NIGDY! Komunista i faszysta to zło. Widzimy to na przykładzie Hitlera (faszysty) i prześladowania chrześcijan przez komunistów (Chiny i Rosja). W tym artykule komunizm brzmi jak pokój na ziemi, ale nim nie jest.

Jakie są podstawowe przekonania faszyzmu?

W faszyzmie państwo jest wszechogarniające. Dla faszystów żadne wartości ludzkie nie istnieją poza państwem. Faszyzm wierzy, że wszystko jest w obrębie państwa i że nic nie może być ponad państwem, poza państwem lub przeciwko państwu.

Czy faszyzm jest dobry czy zły? Faszyzm może być zły, ale ponieważ nie angażuje się w piękne kłamstwa jak komunizm, ludzie go nie chcą, więc po prostu nie miał okazji wyrządzić takich szkód, jak komunizm.

Czy chcecie stać się jeszcze bardziej faszystowscy?

Nie rozumiem, dlaczego chcesz stać się bardziej faszystowski, jeśli coś nie działa, zazwyczaj nie chcesz już tego robić. Nie, faszyzm funkcjonuje jako ideologia, ponieważ istnieją różne rodzaje faszyzmu. Ale generalnie to działa, bo wykorzystuje gospodarkę korporacyjną i wpaja obywatelom patriotyzm.

Jaka jest prawicowa droga do faszyzmu?

Droga prawicy zaczyna się od republikanów, którzy w tym momencie byli rynkowymi i społecznymi liberałami dla tych, którzy znają Kaiserreicha. Następnie przechodzi do Srebrnych Koszul Pellaya, które były rodzajem klerykalnych faszystów.

Jakie są podstawowe zasady faszyzmu?

Podstawowymi zasadami faszyzmu są nacjonalizm i całkowita kontrola państwa nad społeczeństwem. Podstawową ideą faszyzmu jest to, że siła tkwi w jedności. Kiedy wszyscy ludzie w społeczeństwie mają te same idee i te same wartości, społeczeństwo będzie silniejsze niż społeczeństwo, w którym istnieje różnorodność opinii i wartości.

Jak naziści postrzegali stosunki międzynarodowe?

Faszyści uważają, że spory międzynarodowe nie mogą być rozwiązane środkami pokojowymi. Dlatego wierzą w przemoc i siłę. Mano Carli pisze: „Faszyzm wywodzi się z wojny, a na wojnie musi znaleźć drogę wyjścia. Mussolini mocno wierzył w imperializm.

Jakie jest faszystowskie spojrzenie na naród?

Faszystowska koncepcja narodu to jedna organiczna całość, która łączy ludzi zgodnie z ich pochodzeniem i jest naturalną siłą jednoczącą ludzi.

Co to jest naród faszystowski?

Faszyzm to skrajnie prawicowy, autorytarny, ultranacjonalistyczny typ rządów charakteryzujący się jednopartyjną dyktaturą. Kiedy kraj jest rządzony przez dyktaturę jednopartyjną, oznacza to scentralizowany rząd kierowany przez jedną osobę. Państwo faszystowskie jest sprzeczne z zasadami demokracji.

Jakie są początki faszyzmu?

Termin „faszyzm” ma włoskie korzenie. Po raz pierwszy użyto go w związku z ruchem, który rozpoczął się we Włoszech pod przywództwem Benito Mussoliniego. Ruch ten miał pewne wyraźne cechy. Główną cechą faszyzmu był skrajny nacjonalizm. Oznaczało to położenie nacisku na odrodzenie narodu po okresie upadku.

Czy faszyzm jest rzeczownikiem czy czasownikiem?

Jako rzeczownik od 1922 roku w języku angielskim, wcześniej we włoskiej liczbie mnogiej fascisti (1921), a do 1923 roku w języku angielskim często występował w formie włoskiej jako słowo włoskie.

Jaka jest historia faszyzmu we Włoszech?

Faszyzm wywodzi się z końca XIX wieku. Zdefiniował się on jednak bardziej podczas wstrząsów I wojny światowej (1914-1918). Po wojnie w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych istniały ruchy i partie faszystowskie. Jednak włoski ruch faszystowski był pierwszym, który formalnie zorganizował się i wystartował w wyborach.

Czy faszyzm/autorytarny nacjonalizm jest z natury zły?

Faszyzm/autorytarny nacjonalizm nie jest z natury zły. To ludzie i przywódcy sprawiają, że jest źle. Faszyzm oznacza dumę z własnego kraju, kultury, historii i narodu. Oryginalna odpowiedź: Czy faszyzm jest zły? Tak, choć faszyzm jest tak samo zły jak komunizm, ale nie tak zły jak stalinizm czy nazizm.

Czy faszyzm to nietolerancja czy faszyzm?

Faszyzm NIE jest nietolerancją. Stalinizm zdecydowanie NIE jest faszyzmem. Faszyzm polega na utrzymaniu bezpieczeństwa, dobrobytu i narodu poprzez władzę państwową. Faszyzm nie polega na ucisku, jak chcieliby wmówić typowi liberałowie.

Czy faszyzm jest gorszy od nazizmu?

W rzeczywistości jest nawet gorzej. Faszyzm – nie należy go mylić z nazizmem – niekoniecznie jest zły. Nazwałbym to politycznym odpowiednikiem chemioterapii: toksyczne, niebezpieczne, ale bardzo skuteczne leczenie, które często jest ostatnią nadzieją na przeżycie.

Jaka jest różnica między złym faszyzmem a dobrym faszyzmem?

Zły faszyzm to reżim faszystowski, który przeciwstawia się nam w wojnie. Dobry reżim faszystowski to taki, który jest po naszej stronie.

Czy wierzysz w państwo faszystowskie?

Ci, którzy wierzą w faszyzm, pragną scentralizowanych rządów totalitarnych; chociaż nie trzeba w nie wierzyć, aby żyć w państwie faszystowskim, można być w państwie faszystowskim i nadal nienawidzić swojej rzeczywistości. Władca jest ustami Boga i to w państwie, państwo czyli przywódca (synonimy) to Prawo Totalitarne. 4.

Czym jest faszyzm w praktyce?

W praktyce faszyzm obraca się wokół władcy, który wykorzystuje władzę absolutną do tłumienia indywidualnej wolności obywateli, czyniąc wszystkich całkowicie podległymi władzy państwa. Faszyzm często używa brutalnych metod, aby osiągnąć swoje cele polityczne.

Co sprawia, że reżim faszystowski jest zły?

Albo powtórzę to, co już powiedziałem: zły reżim faszystowski to taki, który prowadzi wojnę z sąsiadami i prześladuje Żydów; dobry reżim faszystowski to taki, który przeskakuje silniejszy faszyzm i nie zmienia wieloletniego stosunku kraju ani do Żydów, ani do chrześcijan.

Co robi reżim faszystowski?

Reżimy faszystowskie mają tendencję do ciągłego używania patriotycznych haseł, sloganów, symboli, pieśni i innych parafernaliów. Flagi można zobaczyć wszędzie, jak również symbole flagowe na ubraniach i w miejscach publicznych.

Jak doszło do powstania faszyzmu w Europie?

Faszyzm pojawił się jako ruch polityczny w dwudziestowiecznej Europie, kiedy Benito Mussolini założył Narodową Partię Faszystowską (Partito Nazionale Fascista) we Włoszech w 1919 roku. 2 Niemcy przyjęły faszyzm bardziej niż jakikolwiek inny kraj. Rząd nazistowski, który rządził pod wodzą Adolfa Hitlera w latach 1933-1945 był faszystowski.