Ponadto kilka organizacji związanych z wojskiem, w szczególności Forum Komunikacyjne Dzieci Indonezyjskich Weteranów (FKPPI), zorganizowało protesty i wywiesiło transparenty na całej Jawie, ostrzegając przed możliwym powstaniem komunizmu. Ale ostrzeżenia wojskowych nie są tylko pustymi pogróżkami.

Czy partie komunistyczne dominują w rządach Indonezji i Filipin?

Komuniści są dalecy od zdominowania rządów w Indonezji i na Filipinach. Istnieją jednak siły polityczne skłonne do stosowania taktyki czerwonego strachu, aby ukryć prawdę (Indonezja) lub obalić wybranego przywódcę (Filipiny).

Co kryje się za nowymi komunistycznymi obawami w Indonezji i na Filipinach?

Co kryje się za nowymi komunistycznymi obawami w Indonezji i na Filipinach? W ciągu ostatnich kilku miesięcy nastroje antykomunistyczne w obu krajach przyciągały uwagę opinii publicznej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpił wyraźny wzrost nastrojów antykomunistycznych w Indonezji i na Filipinach.

Czy lewicowość jest zagrożeniem dla indonezyjskiego bezpieczeństwa narodowego?

Te lewicowe koncepcje są uważane za wywrotowe i stanowią zagrożenie dla indonezyjskiego bezpieczeństwa narodowego. Ustawa została uchwalona w pierwszych latach rządów byłego prezydenta Suharto, który zdelegalizował PKI po antykomunistycznej histerii w 1965 roku.

Czy indonezyjskie wojsko próbuje podkopać własną demokrację? Wojskowi urzędnicy ostrzegają przed rozprzestrzeniającym się ruchem komunistycznym, który może zagrozić indonezyjskiej demokracji. Ale wojskowi mogą po prostu próbować podważyć wysiłki zmierzające do zbadania rzekomych okrucieństw popełnionych przez wojsko w czasie dojścia Suharto do władzy, zwłaszcza w 1965 roku.

Czy komunistyczna rebelia jest nadal żywa na Filipinach?

Bojownicy zniszczyli ciężarówkę za pomocą improwizowanego ładunku wybuchowego, a następnie zaatakowali dwóch mężczyzn, z których jeden był cywilem, a drugi członkiem Pomocniczych Sił Zbrojnych Filipin (AFP). (1 zabity, 1 ranny). [9] [1] Mydans, Seth. „Komunistyczna rewolta jest żywa i aktywna na Filipinach”. The New York Times, 26 marca. 2003. Web. 11 Aug. 2015.

Czym jest rewolucja People Power na Filipinach?

Po trzech dniach pokojowych masowych protestów, głównie na EDSA, nazwanych rewolucją władzy ludu, Aquino został zaprzysiężony jako jedenasty prezydent Filipin 25 lutego 1986 roku. Godzinę po inauguracji, Aquino Marcos przeprowadził swoją własną ceremonię inauguracyjną w Pałacu Malacañang.

Ile lat ma obecnie Komunistyczna Partia Filipin?

Komunistyczna Partia Filipin (CPP), która w grudniu będzie obchodzić 51. rocznicę powstania, przeżyła jednego dyktatora i pięciu prezydentów. Młodzi oficerowie armii, którzy walczyli z powstaniem na początku jego trwania, są teraz dziadkami po siedemdziesiątce – o ile jeszcze żyją.

Na czym polega polityka zagraniczna Indonezji drugiej ścieżki?

Nowoczesna, drugorzędna polityka zagraniczna Indonezji opiera się na fundamencie międzynarodowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, mającej na celu ochronę narodu i interesów. Treść może być chroniona prawem autorskim. Kwestia bezpieczeństwa zawsze była głównym problemem dla każdego suwerennego państwa.

Jaki jest trend bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indonezji w III kwartale 2019 roku?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Indonezji (z wyłączeniem inwestycji w sektorze bankowym oraz ropy naftowej i gazu) skoczyły o 17,8% rok do roku do 105 bln IDR (7 mld USD) w kwartale września 2019 r., w porównaniu ze wzrostem o 9,6% w poprzednim kwartale. Był to drugi z rzędu kwartalny wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Czy Chiny poważnie potraktowały ostrzeżenia dotyczące polityki morskiej Indonezji?

Wydaje się jednak, że Chiny nie wzięły pod uwagę tych ostrzeżeń. Na początku 2010 roku indonezyjskie władze morskie zaczęły regularnie aresztować chińskich rybaków w wyłącznej strefie ekonomicznej Indonezji, co doprowadziło do kilku napiętych momentów.

Jak będą wyglądały priorytety polityki zagranicznej Jokowi?

Jokowi prawdopodobnie nadal będzie koncentrował się na priorytetach polityki zagranicznej, które przynoszą wymierne krajowe korzyści gospodarcze. Bliżej domu, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) pozostanie kluczowym filarem polityki zagranicznej Indonezji.

Czy Indonezja jest krajem demokratycznym?

Tak więc Indonezja wydaje się być bardziej demokratyczna niż jej sąsiedzi, ale nie oznacza to, że Indonezyjczycy uważają, że żyją w funkcjonującej demokracji. Tak więc zagraniczni obserwatorzy mogą dostrzegać szerokie, ogólne wskaźniki demokracji, ale nie są w stanie uchwycić bardziej szczegółowych, głębszych niuansów tego, co te wskaźniki oznaczają na poziomie lokalnym.

Czy Indonezja jest rzeczywiście „żywą” demokracją?

Po wyborze Jokowi w 2014 roku, Sarah Repucci z organizacji Freedom House, zajmującej się ochroną demokracji, napisała w „Dżakarta Post”, że Indonezja jest „dowodem na to, że demokracja pozostaje realna poza globalną Północą”. Ale demokracja to coś więcej niż tylko wybory.

Czy Indonezja jest krajem dyktatury wojskowej?

Indonezja to kraj w Azji Południowo-Wschodniej, w którym od 32 lat panuje dyktatura wojskowa. Era dyktatury rozpoczęła się po klęsce komunistycznego zamachu stanu dokonanego przez Indonezyjską Partię Komunistyczną w 1966 roku.

Jak wygląda ochrona bezpieczeństwa w Indonezji?

i ochrony bezpieczeństwa Indonezji. Jak stwierdzono w ustawie nr 3/ 2000, prawo międzynarodowe i zwyczaje międzynarodowe i zasady współistnieją pokojowo. Ministerstwo Obrony w Dżakarcie 20. Biała Księga Obrony zawiera zagadnienia, które miały wpływ na życie narodowe. system.

Co o zagrożeniach mówi Biała Księga Obronności Indonezji?

Na uwagę zasługuje fakt, iż w Białej Księdze Obronnej podkreślono, że zagrożenie wojną konwencjonalną dla Indonezji w teraźniejszości i przyszłości jest mało prawdopodobne. Zamiast tego w artykule skupiono się na zagrożeniach wewnętrznych, takich jak terroryzm, radykalizm, separatyzm i klęski żywiołowe, jako głównych zagrożeniach, przed którymi stoi Indonezja.

Czy wojna jest realnym zagrożeniem dla Indonezji?

Wypowiedzi w Białej Księdze Obrony opublikowanej przez Ministerstwo Obrony wskazują, że wysocy rangą urzędnicy rządowi i wojskowi nie postrzegają wojny jako prawdopodobnego zagrożenia dla Indonezji.

Jaki jest obecny program modernizacji obrony Indonezji?

Obecna modernizacja obrony Indonezji koncentruje się na programie Minimum Essential Force (MEF). Rozpoczęty w 2010 roku program MEF ma na celu poprawę zdolności Indonezji do prowadzenia nowoczesnych operacji wojskowych do 2024 roku.