Ze szczególną surowością stosowano również ustawy przeciwko masonerii i komunizmowi (1940), bandytyzmowi i terroryzmowi (1947) oraz buntowi wojskowemu (1943), z których dwie ostatnie kończyły się w przeważającej większości wyrokami śmierci i wieloletnim więzieniem. Te dwie ostatnie skutkowały w przeważającej większości wyrokami śmierci i wieloletnim więzieniem. Czy chciałbyś skomentować tę wiadomość?

Jaki był pierwszy dekret przeciwko masonerii? 15 września 1936 r. ukazał się jego pierwszy dekret przeciwko masonerii, którego pierwszy artykuł brzmiał: „Masoneria i inne stowarzyszenia podziemne zostają uznane za sprzeczne z prawem. Każdy działacz, który pozostanie w nich po opublikowaniu niniejszego dekretu, będzie uznany za winnego przestępstwa buntu.

Jak wyglądała masoneria hiszpańska w okresie II Republiki?

Był czas, kiedy masoneria hiszpańska była liczna i potężna. W pierwszym organie ustawodawczym II Republiki w samych Kortezach było 135 deputowanych z Wielkiego Wschodu i 16 z Wielkiej Loży, czyli 151 na 470 parlamentarzystów. Była to zdecydowanie najliczniejsza mniejszość.

Jaki jest mandat masonerii hiszpańskiej? „Dla masonerii hiszpańskiej, liczącej zaledwie 3 tys. członków, ten wybór na trzyletnią kadencję jest nie tylko zaszczytem, ale posłuży także do wzmocnienia naszego Zakonu tutaj i na arenie międzynarodowej” – mówi. Jesień 1958 r. w Pałacu Pardo w Madrycie.

Na czym polega tajemnica masonerii narodowej? Na ostatniej Światowej Konferencji Wielkich Lóż Regularnych, która odbyła się jesienią ubiegłego roku w San Francisco w Kalifornii, omawiano tę sprawę: tajemnicę masonerii narodowej, która nadal jest prześladowana. „Nasz kraj zajmuje bardzo poczesne miejsce w historii prześladowań, którym byliśmy poddawani, ale nie w tym tkwi tajemnica.

Co to jest Deklaracja Masońska z 1983 roku?

Oświadczenie z 1983 r. (patrz wyżej) jasno stwierdza, że potępienie masonerii przez Kościół pozostaje w mocy. Opinie przeciwne nie zmieniają rzeczywistości. O rzekomej „modlitwie” Jana XXIII.

Co cię interesuje w masonerii?

Jeśli interesujesz się masonerią, szukaj lóż z historią. Trochę retrospekcji. Pamiętam, że kilka lat temu powiedziałem na forum publicznym, że każde posłuszeństwo masońskie, które ma mniej niż 100 lat, nie jest warte uwagi. Oczywiście, z niuansami.

Dlaczego tak wielu ludzi trafia do masonerii?

Amen. Dlaczego tak wielu ludzi popada w masonerię? Masoneria jest produktem alienacji od Boga, w którą popadli ludzie. Jego wpływowi na Latynosów sprzyja machismo, które uważa, że ta chrześcijańska praktyka należy tylko do kobiet.

Jakie są najbardziej znane symbole masońskie?

Kwadrat (symbol cnoty) i kompas (symbol granic, w których każdy mason musi się mieścić w stosunku do innych) są być może dwoma najbardziej znanymi symbolami masońskimi.

Jaki jest masoński symbol Zakonu?

Innym symbolem masońskim towarzyszącym słynnym odniesieniom do Zakonu jest litera G, która zwykle umieszczana jest w środku kwadratu i kompasu. List odnosi się do Boga jako twórcy praw.

Jakie są masońskie symbole społeczne?

Jest to tajne stowarzyszenie, które odkryło wielkie tajemnice i którego członkami stało się wiele osobistości ze świata polityki i rozrywki. Dziś postaramy się odkryć niektóre z jego tajemnic, opowiadając o znaczeniu niektórych z jego głównych i najbardziej interesujących symboli. Jednym z symboli masońskich jest kwadrat i kompas.

Czym jest symbolizm w świecie masońskim?

Symbolika w świecie masońskim jest jońska – mądrość; dorycka – siła i koryncka – piękno. Gdy pojawiają się dwie kolumny, kojarzone są z wejściem do świątyni. Są one oznaczane literami lub słowami, takimi jak I. lub Joachim i B. lub Boaz.

Czy jest to pierwszy symboliczny stopień masonerii?

Symboliczny pierwszy stopień Masonerii Uczniowskiej jest reprezentowany przez kwadrat i kompas otwarty pod kątem 45 stopni. Członkowie drugiego stopnia używają symbolu składającego się z kwadratu i kompasu, ale w tym przypadku jeden z punktów kompasu leży na kwadracie, drugi jest niżej.