Amerykańskie dzieci są indoktrynowane poparciem dla komunizmu przez chiński instytut edukacyjny, który działa w niektórych amerykańskich szkołach, zgodnie z ostrzeżeniami czołowego amerykańskiego senatora w tym tygodniu. „Widzimy, że Komunistyczna Partia Chin znalazła lukę prawną” – powiedziała senator Marsha Blackburn, republikanka z Tennessee.

Czy szkoły publiczne w USA zamieniają się w ośrodki indoktrynacji? Niestety, wiele szkół publicznych, zwłaszcza w dużych metropoliach, zostało przekształconych w ośrodki indoktrynacji, a wielu uczniów szkół publicznych będących uchodźcami i nielegalnymi imigrantami odmawia asymilacji, nie zgadza się z wartościami amerykańskimi i jest słabą opcją do zaadaptowania się w Stanach Zjednoczonych, tak jak to było przez 100 lat w przypadku legalnych imigrantów.

Czy program Common Core zakłóca amerykańską edukację? Wspólny program nauczania zlikwidował kursy obywatelskie, które były nauczane w szkołach publicznych od setek lat. Koncepcje wolności słowa, wolności wyznania i prawa do noszenia broni są regularnie atakowane i ograniczane na kampusach uniwersyteckich, w salach wykładowych i w klasach uniwersyteckich.

Czy wasze dzieci są indoktrynowane lewicową ideologią? W ten sposób wasze dzieci są indoktrynowane lewicową ideologią. Lewica używa kombinacji propagandy i tłumienia, aby zwabić dzieci w niewolę socjalizmu i antypatriotyzmu. (Foto: skynesher/Getty Images) Wasze dzieci są poddawane indoktrynacji.

Dlaczego tak wielu nauczycieli indoktrynuje?

Ponieważ indoktrynacja odbywa się przy braku myślenia, wielu nauczycieli indoktrynacji czyni to nieświadomie. Oni sami biorą to, co im się daje i przekazują to dalej bez zastanowienia.

Czego dotyczyła debata na temat indoktrynacji?

Wszyscy zaangażowani w debatę o indoktrynacji w latach sześćdziesiątych XIX wieku pragnęli mieć możliwość zdefiniowania i nakazania odpowiedzialności domowej, niezależnie od tego, że nie zgadzali się co do „jednego kryterium”. Szkodliwość jest konieczną właściwością pojęcia indoktrynacji, która, jak widzieliśmy, jest przedmiotem zainteresowania w edukacji.

Jaka jest najlepsza książka na temat indoktrynacji i edukacji?

Snook, I.A. (red.) Concepts of Indoctrination (1972b) London: Routledge and Kegan Paul Education – as if our lives depend on it.

Czym jest indoktrynacja w edukacji?

„Indoktrynacja” została opracowana przez filozofów edukacji jako koncepcja edukacyjna dwukrotnie w XX wieku, a jej rozwój trwa nadal. Jest to przeciwieństwo edukacji, tak jak niesprawiedliwość jest przeciwieństwem sprawiedliwości.

Czy Common Core to odgórne podejście do reformy edukacji?

Reprezentuje ona odgórne podejście do reformy edukacji. Chociaż zwolennicy Common Core twierdzą, że jest to zestaw standardów, a nie narodowy program nauczania, doświadczeni edukatorzy wiedzą co innego. Peter W. Wood, prezes National Association of Scholars, pisze, że „[Common Core] jest właściwie bardzo podobny do programu nauczania.

Czy projekt Common Core doprowadzi do porażki szkoły?

Zamiast tego, projekt Common Core grozi powieleniem narracji o porażce szkół publicznych, która właśnie doprowadziła do dekady złej polityki w imię reformy. Raporty dotyczące pierwszej fali testów Common Core potwierdzają te obawy.

Co to jest Common Core?

Common Core dąży do głupiej spójności i toruje super-drogę przez wszystkie małe wzgórza i doliny indywidualności ucznia. Reprezentuje ona odgórne podejście do reformy edukacyjnej.

Czy powszechna edukacja podstawowa jest dobra czy zła?

Common Core jest zły dla rodziców Rodzice nie będą mieli wpływu na edukację swoich dzieci w ramach Common Core. Nie będą mogli zasugerować zmian w standardach swojej lokalnej szkoły ani zapisać dziecka do innej szkoły publicznej o lepszych standardach. Common Core ograniczy wybory rodziców i odbierze im głos w sprawie edukacji ich dzieci. 3.

Czy Common Core to federalne przejęcie?

Common Core to federalne przejęcie edukacji Ostatecznym celem Common Core jest zmuszenie każdego okręgu szkolnego do przestrzegania tych samych krajowych standardów. Jest to nieudane podejście do edukacji, które osłabi jakość kształcenia i wolność wyboru.