Communisme is illuminisme. En illuminisme is satanisme. Zolang we dit niet aanvaarden, zullen we nooit slagen in de strijd tegen het georganiseerde kwaad "op hoge plaatsen" (Efeziërs 6:12). Als we het over samenzwering hebben, hebben we het over ideologie.

Wat is Pythagoreïsch illuminisme? Het is een filosofie en ideologie die mijn leven stuurt. Pythagoreïsch Illuminisme is een religie, filosofie en ideologie die volkomen verschilt van alle andere religies, filosofieën en ideologieën. Pythagoreïsch Illuminisme is de enige religie van de Logos in de wereld.

Wat is de filosofie van het illuminisme? Pythagoreïsch Illuminisme is een religie, filosofie en ideologie die volkomen verschilt van alle andere religies, filosofieën en ideologieën.

Wat zijn de historische toepassingen van illuminisme? In deze zin heeft het woord Illuminisme twee belangrijke historische betekenissen: Verlichting en Illuminati. Verlichting. Ten eerste, zowel chronologisch als qua invloed, verwijst het Illuminisme naar de intellectuele en culturele beweging die in bredere zin bekend staat als de Verlichting.

Wat houdt een gedetailleerde kritiek op de illuministische ethiek in? Een gedetailleerde kritiek op de illuministische ethiek zou een kritiek op elk van de hierboven genoemde ethische theorieën inhouden. Maar elk van hen verzuimt of ontkent een of meer van de volgende waarheden die fundamenteel zijn voor de discussie over moraliteit: (1) De mens heeft een rationele natuur, d.w.z. hij is begiftigd met verstand en vrije wil.

Wie zijn de Illuminati?

Tot de eerste klasse behoren verschillende religieuze sekten die beweerden rechtstreeks door God verlicht te zijn, voornamelijk de gnostici, de Alumbrados in Spanje en de Illuminati in Frankrijk.

Wat is Los Illuminados?

Alle leden van de fanatieke religieuze sekte Los Illuminados zijn besmet met parasieten, en het was deze sekte die vele eeuwen geleden de Plagas ontdekte op het Spaanse platteland. Sinds de herrijzenis van Las Plagas in de moderne tijd, hebben Los Illuminados veel mensen bekeerd, door de parasieten te gebruiken om hen naar de wil van Osmund Saddler te leiden.

Wie waren de oorspronkelijke Illuminati en wat deden ze?

Wat waren de oorspronkelijke Illuminati? De Illuminati was een geheim genootschap dat werd opgericht in Beieren (nu een deel van het moderne Duitsland) en bestond van 1776 tot 1785. De leden ervan noemden zich oorspronkelijk de Perfectibilians. De groep was geïnspireerd door de idealen van de Verlichting en de stichter was Adam Weishaupt, een professor in het kerkelijk recht.

Wat maakt de boeken van de Pythagorean Illuminati zo speciaal?

De boeken van de Pythagoras Illuminati zijn dus uniek, juist omdat ze 100% wiskundig zijn. De Pythagoreïsche Illuminati zijn de enigen die weten wat wiskunde ontologisch is. In feite zou je kunnen zeggen dat een van de doelen van de Serie over God is om de Wiskundige Waarheid op de planeet Aarde te openbaren, en deze boeken doen precies dat.

Wat is illuminisme in menselijke termen?

De verlichte menselijke geest. Illuminisme verwijst ook, en meer algemeen, naar hen die verlichting bezitten als het resultaat van een verlichte, gezuiverde en verheven staat van de menselijke geest. In die zin heeft het woord Illuminisme twee belangrijke historische betekenissen: Verlichting en Illuminati.

Wat is de filosofie van het illuminisme?

Illuminatonisme of Illuministische filosofie, die voor het eerst verscheen in de 12e eeuw als een compleet, gereconstrueerd systeem, dat zich zowel onderscheidde van Avicenna's Peripatetische filosofie als van de theologische filosofie. w: Encyclopaedia Iranica. Volumes XII en XIII. 2004 ^ Henry Corbin.

Wat is verlichting?

Een term die elke lering aanduidt betreffende de verlichting van de menselijke geest; hij wordt toegeschreven aan liefhebbers van twee verschillende types: zij die "licht" bezitten als een rechtstreekse overdracht van een hogere bron, en zij die "verlichting" bezitten als het resultaat van een verlichte en verheven toestand van de menselijke geest.

Wat is de ware religie van de Illuminati?

Het Pythagoreïsch Illuminisme, de religie van de ware Illuminati, die formeel is begonnen door de oude Griekse mysticus en wiskundige Pythagoras, is 's werelds enige "Logos"-religie, dat wil zeggen een rationele religie gebaseerd op rede, wiskunde, wetenschap en filosofie.

Wat is de betekenis van de term 'Illuminati'?

Als deskundigen en adviseurs geven zij het regeringsbeleid vorm op een wijze die de geheime plannen van hun meesters vergemakkelijkt. Het woordenboek heeft de volgende definitie: Illuminati betekent 1. Mensen die beweren uitzonderlijk verlicht te zijn op een bepaald gebied. 2. Illuminati Een van de diverse groepen die een speciale religieuze verlichting claimen.