Według sondażu Pew Research Center z 2010 roku, 72% Węgrów twierdzi, że większości ludzi na Węgrzech żyje się gorzej niż w czasach komunizmu, podczas gdy tylko 8% twierdzi, że większości ludzi na Węgrzech żyje się lepiej, a 16% twierdzi, że sytuacja jest mniej więcej taka sama. ^ Gati, Charles (wrzesień 2006).

Co Węgrzy sądzą o gospodarce?

Około 94% ocenia gospodarkę kraju jako złą, co stanowi najwyższy poziom niezadowolenia ekonomicznego w dotkniętym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Tylko 46% Węgrów aprobuje przejście ich kraju od gospodarki państwowej do rynkowej; 42% nie aprobuje odejścia od komunizmu.

Dlaczego Węgry zostały podzielone na dwa odrębne państwa?

Grupy narodowościowe, które od dawna czuły się uciskane przez Węgrów, upomniały się o własną suwerenność, a Węgrzy nagle znaleźli się podzieleni między kilka państw. W latach 1918-1921 Węgry były wstrząsane przemocą stosowaną zarówno przez okupantów, jak i Węgrów wobec siebie nawzajem.

Co doprowadziło do upadku Cesarstwa Austro-Węgierskiego?

To właśnie Austro-Węgry rozpadły się w czasie I wojny światowej z powodu napięć wewnętrznych i nacisków zewnętrznych. Po „Ausgleich” (kompromis) z 1867 r. monarchia przyjęła formę „dualistyczną”, w której Austria i Węgry stały się w dużej mierze równorzędnymi partnerami pod panowaniem Habsburgów.

Jak wyglądały stosunki między Austrią a Węgrami po 1867 roku?

Po „Ausgleich” (kompromis) z 1867 r. monarchia przyjęła formę „dualistyczną”: Austria i Węgry stały się w dużej mierze równorzędnymi partnerami pod panowaniem Habsburgów. Franciszek Józef I został cesarzem Austrii i niektórych innych części cesarstwa, a także prawowitym i uznanym królem Węgier.

Co Węgrzy uważają za najważniejszą kwestię?

Węgrzy myślą przede wszystkim o zdrowiu (50%). Niepokoi ich także inflacja (37%), stan gospodarki (30%) i bezrobocie (20%). Pomimo szybko rosnącego długu publicznego, tylko 9% uważa go za jeden z dwóch najważniejszych problemów, z jakimi boryka się obecnie kraj.

Jak można obrazić Węgra?

Jednym z najszybszych sposobów na obrażenie Węgra jest stwierdzenie, że węgierskie wino nie jest dobre. Węgrzy są bardzo dumni ze swoich regionów uprawy winorośli, takich jak Tokaj, Villány i Eger, a jeśli powiesz, że masz złe wino, Węgrzy skrycie pomyślą, że być może po prostu nie wiesz nic o winie.

Co Węgrzy naprawdę myślą o winie?

Węgrzy są bardzo dumni ze swoich regionów winiarskich, takich jak Tokaj, Villaný i Eger, a jeśli powiesz im, że dostałeś złą kroplę, Węgrzy skrycie pomyślą, że być może po prostu nie wiesz nic o winie. Nie, dziękuję!

Czy trudno jest wymówić po węgiersku?

Na szczęście wydaje się, że nasi sąsiedzi stanęli przed podobnym problemem w przeciwnym kierunku, ponieważ stworzyli to niesamowite wideo: węgierski jest notorycznie trudny do wymówienia, i nie ma wątpliwości, że prawie każde słowo jest trudne do wymówienia, ale jednym z najczęstszych ofiar jest nasza słynna zupa gulaszowa.

Jakie są obecnie najbardziej palące problemy globalne?

Biorąc pod uwagę wszechogarniające katastrofy, przez które przeszły lub nadal przechodzą kraje, w tym USA, ważne jest, aby mieć świadomość najbardziej palących problemów globalnych. Zmiany klimatyczne. Temperatury na świecie rosną i szacuje się, że do 2100 r. wzrosną od 2,6 do 4,8 stopnia Celsjusza.

Co Węgrzy sądzą o przyszłości gospodarki?

Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, 21% węgierskich respondentów uważa, że ulegnie ona poprawie (hard Pollyans), 38% uważa, że się pogorszy, a 39%, że pozostanie bez zmian. Wyniki te świadczą o ogólnych nastrojach w kraju.

Czy możemy wyznaczyć twarde granice wokół krawędzi gospodarki?

Próba wyznaczenia sztywnych granic wokół krawędzi gospodarki jest głupotą. Nie trzeba wiele, aby powiązać prawie wszystko w naszym świecie z systemem wytwarzania i używania rzeczy.

Jak radzi sobie gospodarka?

Jest sześć faktów, które mówią o stanie gospodarki. Ekonomiści nazywają je wiodącymi wskaźnikami gospodarczymi, ponieważ mierzą one pierwsze czynniki wpływające na wzrost. W tej chwili donoszą, że gospodarka ma się dobrze. Charakteryzuje się stałym wzrostem, niskim bezrobociem i niską inflacją.

Jakie czynniki wpływają na rynek pracy w przyszłości?

Zmiany technologiczne, społeczno-gospodarcze, geopolityczne i demograficzne oraz ich wzajemne oddziaływanie doprowadzą łącznie do powstania nowych kategorii miejsc pracy i zawodów oraz do częściowego lub całkowitego wyparcia innych.

Jak będzie się rozwijał rynek pracy w przyszłości?

– Oczekuje się, że wzrost zatrudnienia będzie pochodził głównie z małych, zazwyczaj wysoko wykwalifikowanych rodzin miejsc pracy, które nie będą w stanie wchłonąć utraty miejsc pracy w innych częściach rynku pracy. Nawet jeśli będą w stanie to zrobić, konieczne będzie znaczne przekwalifikowanie się.