Tas to nolemj neveiksmei. Ar pierādījumiem vien nepietiek, lai pārliecinātu dažus cilvēkus, ka komunisms ir neiespējams.

Vai viņš spēj par kaut ko pārliecināt?

Spēja kādu pārliecināt par kaut ko, neatkarīgi no tā, vai tas ir jūsu bērns, draugs, radinieks, priekšnieks vai pavisam svešs cilvēks, ir spēcīga sociālā prasme. Kurš gan nevēlētos mazliet vairāk ietekmēt citus?

Kas ir līdzjūtība, lai pārliecinātu? Ideja ir tāda, ka mums patīk tas, kas ir īpašs, tāpēc, ja jūs kaut ko novērtējat kā īpašu, jūs zināsiet, kā ietekmēt kādu, ka tas ir labāks. Simpātijas pārliecināšanas psiholoģiskais princips darbojas, asociējot pozitīvu noskaņojumu ar to, ko jūs mēģināt pārliecināt.

Kā mēs varam pārliecināt kādu, ka esam darījuši viņam pakalpojumu? Ja mēs spēsim kādu pārliecināt, ka kādreiz esam izrādījuši viņam labvēlību, būs vieglāk to atmaksāt. Pastāv taktika, ko dēvē par "atteikumu/noraidījumu" - šī procedūra bieži tiek izmantota pārdošanā un darba meklēšanā.

Kāds ir līdzjūtības psiholoģiskais stāvoklis?

Līdzjūtības psiholoģiskajam stāvoklim ir dažas kopīgas iezīmes ar empātiju. Tā ir sajūta, kas līdzinās simpātijai, bet tā nav. Mēs to izjūtam pret kādu cilvēku, kuru labi nepazīstam, bet mums ir labas sajūtas par šo cilvēku, un tāpēc mums ir šī sajūta, kas līdzinās mīlestībai.

Kas ir līdzcietība?

Empātija ir rūpju izjūta un izpausme par kādu cilvēku, ko bieži pavada vēlme, lai šī persona būtu laimīgāka vai labāka. Empātijas piemērs ir rūpes, ko izjūtam, uzzinot, ka kāds cilvēks cīnās ar vēzi, un vēlamies, lai viņa ārstēšana beigtos pozitīvi.

Kāda ir atšķirība starp simpātiju un raksturu?

Simpātija šajā nozīmē galvenokārt attiecas uz starppersonu attiecībām. Tomēr simpātijas var attiekties arī uz cilvēka raksturu un noteiktu būtības veidu, kas padara viņu jauku, burvīgu.

Kāpēc ir nepieciešama empātija?

Lai gan empātija ir būtiska dzīvē, mēs nevaram iztikt bez humora, un tieši ar tās palīdzību mēs varam veidot attiecības ar citiem, kad nepieciešamas spēcīgākas un sirsnīgākas saites vai situācijās, kad cilvēks atklāj savas emocijas, empātija vairs nav noderīgs instruments, un ir jāsper solis tālāk.

Kas ir līdzcietība psiholoģijā?

Psiholoģijā simpātija ir ietekmes mehānisms, kura pamatā ir afektīvais komponents, kas mobilizē cilvēku attieksmi. Šajā ziņā līdzjūtība rada patīkamu atmosfēru, kas ļauj vieglāk pārliecināt vai mainīt cilvēka viedokli par konkrētu mērķi vai jautājumu.

Kas ir līdzjūtības antonīms?

Līdzjūtības pretstats var būt antipātija. Angļu valodā simpātija tiek tulkota kā līdzjūtība. Piemēram: "The Rolling Stones slavenākā dziesma ir "Sympathy for the Devil". (Populārākā The Rolling Stones dziesma ir "Sympathy for the Devil").

Ko nozīmē vārds "pārliecināšana"?

Vārdam convencer mūsu valodā ir vairākas nozīmes. Viens no izplatītākajiem šī vārda lietojumiem ir izteikt pārliecināšanas darbību un ar tās palīdzību pārliecināt citu personu sākt ticēt kaut kam, kas tiek piedāvāts, vai beidzot izlemt veikt kādu darbību, kas arī tiek piedāvāta.

Ko nozīmē termins "pārliecināšana"?

Termins convencer cēlies no latīņu valodas. Tas cēlies no darbības vārda convinco, convincis, convincere, convici, convictum, kas veidots no priedēkļa con-, kas nozīmē tuvināšanos, satikšanos, un no darbības vārda vinco, vincis, vincere, vici, victum, kas nozīmē iekarot, uzvarēt, būt uzvarētājam.

Kas spēj kādu pārliecināt?

Persona, kas spēj kādu pārliecināt, spēj to darīt, jo viņai piemīt pārliecināšana, kas ir cilvēka spēja kādu par kaut ko pārliecināt un ir viens no svarīgākajiem paņēmieniem, kas pastāv, lai īstenotu ietekmi sociālajā sfērā un galu galā panāktu izmaiņas nostājā, idejā, kurai piekrīt vairākums.

Kas pārliecina ar izpratni?

Pārliecināšana galvenokārt attiecas uz intelektuālo vai loģisko kārtību. Mēs pārliecinām ar argumentiem, demonstrācijām, pierādījumiem. Mēs varam pārliecināt arī ar to palīdzību, taču mēs varam pārliecināt arī ar emocijām, jūtām, personiskām simpātijām vai citiem līdzekļiem, kas nav saistīti tieši ar izpratni.

Kā jūs lūdzat pakalpojumu cilvēkam, kurš ar jums nesatiekas?

Piemēram, lūgt pakalpojumu kādam cilvēkam, ar kuru nesadarbojaties, var izrādīties īsta neveiksme. Noteikt termiņus un uzsvērt mērķus. Ja nav noteikts konkrēts laiks, kad jārīkojas, vai ja mērķi ir neskaidri, viss var pakustēties uz papīra.

Kā iemācīties lūgt palīdzību, kad tā nepieciešama?

Iemācīšanās lūgt palīdzību, kad tā ir nepieciešama, ir pazemības un drosmes akts, atzīšana, ka mūsu rīcībā ir līdzekļi, ar kuriem mēs varam stiprināt sevi un savu rīcību, savus mērķus un grūtības.

Par ko maksā katrs pakalpojums?

Labdarība ir dāsnuma auglis, apziņa, ka ikvienam cilvēkam, kas nonācis trūkumā, ir jāsaņem atbalsts no tiem, kam tas ir pa spēkam. Atlīdzība par katru labvēlību ir gandarījums, ko tā sniedz devējam. Dāvinātājs demonstrē spējas un spēku šī vārda labākajā nozīmē.

Kāds tam sakars ar palīdzības lūgšanu?

Palīdzības lūgšanai nav nekāda sakara ar neveiksmēm, atkarību vai mazvērtības sajūtu. Palīdzības lūgšana ir vairāk saistīta ar mūsu pašu ierobežotības, pazemības un drosmes atzīšanu. Gatavojamies konfrontēt un atrisināt savus aizspriedumus, kas izraisa mūsu neuzticēšanos citiem.

Kāpēc mēs kādam lūdzam palīdzību?

Kad mēs lūdzam kādam palīdzību, mēs savukārt atzīstam, ka neviens nav labāks par otru. Kad mēs palīdzam, mēs neesam labāki par citiem, un, kad mums palīdz, mēs neesam sliktāki par citiem. Palīdzības lūgšana nav pazemojoša vai pazemojoša rīcība.

Vai tā ir taisnība, ka ne visi var būt labi cilvēki?

Tā ir taisnība, ka ne visi var būt labi cilvēki. Dažkārt mēs mēdzam būt rupji, pārāk rupji vai pārāk stingras gribas. Katram no mums ir jāpazīst sevi, lai spētu maksimāli izmantot to labo, kas mums ir, un mācīties no tiem, kuri ir ļoti atšķirīgi no mums.