus sociālos signālus un atšķirīgu saziņas stilu. Spēja apgūt dažādu kultūru cilvēku saziņu ir priekšrocība mūsdienu pasaulē.

Kāda ir slimā cilvēka loma saskaņā ar Freidu?

Viņa teorija par slimnieka lomu tika izstrādāta saistībā ar psihoanalīzi. Slimnieka loma ir jēdziens, kas aplūko slimības sociālos aspektus un ar to saistītās privilēģijas un pienākumus.

Kāda ir pacienta loma, pēc Krosmena domām?

Ashley Crossman. 2017. gada 18. marta atjauninājums. "Slimnieka loma" ir medicīnas socioloģijas teorija, ko izstrādājis Talkots Pārsonss. Viņa teorija par slimnieka lomu radās saistībā ar psihoanalīzi. Slimnieka loma ir jēdziens, kas aplūko slimības sociālos aspektus un ar to saistītās privilēģijas un pienākumus.

Kas ir prāts pēc Zigmunda Freida domām?

Daudzās cilvēka dabas un sabiedrības teorijās saprāts ir centrālais un spēcīgais elements. Freids uzskatīja, ka viņš ir atklājis zinātnisku ceļu uz cilvēka uzvedības avotu, kas ir pamatā saprātam un ir pārāks par to. Freids bija psihoanalīzes pamatlicējs.