Tak więc w pewnym sensie, poprzez zmianę ram moralnych, poprzez zmianę zobowiązań, pierwsi chrześcijanie stworzyli komunizm, nigdy nie mając do czynienia z prawami własności, po prostu dostosowali swoje ideologiczne i moralne ramy.

Jak rozprzestrzeniał się kościół chrześcijański?

Rozprzestrzenianie się Kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach jego istnienia jest jednym z najbardziej zaskakujących zjawisk w całej historii ludzkości. Kościół był uważany za religio prava, religię bezprawną i skorumpowaną. Fala za falą prześladowań przyszła na niego, aby go stłumić. Przynajmniej dwa z tych prześladowań były w całym imperium i miały na celu zniszczenie Kościoła.

Jak rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa wpłynęło na budowę kościołów?

Legalna budowa budynków kościelnych nie miała nic wspólnego z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa. Przez bardzo długi czas nie było budynków szkolnych, akademickich i sądowych. Nauczyciele nauczali na ulicy, a sądy zasiadały w bramach miasta.

Jaki wpływ miały prześladowania na pierwszych chrześcijan?

Prześladowania zmuszają chrześcijan do ucieczki na inne tereny i szerzenia ewangelii. Pierwsi chrześcijanie w Etiopii przez etiopskiego eunucha i w Samarii przez Filipa. Nawrócenie Saula na wiarę chrześcijańską, który następnie przyjmuje imię Paweł. ok. 35 n.e.: Mnożenie się chrześcijan w Judei i Samarii (Dz 9:31).

Czy pierwsi chrześcijanie mieli budynki kościelne?

Najwcześniejsi chrześcijanie nie mieli budynków kościelnych. Zwykle zbierali się w domach. (Pierwszy prawdziwy budynek kościoła znaleziony dzisiaj znajduje się w Dura Europos nad Eufratem i pochodzi z około 231 roku). Nie mieli żadnych publicznych ceremonii, aby zaprezentować je opinii publicznej i nie mieli dostępu do ówczesnych mediów.

W jaki sposób Imperium Rzymskie przyczyniło się do rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa?

Chrześcijaństwo jest rozpowszechnione w Europie, Rosji, Ameryce, na Filipinach, w Timorze Wschodnim, Afryce Południowej, Afryce Środkowej, Afryce Wschodniej i Oceanii. W jaki sposób Imperium Rzymskie promowało chrześcijaństwo? W noc przed jedną z wielkich bitew, w 330 r. n.e., cesarz rzymski Konstantyn ujrzał wizję Jezusa i Maryi.

W jaki sposób Imperium Rzymskie pomogło chrześcijaństwu stać się religią?

Będąc obcym mocarstwem, które wypełniło proroctwa, posiadając zaawansowaną infrastrukturę i prześladując innych chrześcijan, Imperium Rzymskie pomogło chrześcijaństwu stać się znaczącą religią. Naród żydowski wierzył, że obiecany przez Boga Mesjasz narodzi się w obcym państwie, zostanie przez nie wyzwany i zabity.

W jaki sposób Księga Rzymian rozpowszechniła chrześcijaństwo?

Czyni to księga Romanusa. Imperium nie rozprzestrzeniało chrześcijaństwa celowo, ale pozwoliło mu się rozprzestrzeniać poprzez przyznanie kościołowi pewnych przywilejów, praw i wolności, które mieli inni mieszkańcy imperium. Chociaż imperium było złe, Bóg wie, jak wykorzystać zło do swoich dobrych celów (Rdz 50,20; J 3,16).

Jak rozwijało się chrześcijaństwo?

Chrześcijaństwo wyłoniło się w prowincji Judea z tradycji żydowskiej w pierwszym wieku naszej ery, rozprzestrzeniło się w całym Imperium Rzymskim i w końcu stało się jego oficjalną religią. Na chrześcijaństwo miały wpływ warunki historyczne, w których się rozwijało.

Jak doszło do schrystianizowania Imperium Rzymskiego w ciągu jednej nocy?

Imperium Rzymskie nie zostało schrystianizowane w ciągu jednej nocy. Rzymskie wierzenia religijne powoli zmieniały się z czasem. Do czasu upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 r. n.e. chrześcijaństwo wciąż się rozprzestrzeniało. Trzeba też pamiętać, że samo chrześcijaństwo nie pojawiło się nagle i nie było w pełni ukształtowane.