Niezależnie od tego, jakie są Twoje poglądy na temat paradygmatu lewica-prawica lub czy wyznajesz teorię podkowy, (słusznie) mamy tendencję do postrzegania faszyzmu i komunizmu jako standardowych ideologii skrajności. Tak wielu z nas czułoby się raczej nieswojo widząc te dwa symbole.

Na czym polegała ideologia faszyzmu?

Naziści widzieli siebie jako budowniczych nowej arystokracji, „wojowniczej rasy lub narodu” opartej na czystości krwi, bohaterstwie i odwadze.

Na czym polega filozofia faszyzmu?

Faszyzm to skrajnie prawicowa filozofia polityczna lub teoria rządu, która pojawiła się na początku XX wieku. Faszyzm daje pierwszeństwo narodowi przed jednostką, która istnieje po to, by służyć narodowi. Chociaż ruchy faszystowskie można było znaleźć w prawie każdym kraju po I wojnie światowej, faszyzm odniósł największy sukces we Włoszech i w Niemczech.

Dlaczego naziści używali faszyzmu jako symbolu?

Faszyści przejęli kontrolę nad Włochami w 1922 r. i zreorganizowali strukturę polityczną i społeczną kraju zgodnie z zasadami faszyzmu. Faszyści używali również faszyny – wiązki prętów z siekierą wśród nich – jako symbolu narodu włoskiego, zjednoczonego i posłusznego jednej władzy państwowej.

Czym jest indywidualizm i faszyzm we Włoszech?

Indywidualizm (nacisk na niezależność człowieka oraz znaczenie autonomii i wolności jednostki) Włoski faszyzm (Fascismo po włosku) był autorytarnym ruchem politycznym, który rządził Włochami w latach 1922-1943 pod przywództwem Benito Mussoliniego (1883 – 1945).

Czy filozofia faszystowska jest konkretna?

Jak dotąd jest poniekąd prawdą, że filozofia faszystowska nie przybrała bardzo konkretnej i określonej formy, ale trzeba pamiętać, że wiara faszystowska istnieje od nieco ponad dekady: jest to rozwój ostatniej dekady.

Jaka jest historia faszyzmu w Europie?

Patrz artykuł Historia. Faszyzm – ideologia polityczna i ruch masowy, który zdominował wiele części środkowej, południowej i wschodniej Europy w latach 1919-1945, miał zwolenników w Europie Zachodniej, USA, Afryce Południowej, Japonii, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.

Jakie są podobieństwa między faszyzmem a ideologią konserwatywną?

Faszystowska promocja „zdrowych”, „nieskażonych” elementów tradycji narodowej, takich jak kultura rycerska i gloryfikacja historycznego złotego wieku narodu, wykazuje podobieństwa do celów konserwatywnych. Faszyści zawierali również pragmatyczne sojusze taktyczne z tradycyjnymi siłami konserwatywnymi w celu osiągnięcia i utrzymania władzy.

Czym jest tradycyjna ideologia faszystowska?

Tradycyjna ideologia faszystowska obejmuje antykonserwatyzm, antyliberalizm, antyklerykalizm, antymarksizm, kolektywizm i ideę stworzenia nowego człowieka: „Słuchajcie! Uczę cię o Supermanie. Człowiek to coś, co trzeba przezwyciężyć”. Faszyzm jest często nacjonalistyczny, ale niekoniecznie tak jest.

Czym jest faszyzm i dlaczego jest przeciwstawiany liberalizmowi?

Faszyści oskarżają liberalizm o pozbawienie człowieka ducha i przekształcenie go w istotę materialistyczną, której najwyższym ideałem jest zarabianie pieniędzy. W szczególności faszyzm przeciwstawia się liberalizmowi ze względu na jego materializm, racjonalizm, indywidualizm i utylitaryzm.

Co przemawiało za faszyzmem do konserwatystów?

Podkreślanie przez faszyzm porządku, dyscypliny, hierarchii, cnót wojskowych i zachowania własności prywatnej przemawiało do konserwatystów. Faszystowska promocja „zdrowych”, „nieskażonych” elementów tradycji narodowej, takich jak kultura rycerska i gloryfikacja historycznego złotego wieku narodu, wykazuje podobieństwa do celów konserwatywnych.

Jak włoscy faszyści opisywali swoją ideologię w latach 20-tych?

W latach 20. włoscy faszyści w swoim programie politycznym Doktryna faszyzmu określili swoją ideologię jako prawicową, stwierdzając: „Możemy swobodnie wierzyć, że jest to wiek władzy, wiek grawitacji w kierunku „prawicy”, wiek faszyzmu”.

Jaka była ideologia Włoch w latach 30-tych?

Ideologia. W latach 30. we Włoszech panowała faszystowska dyktatura. Faszyzm jest formą rządów totalitarnych, w których nie ma wyłącznych przekonań ani kodeksu. W latach 30. różne kraje faszystowskie miały różne ideały, ale teraz faszyzm stał się definicją każdej niekomunistycznej grupy.

Czy we Włoszech w latach 30. panowała dyktatura faszystowska?

W latach 30. we Włoszech panowała faszystowska dyktatura. Faszyzm jest formą rządów totalitarnych, w których nie ma wyłącznych przekonań ani kodeksu. W latach 30. różne kraje faszystowskie miały różne ideały, ale teraz faszyzm stał się definicją każdej niekomunistycznej grupy.

Na czym polegała ideologia faszyzmu we Włoszech?

Ideologia ta związana jest z serią dwóch partii politycznych kierowanych przez Benito Mussoliniego: Narodową Partią Faszystowską (FNP), która rządziła Królestwem Włoch w latach 1922-1943, oraz Republikańską Partią Faszystowską, która rządziła Włoską Republiką Socjalną w latach 1943-1945.