Czerpiąc z dorobku komunisty Glena Coultharda z Yellowknives Dene First Nation, Simpson uznaje język marksizmu za swój własny. „Istnieje założenie, że socjalizm i komunizm są białe i że ludy tubylcze nie mają takiego myślenia” – pisze.

Czym jest socjalizm dla ludności tubylczej?

Dla ludów tubylczych, socjalizm jest procesem odzyskiwania możliwości ponownego życia jako ludy tubylcze w pełnej zbiorowej definicji naszej teraźniejszości i przyszłości. Komunizm urzeczywistnia wszystko to, co daje początek życiu na Matce Ziemi poprzez zniesienie wszelkich form własności prywatnej. Komunizm jest naszą przeszłością i naszym horyzontem. Ludy tubylcze zawsze były komunistami.

Czy zmierzamy w kierunku komunizmu jako rodzimego feminizmu? Wznosząc się ku ludziom, nadal skupiamy się na rdzennym feminizmie, który musi być artykułowany równie mocno jak rewolucyjny socjalizm i równocześnie z nim. Za tym sztandarem rewolucyjnego socjalizmu widzimy siebie zmierzających w kierunku komunizmu.

Czym jest komunizm dla ludów tubylczych? Komunizm opiera się na czymś przeciwnym: hojności i kolektywizmie, co my Rdzenni Mieszkańcy nazywamy po prostu „pokrewieństwem” (termin ten jest inny w każdym z naszych języków, więc angielski termin jest skrótem). Dziś Czerwony Naród przywraca komunizm rdzennym mieszkańcom.

Co się stało z rodzimym socjalizmem?

Przed kapitalizmem kolonialnym istniało coś, co ona nazywa „rodzimym socjalizmem”. Zniszczenie tej gospodarki poprzez wojnę, odmowę samostanowienia, wywłaszczenie, kryminalizację i przemoc wobec kobiet nie dotknęło żadnej grupy bardziej niż rdzennych mieszkańców, ale nie tylko ich.

Co się stało z ludnością tubylczą?

Ludobójstwo rdzennych mieszkańców było usprawiedliwiane rasistowskim argumentem, że „dzikusy” nie mają więcej praw do ziemi lub odszkodowania za jej utratę niż zwierzęta w lesie. Dziś wiele społeczności tubylczych żyje w skrajnym ubóstwie, a ich ziemie i liczba systematycznie się zmniejsza.

Co się stało z socjalizmem w Azji?

W Tanzanii, na przykład, Julius Nyerere opracował egalitarny program „ujamaa” (suahili: „rodzinność”), który kolektywizował wieś i bezskutecznie próbował osiągnąć samowystarczalność gospodarczą – a wszystko to pod przywództwem państwa jednopartyjnego. W Azji natomiast nie pojawiła się żadna wyróżniająca się forma socjalizmu.

Jakie jest znaczenie ucisku ludów tubylczych?

Jako cecha definiująca kanadyjski kapitalizm, ucisk rdzennej ludności ma dla marksistów ogromne znaczenie.

Czym jest marksizm menedżerski i jak odnosi się on do wyzwolenia tubylców?

Marksiści menedżerowie” wykorzystują teorię etapu, aby argumentować, że „historycznie zacofane” społeczeństwa tubylcze muszą zostać zasymilowane z gospodarką kapitalistyczną, zanim ludy tubylcze będą mogły wywalczyć swoje wyzwolenie jako robotnicy poprzez rewolucję socjalistyczną. Brzmi to jak kapitalistyczna obietnica wyzwolenia tubylców poprzez asymilację.

Czy afrykańscy socjaliści ograniczali praktyki religijne?

Jednak religia czy duchowość była i nadal jest bardzo ważna dla większości Afrykańczyków, a afrykańscy socjaliści nie ograniczali praktyk religijnych.

Czy współcześni Afrykańczycy mają wierzenia i praktyki religijne?

wierzenia i praktyki religijne współczesnych Afrykańczyków. Świadczy to także o braku zrozumienia utylitarnego i pragmatycznego podejścia do religii wśród większości Afrykańczyków, w tym także wśród ludu Mfanteke.

Jaką rolę odgrywa chrześcijaństwo i islam w Afryce Subsaharyjskiej?

Rola afrykańskich chrześcijan i muzułmanów Jeśli chrześcijaństwo i islam, dwie główne imigranckie tradycje religijne na kontynencie afrykańskim, mają zająć należne im miejsce jako integralne systemy religijne i kulturowe społeczeństw Afryki Subsaharyjskiej, to afrykańscy chrześcijanie i muzułmanie mają do odegrania pewną rolę, aby tak się stało.

Czym była Konferencja Socjalizmu w Dakarze?

Colloquium on Development Policies and African Approaches to Socialism, konferencja afrykańskich przywódców, która odbyła się w Dakarze, w Senegalu, w 1962 roku, nie dostarczyła jasnej definicji ani jednolitej wizji afrykańskiego socjalizmu. Różni uczestnicy interpretowali afrykański socjalizm zgodnie z różnymi potrzebami swoich krajów.

Czy naprawdę potrzebujemy Dnia Rdzennych Mieszkańców?

W tym tygodniu, kiedy niektórzy ludzie w USA świętują Dzień Ludności Tubylczej, autorka i profesor Roxanne Dunbar-Ortiz uważa, że chociaż pamiętanie o historii tubylców jest dobrą rzeczą, byłoby o wiele lepiej, gdybyśmy poświęcili czas na zastanowienie się nad tym, jak traktowanie rdzennych Amerykanów wprawiło w ruch koła, które wpływają na nas do dziś.

Kim są ludy tubylcze na świecie?

9 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie. Na świecie jest około 370 milionów rdzennych mieszkańców i mniejszości etnicznych, żyjących w ponad 90 krajach. Bez względu na to, gdzie mieszkamy i kim jesteśmy, wszyscy musimy dbać o ludność tubylczą.

Co to jest Dzień Ludów Tubylczych?

To, co zaczęło się w 1977 r. jako dzień szacunku na konferencji poświęconej dyskryminacji, stało się obecnie świętem bankowym honorowanym przez prezydenta Joe Bidena. Dzień Ludów Tubylczych, który honoruje historię i kulturę rdzennych Amerykanów, przypada w tym samym dniu w kalendarzu co Dzień Kolumba, po raz pierwszy uznany za święto bankowe w 1934 roku przez prezydenta Franklina D. Roosevelta.

Czy powinniśmy obchodzić Dzień Kolumba czy Dzień Rdzennych Mieszkańców?

Dzień Kolumba wywołał debatę polityczną w stanach, miastach i gminach w całych Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w ostatniej dekadzie, kiedy to wiele osób opowiedziało się za Dniem Rdzennych Mieszkańców.

Dlaczego powinniśmy troszczyć się o ludy tubylcze i mniejszości etniczne?

Na świecie jest około 370 milionów rdzennych mieszkańców i mniejszości etnicznych, żyjących w ponad 90 krajach. Bez względu na to, gdzie mieszkamy i kim jesteśmy, wszyscy powinniśmy troszczyć się o ludność tubylczą. Dlaczego? Po pierwsze, ludność tubylcza i mniejszości etniczne częściej niż inni należą do ubogich.

Dlaczego ludy tubylcze modlą się o komunizm?

Komunizm jest naszą przeszłością i naszym horyzontem. Ludy tubylcze zawsze były komunistami. Wzywamy do komunizmu w naszych modlitwach, ponieważ komunizm jest naszym prawowitym związkiem z ziemią.

Jaki jest przykład rytuału w kulturze Aborygenów?

Przykłady rytuałów. Jednym z przykładów tego, jak Aborygeni wyrażają duchowość, jest rytuał, który odprawiają przed wędrówką przez kraj. Aby wyrazić szacunek dla duchów kraju, wykonują rytuał powitania, którego dokładny charakter różni się w zależności od narodu. W niektórych ludach NSW, Aborygeni nakładają ochrę na czoło, wierzch dłoni i klatkę piersiową.

Jakie są duchowe wierzenia ludów tubylczych?

Wierzenia duchowe są bardzo zróżnicowane, podobnie jak praktyki kulturowe współczesnych ludów tubylczych w Kanadzie. Istnieją jednak wspólne cechy wśród rdzennych tradycji duchowych, w tym obecność opowieści o stworzeniu, rola tricksterów lub istot nadprzyrodzonych w folklorze i znaczenie świętych organizacji.