Ļeņins neticēja "buržuāziskajai demokrātijai", tāpēc izstrādāja teoriju, kurā ierosināja nacionālos parlamentus kā tautas suverenitātes pārstāvjus aizstāt ar padomēm jeb strādnieku un zemnieku sapulču ievēlētām komitejām.

Kas ir buržuāziskā demokrātija? Demokrātija ir definēta kā tautas vara, pretstatā monarhijai, kas ir dažu cilvēku vara. Buržuāziskās demokrātijas no citu šķiru demokrātijām, piemēram, no vergu sabiedrību demokrātijām, atšķiras divos svarīgos aspektos.

Kādas ir buržuāziski demokrātiskas valsts pazīmes?

Kapitālistiskās sabiedrības demokrātijās "tauta" nozīmē visus cilvēkus, bet "vara" nozīmē tikai daļu valdības. [Šīs buržuāziski demokrātiskās valsts atšķirīgās iezīmes atbilst kapitālistiskās ekonomikas atšķirīgajām iezīmēm.

Kādas ir buržuāzisko revolūciju iezīmes?

Buržuāzisko revolūciju raksturojums: politiskie un institucionālie aspekti Revolūcijas izraisīja izmaiņas tiesiskajā un institucionālajā kārtībā, pāreju no tā sauktā ancien régime uz tā saukto buržuāzisko jeb liberālo valsti. Daudzos gadījumos tas bija saistīts ar monarhisko sektoru varas samazināšanu vai atcelšanu.

Kādas formas visbiežāk tika izmantotas buržuāziskajās revolūcijās?

Buržuāziskajās revolūcijās visizplatītākās bija divas formas: republika ar demokrātiski ievēlētu prezidentu tautas vēlēšanās un parlamentāra konstitucionāla monarhija, kurā karalis joprojām bija varas centrs.

Kādas ir atšķirības starp buržuāzisko demokrātiju un citām šķiru demokrātijām?

Buržuāziskās demokrātijas no citu šķiru demokrātijām, piemēram, vergu sabiedrībās, atšķiras divos svarīgos aspektos. Pirmkārt, vergu juridiskā izslēgšana no valdošās šķiras padarīja demokrātisko vergu sabiedrību valdības par šķiru varas instrumentiem.

Kas ir konstitucionālā demokrātija?

Konstitucionālā demokrātija. To dēvē arī par "tiesiskumu", un tas ir pārvaldes veids, kas balstās uz pamatlikumu vai statūtiem, kuros noteiktas visas pilsoņu tiesības un pilnvaras, kas jāievēro jebkurai valdībai.

Kas ir tīra pārstāvnieciskā demokrātija?

Tīra, pārstāvnieciska demokrātija garantē vārda un reliģijas brīvību. Pastāv dažādi demokrātijas veidi. Starp galvenajām no tām izceļas šādas: Tiešā jeb tīrā demokrātija. Tas ir valdības veids, kurā pilsoņi īsteno varu bez starpniekiem. Lēmumi tiek apspriesti sabiedriskās apspriešanās laikā.

Kādas ir demokrātiskas valsts iezīmes?

Valsts raksturojums. Demokrātiskā valstī iedzīvotājiem ir tiesības, pienākumi un atbildība. Valsti raksturo: iedzīvotāji, kas dzīvo sabiedrībā, kuru tai vajadzētu pārstāvēt. Noteikta teritorija ar politiskām robežām. Valdība, kas ar savu ierēdņu starpniecību vada valsts darbību.

Kas ir demokrātiska sistēma?

Šīs demokrātiskās idejas ir radījušas politiskās institūcijas, kuru mērķis ir nodrošināt kopējo labumu un pilsoņu līdzdalību. Demokrātiskā sistēma tiek uzskatīta par taisnīgāko un ērtāko pārvaldes formu harmoniskai dzīvei.