Taču staļinisms nav alternatīva demokrātiskajam liberālismam. Ironiskā kārtā tieši staļinisms bija tas, kas palīdzēja Amerikas strādnieku kustībai nonākt demokrātu nežēlīgajās rokās. Līdz 30. gadu vidum reti kurš sociālists pasaulē būtu uzdrošinājies atbalstīt tādas kapitālistiskas partijas kā demokrāti kandidātus vai programmu.

Kāda ir alternatīva demokrātijai?

Alternatīva demokrātijai, ko mēs šodien saprotam ar "demokrātiju", ir vecmodīgā ĪSTĀ demokrātija, kurā liela nozīme ir nejaušībai: patiesi reprezentatīvas cilvēku grupas izraudzīšanās valdīšanai ar izlozes palīdzību no visu pilsoņu vidus!

Vai liberālā demokrātija ir vienīgā dzīvotspējīgā politiskā sistēma Eiropā?

Patiešām, neraugoties uz pašreizējo krīzi ES un neliberālo demokrātiju uzplaukumu Centrāleiropā, šķiet, ka liberālā demokrātija ir vienīgā politiskā sistēma, kurai ir spēks un spēja pārvarēt šķēršļus, kas varētu apdraudēt tās pastāvēšanu.

Vai pastāv dzīvotspējīga politiska alternatīva liberāli demokrātisko vērtību veicināšanai? Pašlaik, šķiet, nav dzīvotspējīgas politiskās alternatīvas, kas veicinātu liberālās demokrātijas vērtības. Tomēr nav pamata uzskatīt, ka nākotnē tas kļūs par normu. Pagātnē mēs esam bijuši liecinieki daudzu neliberālu politiķu neveiksmei.

Vai liberālā demokrātija ir postimperiālistiskā demokrātija?

Tiek uzskatīts, ka liberālā demokrātija atrodas postimperiālisma posmā - tā ir pašapmierinoša, pašpietiekama, dod tikai algas Trešās pasaules valstīm, kas ir izkļuvušas no imperiālistiskās pagātnes un joprojām atgūstas no tās. Paradoksāli, ka liberālā demokrātija šodien tiek tik daudz kritizēta, lai gan tās struktūra ir tik plaši izplatīta.

Kas ir liberālais liberālisms?

Liberālisms ir mūsdienu demokrātijas raksturīga iezīme, par ko liecina plaši izplatītais termins "liberālā demokrātija", ar ko apzīmē valstis, kurās ir brīvas un godīgas vēlēšanas, tiesiskums un aizsargātas pilsoņu brīvības. Tomēr liberālisms, ja par to runā IR teorijas ietvaros, ir kļuvis par patstāvīgu vienību.

Kāda ir atšķirība starp liberālismu un liberālismu?

Nejaukt ar libertārismu. Liberālisms ir politiska un morāla filozofija, kuras pamatā ir brīvība, valdošo piekrišana un vienlīdzība likuma priekšā.

Kurās valstīs ir liberāla politiskā sistēma?

Liberālā demokrātija. Var būt parlamentārā sistēma (Austrālijā, Kanādā, Indijā, Izraēlā, Īrijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, Kanādā, Īrijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē), prezidentālā sistēma (Indonēzijā, ASV) vai pusprezidentālā sistēma (Francijā, Rumānijā).

Vai Jaunzēlande ir liberāla valsts?

To svinēja lielākā daļa jaunzēlandiešu un daudzas sievietes visā pasaulē. Jaunzēlandē ir diezgan augstas iedzīvotāju un uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes. Lai gan tās nav tik augstas kā citās liberālajās valstīs, tās joprojām ir diezgan ievērojamas.

Kad liberālā demokrātija kļuva par politisku sistēmu?

Pēc ekspansijas perioda 20. gadsimta otrajā pusē liberālā demokrātija ir kļuvusi par dominējošo politisko sistēmu pasaulē. Liberālajai demokrātijai var būt dažādas konstitucionālās formas: tā var būt konstitucionālā monarhija vai republika.

Vai ir vietējās alternatīvas demokrātijai?

Aplūkojot tuvāk dažus etnogrāfiskus pētījumus, dažus sociāli urbānus pētījumus, dažas vietējās antropoloģiskās prakses, dažas jaunas gudrības un mācīšanās formas, redzams, ka pastāv vietējās alternatīvas demokrātijai, kas pakāpeniski var kļūt nozīmīgas un plašā mērogā.

Vai kāda valsts var pieņemt demokrātiju kā valsts pārvaldes formu?

Tā vietā valsts, kas ir pieņēmusi demokrātiju kā pārvaldes formu, var tikai apgalvot, ka ir pārgājusi uz polarhiju, kas veicina demokratizāciju, bet negarantē to.

Ar ko liberālā demokrātija ir labāka par autoritāro demokrātiju?

Kolumbijas Universitātes politologs Endrjū Natans (Andrew Nathan), vēl viens debašu dalībnieks, sacīja, ka liberālā demokrātija ir labāka nekā autoritārie modeļi, piemēram, Ķīnā, nevis attiecībā uz līderu izvēli, bet gan viņu pārbaudi un līdzsvarošanu pēc nākšanas pie varas.

Vai demokrātiskām valstīm vajadzētu atjaunināt savas politiskās sistēmas?

Valstīm ar iedibinātu demokrātiju ir jāatjauno savas politiskās sistēmas gan lai risinātu problēmas, ar kurām tās saskaras savā valstī, gan lai atjaunotu demokrātijas tēlu ārvalstīs. Dažas valstis jau ir sākušas šo procesu. ASV Senāts ir apgrūtinājis senatoru iespējas iebilst pret viņu kandidatūrām.

Vai diktatūra ir alternatīva demokrātijai?

Tāpēc jebkāda veida vai krāsas diktatūra noteikti nav risinājums. Ļaujiet man izteikt vēsturisku piezīmi: demokrātija sakņojas, tā sakot, Rietumu civilizācijas gēnos. Taču šī civilizācija ir smagi slima. Es to sauktu par kompleksu slimību, hronisku vai akūtu slimību, no kuras cieš Rietumu pasaule.

Vai diktatūra ir labāka par demokrātiju?

Mēs uzskatām, ka diktatūra NAV labāka par demokrātiju, jo patiesībā, lai nodrošinātu izaugsmi un attīstību, (tā sauktais) diktators amputē savu autoritatīvo varu un nodod to tirgum. Dengas veiksmes receptei nav nekāda sakara ar diktatūru, un to nevar salīdzināt arī ar Indiju.

Vai attīstību atbalstoša valdība var modernizēt diktatorisku sabiedrību?

Tādējādi diktatūras valdībai ir lielāka iespēja modernizēt sabiedrību diktatūras apstākļos nekā demokrātijas apstākļos. Pēc 1936. gada vēlēšanām Spānijā tika izveidota republikāniska koalīcija, ko veidoja ducis partiju, tostarp anarhisti, sociālisti un sociāldemokrāti.

Kāda ir atšķirība starp tiešo demokrātiju un liberālo demokrātiju?

Salīdzinājumā ar tiešo demokrātiju, kur ikviens pilsonis ir spiests piedalīties vēlēšanās, liberālajā demokrātijā bagātība un vara koncentrējas nelielas, priviliģētas šķiras rokās, kurai ir ievērojama vara pār politisko procesu (sk. apgriezto totalitārismu).

Kāda ir atšķirība starp liberālo demokrātiju un demokrātiju?

Starp tām nav atšķirības, tās drīzāk papildina viena otru, t. i., liberālās demokrātijas Rietumu tradīcijas pamatā ir ideja, ka indivīdam jābūt pēc iespējas brīvākam no nevajadzīgas valdības vai citu cilvēku iejaukšanās. Tomēr liberālā demokrātijā joprojām ir jāpieņem lēmumi.

Kas ir tiešā demokrātija?

Demokrātija ir pārvaldes forma, kurā vara ir tautas rokās. Galvenais piemērs tam ir balsošana. Ir daudz demokrātijas veidu. Tiešajā demokrātijā lēmumu pieņemšana ir atsevišķu pilsoņu rokās. Netiešajā demokrātijā lēmumu pieņemšana ir vēlētas amatpersonas rokās.

Cik daudz ir demokrātijas veidu?

Pastāv daudzi demokrātijas veidi, bet es savā esejā aplūkošu tikai divus demokrātijas veidus - tiešo demokrātiju un liberālo demokrātiju Tiešā demokrātija ir demokrātijas veids, kurā pilsoņiem tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības piedalīties likumdošanas procesā un maksimālas tiesības uz politisko pašnoteikšanos.