W Nowej Ziemi Tolle posuwa się tak daleko, że twierdzi, iż wszystkich okrucieństw związanych z komunizmem można było uniknąć, gdyby zmieniono „wewnętrzną rzeczywistość, stan świadomości”. Ponownie, jego absolutyzm co do mocy wewnętrznej przemiany jest dość skrajny.

Czy można było uniknąć wojny rewolucyjnej?

Amerykańska wojna rewolucyjna była wojną, która zmieniła historię Ameryki, ponieważ Ameryka była w stanie uzyskać wolność od Anglii. Jeśli spojrzeć na tę wojnę wiele lat później i przeanalizować wszystkie konflikty, które do niej doprowadziły, można dojść do wniosku, że wojny można było uniknąć.

Czy można było uniknąć wojny w Wietnamie? Uważam, że wojny można było uniknąć, bo po Pear Harbour nie musieliśmy się w nią angażować, łatwiej byłoby po prostu wziąć ofiary i iść dalej. Nie doprowadziłoby to do jeszcze większej dziury w kieszeniach Amerykanów. Nie wydawalibyśmy dodatkowych pieniędzy na wojsko i nie byłoby tylu ofiar śmiertelnych.

Czy można było uniknąć zimnej wojny?

Whelan sugerował, że zimnej wojny nie można było uniknąć po udanym użyciu bomby atomowej przez Stany Zjednoczone, gdy użyto jej w Hiroszimie i Nagasaki. Stanowiło to silny sygnał lub obawę dla Związku Radzieckiego, że Stany Zjednoczone mają środki i zamiar ponownego użycia bomb atomowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dlaczego Brytyjczycy nie przyjęli kolonii amerykańskich?

Wielka Brytania odmawiała uznania kolonii za cokolwiek innego niż ich osobistą własność, którą mogli wykorzystywać wedle własnego uznania. Nawet gdyby Brytyjczycy zaakceptowali niektóre z pomysłów kolonii i byli nieco bardziej otwarci na kolonistów, nie udałoby się uniknąć wojny, ponieważ kolonie chciały się uniezależnić.

Czy Brytyjczycy mają prawa do kolonii amerykańskich?

Mimo że kolonie stały się prawie samorządne, wielu Brytyjczyków uważało, że ponieważ kolonie w dużej mierze przestrzegały brytyjskiego prawa, państwo brytyjskie ma prawa w stosunku do Amerykanów.

Dlaczego Brytyjczycy próbowali powstrzymać kolonistów przed zasiedleniem obu Ameryk?

Chociaż ciężko walczyli o nowe ziemie podczas wojny francusko-indiańskiej, Brytyjczycy próbowali zapobiec osiedlaniu się na nich amerykańskich kolonistów. Już wtedy trudno im było rządzić koloniami z zagranicy.

W jaki sposób rząd brytyjski ustalał granice kolonii?

Rząd brytyjski nie chciał, aby amerykańscy koloniści przekroczyli Appalachy i stworzyli napięcia z Francuzami i rdzennymi Amerykanami. Rozwiązanie wydawało się proste. Wydali oni Królewską Proklamację z 1763 roku, która uznała, że granice trzynastu kolonii przebiegają przez Appalachy.

Jaki był rezultat brytyjskiej próby opodatkowania kolonistów?

Aktualizacja 28 czerwca 2018 r. Brytyjskie próby opodatkowania swoich północnoamerykańskich kolonistów doprowadziły do kontrowersji, wojny, wypędzenia brytyjskich rządów i stworzenia nowego narodu. Początki tych prób nie leżały w drapieżnym rządzie, ale w następstwach wojny siedmioletniej.

Czy można było uniknąć rewolucji amerykańskiej?

Kolejny powód, dla którego nie można było uniknąć rewolucji amerykańskiej: koloniści nauczyli się już walczyć, byli zmęczeni brytyjskim panowaniem i chcieli być samowystarczalni. Gdyby pozostały one pod kontrolą brytyjską, nie doszłoby do tego.

Co spowodowało rewolucję amerykańską w 1776 roku?

Brytyjczycy cierpieli z powodu długów; koloniści nauczyli się już walczyć; i mieli dwóch ważnych i silnych przywódców. Jeśli popchniesz coś wystarczająco mocno, będzie się opierać. To właśnie spowodowało rewolucję amerykańską. Moim zdaniem, powiedziałbym, że Rewolucji Amerykańskiej można było uniknąć? Koloniści.

Czy uważasz, że rewolucji amerykańskiej można było uniknąć?

Uważam, że Rewolucji Amerykańskiej można było uniknąć. Trzy powody, dla których można było uniknąć rewolucji amerykańskiej: gdyby obie strony nie zareagowały tak gwałtownie, gdyby Brytyjczycy nałożyli rozsądny podatek i gdyby Brytyjczycy rzeczywiście słuchali kolonistów, gdy ci mówili, że nie podobają im się nakładane na nich podatki.

Czy można było zapobiec zimnej wojnie?

Tak więc, zimnej wojnie nie można było zapobiec, ponieważ USA nie zaakceptowałyby komunizmu, a ZSRR nie odrzuciłby komunizmu. Jedynym sposobem, aby temu zapobiec było, gdyby Związek Radziecki nie próbował szerzyć komunizmu, ale uważał, że jest to konieczne, aby chronić swój kraj.

Czy można było uniknąć I wojny światowej?

Niniejszy artykuł analizuje pogląd, że pierwszej wojny światowej nie można było uniknąć. Zwolennicy, którzy twierdzą, że wojny można było uniknąć, mogą mieć mocne argumenty, ale czynniki, które do niej doprowadziły, były bardziej wyraziste.

Dlaczego zimna wojna wzbudzała takie kontrowersje?

Innym powodem, dla którego zimna wojna była tak kontrowersyjna, była ignorancja i chciwość Trumana. Częściej wycofywał się ze swoich słów i stawiał wyjątkowo wysokie wymagania. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki to dwa przeciwstawne systemy rządów. W Stanach Zjednoczonych rząd jest wybierany w wolnych wyborach.