1981. gada janvārī par "nopelniem Komunistiskās partijas un padomju valsts labā un par godu savai 50 gadu jubilejai" Jeļcins saņēma Padomju Savienības augstāko apbalvojumu - Ļeņina ordeni. 1981. gada martā Jeļcinu ievēlēja par Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālās komitejas pilntiesīgu locekli.

Kā Jeļcins tika ievēlēts PSRS Augstākajā padomē?

1989. gada 26. martā Jeļcinu ievēlēja Padomju Savienības Tautas deputātu kongresā kā Maskavas apgabala delegātu ar pārliecinošu balsu vairākumu - 92% balsu, bet 1989. gada 29. maijā Tautas deputātu kongress viņu ievēlēja Padomju Savienības Augstākajā padomē.

Kāpēc Boriss Jeļcins pieņēma Krievijas konstitūciju? Pateicoties prezidenta Borisa Jeļcina gribai un tiešai iniciatīvai, tika pieņemta jauna konstitūcija, kurā cilvēktiesības tika atzītas par augstāko vērtību. Tas deva cilvēkiem iespēju brīvi paust savas domas, brīvi izvēlēties Krievijas varas iestādes, īstenot savus radošos un uzņēmējdarbības plānus.

Cik reizes Boriss Jeļcins ir kandidējis uz prezidenta amatu? Jeļcins ir uzvarējis divās prezidenta vēlēšanās, no kurām pirmās notika, kad Krievija vēl bija padomju republika.

Ko darīja Boriss Jeļcins? Boriss Nikolajevičs Jeļcins (krievu: Борис Николаевич Ельницын; 1931. gada 1. februāris - 2007. gada 23. aprīlis) bija Krievijas un bijušais padomju politiķis, pirmais Krievijas prezidents no 1991. līdz 1999. gadam.No 1961. līdz 1990. gadam viņš bija Padomju Savienības Komunistiskās partijas biedrs.

Kādi bija četri Jeļcina izpildvaras pīlāri?

Jeļcina izpildvara balstījās uz četriem pīlāriem: Valsts padome, Ministru padome, Federācijas un teritoriju padome un Drošības padome. Valsts padomei bija tāds pats nosaukums kā augstākajai lēmējinstitūcijai Krievijā pirms 1917. gada, apzināti cenšoties nodrošināt kontinuitāti ar pirmskomunistisko Krieviju.

Kādi ir 4 demokrātijas pīlāri?

Demokrātiju veido četri pamatpīlāri, kas nodrošina demokrātiskā sabiedrībā dzīvojošo cilvēku brīvības un tiesības. Četri demokrātijas pīlāri ir taisnīgums, vienlīdzība, brīvība un pārstāvība. Četri spēcīgi demokrātijas pīlāri ir izveidoti, lai demokrātiskā sabiedrībā uzturētu kārtību.

Kā Boriss Jeļcins nāca pie varas?

Pēc izsūtījuma uz salīdzinoši nenozīmīgu amatu celtniecības birokrātijā Jeļcins 1989. gadā sāka savu politisko atgriešanos, ar gandrīz 90 % balsu uzvarot jaunizveidotā padomju parlamenta vēlēšanās.

Kurā gadā Boriss Jeļcins kļuva par Krievijas prezidentu?

1995. gada 24. oktobris Borisa Jeļcina prezidentūra Krievijā bija Krievijas Federācijas federālās valdības izpildvara no 1991. gada 12. jūnija līdz 1999. gada 31. decembrim. B. Jeļcins bija pirmais Krievijas prezidents, un viņa valdīšanas laikā valstī bija plaši izplatīta korupcija.

Kāda bija Krievijas konstitucionālā krīze 1993. gadā?

Krieviem tā bija vēl viena dramatiska konfrontācija, kas risinājās Maskavas ielās, iezīmējot daudzu cilvēku pieaugošo vilšanos savā ievēlētajā prezidentā. 1993. gada konstitucionālā krīze bija politiska konfrontācija starp Krievijas prezidentu Borisu Jeļcinu un Krievijas parlamentu, kas tika atrisināta ar militāru spēku.

Ko Krievijas Federācija ir mantojusi no PSRS?

Krievijas Federācija pārmantoja visas tiesības un saistības, kas izrietēja no vecās Padomju Savienības starptautiskajiem līgumiem, kā arī tās parādus. Kad Boriss Jeļcins pirmo reizi kļuva par prezidentu, viņš vēlējās atvērt Krieviju brīvā tirgus ekonomikai, taču, īstenojot pārāk stingras reformas, viņš faktiski izraisīja nopietnu ekonomikas krīzi.

Kā Krievijas Federācija ieguva valsts suverenitāti?

1990. gada 12. jūnijā Tautas deputātu kongress pieņēma Deklarāciju par RSFSR valsts suverenitāti, kas aizsāka "tiesību karu", kurā Padomju Savienība nostājās pret Krievijas Federāciju un citām republikām.

Kā Krievija ieguva neatkarību no Padomju Savienības?

12. decembrī līgumu ratificēja RSFSR Augstākā padome (parlaments); tādējādi RSFSR denonsēja PSRS dibināšanas līgumu un de facto pasludināja Krievijas neatkarību no pašas PSRS un tās saistību ar citām padomju sociālistiskajām republikām.

Vai Boriss Jeļcins reformēja Krieviju?

Taču Jeļcins bija tikai sācis ilgo un joprojām nepabeigto Krievijas reformu procesu. Lielu daļu darba viņš atstāja savam pēctecim Vladimiram Putinam, bijušajam izlūkdienesta virsniekam un bijušajam Krievijas slepenpolicijas vadītājam, kurš vēl pirms gada bija pilnīgi nezināms.

Kas bija Krievijas premjerministrs Borisa Jeļcina laikā?

1999. gada 9. augustā Jeļcins atlaida premjerministru Sergeju Stepašinu un ceturto reizi atlaida visu savu valdību. Viņš iecēla tolaik salīdzinoši nezināmo Vladimiru Putinu Stepašina vietā un paziņoja, ka vēlas, lai Putins kļūtu par viņa pēcteci.