Site Navigation
Home
Forum dyskusyjne
Materiały tekstowe
Materiały dźwiękowe
Materiały filmowe
Materiały fotograficzne
Statystyki

 

 

Godło PRL

Pieśni patriotyczne i inne


Pieśń "Stalin dał prikaz" (plik dźwiękowy w formacie mp3)


 

Rota - jeden najbardziej znany utwór poetycki Marii Konopnickiej, oraz pieśń hymniczna. Rota po raz pierwszy została opublikowana w 1908 w czasopiśmie "Przodownicy". Jest utworem o bardzo dużym znaczeniu dla Polaków.

"Rota" (plik dźwiękowy w formacie Real Audio)


 

Międzynarodówka - jest śpiewana nie tylko przez komunistów, ale w wielu krajach także przez socjalistów i socjaldemokratów.

>>> Tekst Międzynarodówki <<<

"Międzynarodówka" (plik dźwiękowy w formacie mp3)


 

Boże, coś Polskę - Polska pieśń religijna. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy.

"Boże coś Polskę" (plik dźwiękowy w formacie Real Audio)


 

Ballada o Janku Wiśniewskim - opiewająca zastrzelenie Zbyszka Godlewskiego 17 grudnia 1970 w Gdyni. Strzelano do ludzi na rozkaz PZPR. W chwili śmierci miał 18 lat. Po tym incydencie protestujący przemaszerowali z jego ciałem niesionym na drzwiach ulicami Gdyni. Ballada symbolizuje Grudzień 1970. Istotny etap w historii Polski.

"Ballada o Janku Wiśniewskim" (plik dźwiękowy w formacie mp3)


 

Hymny

"Mazurek Dąbrowskiego, hymn Polski" (plik dźwiękowy w formacie mp3)

"Hymn ZSRR" (plik dźwiękowy w formacie mp3)


Przewiduję zwiększenie ilości utworów dźwiękowych 

 


Punktem wyjścia dla wzmocnienia ogólnoeuropejskich wysiłków w tym kierunku okazały się przyjęcie 25 stycznia rozdzielczości dwóch tysięcy sześć PACE (№1481), która potępiła akty totalitarnych reżimów komunistycznych, w tym indywidualnych i zbiorowych mordów, śmierć w obozach koncentracyjnych, głodem, deportacje, tortury, i pracy przymusowej inne formy masowego terroru fizycznego, przyznając swoje zbrodnie przeciwko ludzkości.

W kwietniu 2008 roku, podczas prezydencji Słowenii w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli, z serii przesłuchań publicznych nieludzkie działania reżimów totalitarnych. Aby omówić zaluchylysya parlamentarzystów, prawników i historyków ze Słowenii, Łotwy, Estonii, Rumunii, Polsce i Hiszpanii. Dyskusje koncentrowały się wokół problemów: jak pogłębić wiedzę na temat zbrodni totalitarnych jak rozpowszechnianie informacji o nich w społeczeństwie, jak osiągnąć historycznego pojednania? Jednak po raz pierwszy na poziomie europejskim deklaratywnej starano się o wyrównanie pomiędzy zbrodniami komunizmu i nazizmu.

W grudniu 2010 roku Komisja Europejska opublikowała raport, w którym stwierdzono, że pamięć i wiedza z państw - członków UE z totalitarną przeszłością, szczególnie w okresie zimnej wojny, narody europejskie muszą się zjednoczyć. W czerwcu 2011 roku Rada Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej opublikowała "Konkluzje w sprawie pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne w Europie", w którym podkreślono szczególną rolę instytucji kontynentalnych w upowszechnianie i promowanie inicjatyw mających na celu zachowanie pamięci o tych zbrodniach.

Wnosząc sprawę do logicznego wniosku już w posiadaniu prezydencji Republiki Czeskiej przez Allied Wyszehradzkiej - Węgier i Polski - które były w 2011 roku. 23 sierpnia ubiegłego roku na międzynarodowej konferencji w Warszawie, z udziałem ministrów sprawiedliwości UE oraz przedstawicielami instytucji naukowych podpisało deklarację potępiającą zbrodnie nazistowskich i komunistycznych reżimów i wezwał, by nie zapomnieć o swoich ofiar. Impreza ta była swego rodzaju preludium do przyjęcia Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia w październiku 2011 roku. Centralne siedziba Fundacji określono Praga, koordynacji - z Instytutu Czeskiej i finansowania - za pośrednictwem Funduszu Wyszehradzkiego.

Przepaść yevropam'yati także cesarski dziedzictwo krajach zachodnich (Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Belgia i Niemcy) i kolonialnej przeszłości narodów Europy Środkowej i Wschodniej, które były ofiarami różnych imperiów regionalnych (stworzonych przez Rosjan, Niemców , Austriacy, Turcy).

Jednak wzrost w dwóch częściach kontynentu, na podstawie wspólnego rynku, otwarte granice i wspólne wartości jest niemożliwe bez spójnej polityki historycznej lub "mentalność polityki", której celem jest tworzenie się tożsamości europejskiej. Ostatnie kroki UE w tym kierunku pokaże, nie będzie wydajna strategia budowania zbiorowej pamięci narodów europejskich.

Stan Wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981r. na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981r. Podjętej niejednogłośnie na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych), poparty przez Sejm uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 r. Został zawieszony 31 grudnia 1982r., a zniesiono go 22 lipca 1983r.

gen.Wojciech Jaruzelski ogłaszający

w telewizyjnym przemówieniu wprowadzenie stanu wojennego.

Posłuchaj przemówienia_(plik w formacie mp3)

O wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa

Kierując się potrzebą zapewnienia wzmożonej ochrony podstawowych interesów państwa i obywateli, w celu stworzenia warunków skutecznej ochrony spokoju, ładu i porządku publicznego oraz przywrócenia naruszonej dyscypliny społecznej, a także mając na względzie możliwości sprawnego funkcjonowania władzy i administracji państwowej oraz gospodarki narodowej - działając na podstawie art. 33 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej - Rada Państwa wprowadziła stan wojenny.

W związku z tym podaje się do publicznej wiadomości, że na czas obowiązywania stanu wojennego w szczególności:

1) zakazane zostało zwoływanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, pochodów i manifestacji, a także organizowania i przeprowadzania zbiórek publicznych oraz imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych bez uprzedniego uzyskania zezwolenia właściwego terenowego organu administracji państwowej, z wyjątkiem nabożeństw i obrządków religijnych odbywających się w obrębie kościołów, kaplic i innych miejsc przeznaczonych wyłącznie do tego celu;

Powrót, do początku strony

 

 
Reklama

 

 

 

Polecane strony

 

Video-Filmowanie

 

Kontakt

 

e-mail

 

>> Formularz kontaktowy <<

 

Copyright © Jan Dąbrowski 2008

designed by Jan Dąbrowski 2008

http://my-meego.com . Libertyforall.net/ . Dareyourmind.net/ . Linuxespanol.com/