Wszystko to było robione tylko dla władzy, ich głównych celów w ogóle. Nawet jeśli wszyscy oni stosowali ucisk i reformy, by utrzymać władzę, królowie postrzegali rządzenie ludem jako rolę moralnego boga, podczas gdy przywódcy komunistyczni czynili to, gdy proletariat dorastał.

Dlaczego carowi rosyjskiemu tak trudno było rządzić Rosją?

Rosja była ogromna i trudno było rządowi kontrolować wszystkie różne obszary i grupy ludzi, żaden z carów nie miał nowoczesnej technologii i nie mógł rozprzestrzeniać swoich pragnień. Musieli liczyć na to, że szlachta będzie działać w interesie cara, ale szlachta działała w swoim własnym interesie.

Dlaczego rządy cara Rosji zakończyły się niepowodzeniem?

Jeden z głównych powodów miał związek z polityką i sposobem rządzenia krajem. Carska Rosja w XIX wieku była monarchią. Rząd carski miał wiele problemów z opozycją. Istniało wiele partii politycznych, które nie zgadzały się z polityką cara.

Z jakimi problemami borykała się Rosja za panowania cara?

Pod rządami carskimi Rosja była w przeważającej mierze krajem agrarnym i dlatego brak wystarczającej ilości gruntów rolnych stanowił poważne obciążenie dla gospodarki. Rosja była bardzo słabo rozwinięta, stosowała nieefektywne metody rolnicze i pozostawała daleko w tyle za Wielką Brytanią, która już sto lat wcześniej przeżyła rewolucję rolniczą.

Dlaczego Rosja była trudna do rządzenia?

Dlaczego Rosja była trudna do rządzenia? Istnieje wiele powodów, dla których Rosja była trudna do rządzenia, na przykład wielkość i różnorodność kraju oraz wiele różnic w poglądach przyczyniły się do niezadowolenia z rządu, co z kolei uczyniło kraj bardzo trudnym do rządzenia.

Jak wyglądał rząd rosyjski w XIX wieku?

Carska Rosja w XIX wieku była monarchią. Rząd carski miał wiele trudności z opozycją. Istniało wiele partii politycznych, które nie zgadzały się z polityką cara. Celem liberałów było wprowadzenie demokracji parlamentarnej podobnej do tej, która funkcjonuje w USA, Francji i Wielkiej Brytanii.

Dlaczego tak trudno było handlować w Rosji?

* Ukształtowanie geograficzne Rosji utrudniało prowadzenie w niej handlu. * Istniało wiele różnych plemion i religii, więc wielu ludzi nie pomagało sobie nawzajem ani nie rozmawiało ze sobą. * Nie wszyscy mówili po rosyjsku, ponieważ wiele sąsiednich krajów zostało najechanych przez Rosję, ale nie mówili po rosyjsku. * Brak komunikacji.

Dlaczego tak trudno było zmienić prawo w Rosji przed 1905 rokiem?

* Przez 30 lat przed 1905 rokiem Rosją rządziło wielu ludzi. Z tego powodu krajowi trudno było przyzwyczaić się do przepisów w przypadku ich zmiany. * Prawa były trudne do narzucenia, ponieważ kraj był największy na świecie. W jakim stopniu trudności te mogły stworzyć problemy dla rządu carskiego w pierwszych dekadach XX wieku?

Dlaczego carowi trudno było rządzić Rosją?

Jednym z powodów, dla których Rosja była trudna do rządzenia, była jej wielkość i różnorodność. Ponieważ kraj był bardzo rozległy – w 1900 roku obejmował prawie 23 miliony kilometrów kwadratowych – bardzo trudno było nim rządzić, gdyż trudno było carowi w pełni kontrolować miejsce oddalone o ponad 20 kilometrów kwadratowych.

Jak car Mikołaj II czuł się ze swoją władzą?

Carowie wierzyli, że mają boskie prawo do rządzenia Rosją, a ich pozycja i władza została im dana przez Boga. W 1894 r. władzę w Rosji objął car Mikołaj II. Wraz ze swoją urodzoną w Niemczech żoną Aleksandrą mocno wierzyli w autokrację. Był on jednak człowiekiem słabym, dla którego codzienna praca przy rządzeniu była nudna.

Jaki typ rządu miał Mikołaj II w Rosji?

Rosja była nadal krajem autokratycznym, co oznaczało całkowitą władzę cara, jego zasady i przekonania nie mogły być podważane. System autokratyczny wymierał, ludzie w Rosji chcieli westernizacji i demokracji, ale Mikołaj II opierał się tym przekonaniom.

Dlaczego Bóg wybrał Mikołaja II na króla?

Bardziej niż w cokolwiek innego, Mikołaj II wierzył w jedną rzecz: Bóg wybrał go na króla. Nie miało znaczenia, że był nieprzygotowany, on był Bożym agentem na ziemi, więc wszystko, co robił, było Bożą wolą. Jest to niebezpieczna rzecz dla każdego człowieka, ale dla zepsutego, zepsutego, niekompetentnego nowego cara jednego z największych imperiów na Ziemi?