Gospodarka kapitalistyczna oparta jest na wolnej wymianie. Lustrzanym odbiciem mitu „opresyjnego komunizmu” jest mit „wyzwalającego kapitalizmu”. Pomysł, że wszyscy nieustannie dokonujemy wolnych wyborów na obfitym rynku, na którym potrzeby wszystkich są zaspokajane, jest całkowicie obalony przez doświadczenie setek milionów ludzi.

Dlaczego ucisk spowodowany przez kapitalizm jest ignorowany? Dlaczego ucisk spowodowany przez kapitalizm jest ignorowany, podczas gdy ucisk spowodowany przez komunizm (nawet jeśli nie jest on prawdziwy) jest zwiększany? Ucisk spowodowany przez kapitalizm jest ignorowany, ponieważ żyjesz w kapitalizmie. Państwa, które wyznają ideologię, tworzą dogmatyczne narracje.

Co leży u podstaw ucisku kobiet w kapitalizmie?

Rzeczywiście, role płciowe, nierówności i oczekiwania, które odpowiadają strukturze rodziny, a także nierówna pozycja kobiet w sile roboczej, która je wzmacnia, stanowią podstawę ucisku kobiet w społeczeństwie kapitalistycznym.

Na czym polega specyficzna opresja kobiet w kapitalizmie?

Specyficzna opresja kobiet w kapitalizmie polega na ich podwójnej roli w społeczeństwie kapitalistycznym. Kobiety ponoszą ciężar prac domowych, a jednocześnie zajmują podrzędną pozycję w produkcji społecznej. Te dwa aspekty wzajemnie się wzmacniają. Pracując w fabrykach, biurach itp. kobiety wykonują pracę społeczną.

Jaka jest różnica między kapitalizmem a patriarchatem?

Ucisk kobiet jest bardzo stary: poprzedza kapitalizm, który również jest systemem ucisku, ale o bardziej globalnym charakterze. Patriarchat można w uproszczeniu zdefiniować jako ucisk i uprzedmiotowienie kobiet przez mężczyzn.

Czy feminizm utrwala męską opresję?

W żaden sposób nie uznaje, że ucisk kobiet jest utrwalany przez stosunki produkcji w kapitalizmie, a zatem jest bezpośrednio zakorzeniony w wyzysku klasy robotniczej, i że postawy mężczyzn wobec kobiet wywodzą się z tej materialnej podstawy. Feminizm przypisuje męskiemu szowinizmowi naturalną i odwieczną rolę, którą tylko kobiety mogą pokonać.

Co leży u podstaw ucisku kobiet?

Podstawą ucisku kobiety jest jej bezbronność w czasie ciąży i porodu. Przez część tego okresu nie może ona pracować, z wyjątkiem noszenia dziecka, a przez większość tego okresu może pracować tylko częściowo i czuje się słabsza psychicznie i fizycznie.

Jakie są korzenie ucisku według Marksa?

Marksiści natomiast twierdzą, że wszystkie formy ucisku mają swoje korzenie w ekonomicznej organizacji społeczeństwa kapitalistycznego oraz w strukturach władzy i kontroli, które mu towarzyszą i go wzmacniają. Takie podejście jest często kwestionowane jako „redukujące” opresję do relacji klasowych lub umniejszające jej znaczenie.

Czy istnieje związek między uciskiem a niewolnictwem?

Ten związek między uciskiem kobiet a uciskiem niewolników prowadzi nas do innej klasy niemarksistowskich, niekrytycznych teoretyków, współczesnych Karolowi Marksowi, którzy jednak jasno mówili o „uciskającym” i „uciskanym”: są to ludzie pochodzenia afrykańskiego w Ameryce.

Co jest przykładem ucisku według Karola Marksa?

Marks często mówił na przykład o klasach uciskanych – pojęcie podobne do pojęcia subalternu Gramsciego – odnosząc się do proletariatu, bezrobotnych, chłopów, parobków, niewolników, chłopów pańszczyźnianych itd. Szczególny ucisk dzieli klasę robotniczą, czy jakąkolwiek inną uciskaną klasę, między siebie.

Jaki jest stosunek marksizmu do płci i rasy?

Marksizm miał złożony związek z uciskiem nieklasowym, takim jak płeć i rasa. Dla większości, materializm historyczny jest „ślepy na rasę” i „ślepy na płeć”, dostarczając wyjaśnienia jedynie wyzysku klasowego.