Rząd USA wspierał kilka reżimów dyktatorskich w Ameryce Łacińskiej, aby walczyć z komunizmem. Zdjęcie przedstawia chilijskiego dyktatora Augusto Pinocheta z Henry Kissingerem, sekretarzem stanu USA w 1976 r.

Jak przedstawia się rząd USA?

Główne postanowienia dotyczące rządu Stanów Zjednoczonych znajdują się w Konstytucji. Rząd został utworzony w 1789 roku, kiedy to weszła w życie Konstytucja, zastępując Artykuły Konfederacji i czyniąc Stany Zjednoczone pierwszą na świecie republiką konstytucyjną.

Co to są Stany Zjednoczone Ameryki?

Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) jest konstytucyjną republiką federalną składającą się z pięćdziesięciu stanów i jednego dystryktu federalnego. Stany Zjednoczone są rozwiniętym krajem postindustrialnym i mają największą gospodarkę narodową na świecie.

Jak rządzone są Stany Zjednoczone?

O Stanach Zjednoczonych. Amerykański system rządów, zapoczątkowany w 1776 roku jako eksperyment wolności i demokracji, okazał się niezwykle odporny i zdolny do adaptacji.

Jakie jest miejsce tego kraju w Ameryce Północnej?

Większa część kraju znajduje się w centrum Ameryki Północnej, gdzie leży 48 sąsiadujących ze sobą stanów oraz dystrykt federalny Waszyngton, pomiędzy Oceanem Spokojnym a Atlantyckim.

Co to są Terytoria Zamorskie USA?

Stany Zjednoczone posiadają również pięć dużych terytoriów zamorskich: Puerto Rico i Wyspy Dziewicze na Karaibach oraz Samoa Amerykańskie, Guam i Mariany Północne na Pacyfiku. Osoby urodzone na tych terytoriach (z wyjątkiem Samoa Amerykańskiego) posiadają obywatelstwo amerykańskie.

Kto powinien zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych?

Prezydent musi mieć co najmniej 35 lat, urodzić się w Stanach Zjednoczonych i mieszkać w tym kraju od co najmniej czternastu lat. Jego uprawnienia są ograniczone do dwóch kadencji po cztery lata każda, a jego główne funkcje i obowiązki to: Pełni funkcję szefa rządu, głowy państwa i naczelnego dowódcy sił zbrojnych.

W jaki sposób wybierany jest prezydent w USA?

W USA prezydent jest wybierany w wyborach pośrednich, tzn. pewna liczba elektorów reprezentatywnych, zwanych Kolegium Elektorskim, wybiera prezydenta. Każdemu stanowi przypisana jest średnia liczba elektorów, która jest względnie prostopadła do liczby delegatów z tego samego stanu w każdej izbie Kongresu.

Jak można wybrać prezydenta Stanów Zjednoczonych?

Stanowi on również, że jeśli dana osoba sprawuje prezydenturę tymczasowo, może ubiegać się o nią jeszcze tylko jeden raz. Wszystko zaczyna się od tego, że dwie główne partie polityczne w USA rozpoczynają swoją kampanię, w której wybierają kandydatów poprzez krajowe konwencje nominacyjne.

Dlaczego warto ubiegać się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych?

Bycie kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych jest niezwykle stresujące i nie powinno być traktowane lekko, ponieważ może to wpłynąć na Twoje zdrowie. Z reguły Amerykanie preferują kandydatów, w których widzą, choć trochę, swoje odbicie.

Jakie jest pierwsze uprawnienie nadane prezydentowi Stanów Zjednoczonych?

Konstytucja USA i jej kolejne poprawki określają uprawnienia i obowiązki prezydenta: Pierwszym uprawnieniem, jakie Konstytucja USA przyznaje prezydentowi, jest ustawodawcze prawo prezydenckiego weta.