Co sądzisz o komunizmie na Kubie? Tak samo jak myślę o socjalizmie i komunizmie w każdym innym kraju: jest to ideologia oszustwa, która już okazała się przestarzała i poniosła globalną porażkę. Pozwala ona jedynie obecnym elitom żyć jak królowie, wyzyskując resztę nieszczęśliwych ludzi i wmawiając im, że robią wszystko dla ich własnego dobra.

Jakie są modele polityczne Chin i Kuby? Oba kraje mają jedną partię i oba, z różnymi cechami, są rządami autorytarnymi. Ale jak bardzo podobne są modele polityczne Chin i Kuby, i czy doświadczenia jednego z nich można ekstrapolować na drugi? BBC World wyjaśnia główne podobieństwa i różnice między tymi dwoma modelami w dziewięciu punktach.

Dlaczego oba systemy określają się jako komunistyczne?

Oba systemy określają się jako komunistyczne. Oba kraje mają jedną partię i oba, z różnymi cechami, są rządami autorytarnymi. Ale jak bardzo podobne są modele polityczne Chin i Kuby? Czy można ekstrapolować doświadczenia jednego z nich na doświadczenia drugiego?

Kto był pierwszym kubańskim komunistą?

Pierwsza Kubańska Partia Komunistyczna, prekursor dzisiejszej CPC, została założona w 1925 roku przez Julio Antonio Melha, Carlos Baliño, José Miguel Pérez i Alfonso Bernal del Riesgo, z których pierwszy był młodym przywódcą studenckim, a drugi współpracownikiem José Martí. W akcji brali udział także wenezuelscy wygnańcy, tacy jak Pio Tamayo i Gustavo Machado.

Co to jest Komunistyczna Partia Kuby?

Komunistyczna Partia Kuby (CPC) jest kubańską partią polityczną założoną w 1925 roku przez Julio Antonio Melę i rządzącą od początku rewolucji kubańskiej.

Jakie są obawy związane z polityką Chin?

Wyzwania polityczne w Chinach obejmują zniwelowanie rosnącej przepaści między bogatymi a biednymi, a także walkę z korupcją w najwyższych szczeblach władzy.

Jaki jest poziom poparcia społecznego dla chińskiego rządu?

Poziom powszechnego poparcia dla rządu i jego zarządzania jest jednym z najwyższych na świecie, a 86% obywateli Chin wyraża zadowolenie z gospodarki swojego kraju, według sondażu Pew Research Center z 2008 roku.

Jaki jest obecny kontekst polityczny w Chinach?

Obecny kontekst polityczny Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja polityczna w Chinach pozostaje stabilna, a Komunistyczna Partia Chin jest zdecydowanie u władzy. Obecny przywódca Chin, Xi Jinping, posiada potrójny tytuł Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego CPC, Przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej oraz Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej.

Jak wygląda procedura polityczna na Kubie?

Po triumfie rewolucji kubańskiej w 1959 r. system polityczny Kuby stał się demokracją ludową z uspołecznieniem środków produkcji.

Jakie są ramy prawne Republiki Kuby?

Ramy prawne, w których określone są instytucje państwa, stanowi Konstytucja Republiki Kuby, zatwierdzona w 1976 r. przez 97% ludności w referendum.

Jak kształtuje się sytuacja polityczna w Chinach?

Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja polityczna w Chinach pozostaje stabilna, a Komunistyczna Partia Chin jest zdecydowanie u władzy. Obecny przywódca Chin, Xi Jinping, posiada potrójny tytuł Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego CPC, Przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej oraz Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej.

Jakie są główne sektory chińskiej gospodarki?

Główne sektory gospodarki. Chiny mają wysoce zróżnicowaną gospodarkę zdominowaną przez przemysł wytwórczy i rolnictwo. Chiny są najludniejszym krajem na świecie i jednym z największych producentów i konsumentów produktów rolnych.

Jakie są wyzwania stojące przed Chinami?

Ponadto Chiny nadal stoją przed wieloma wyzwaniami: starzejące się społeczeństwo i kurcząca się siła robocza, brak otwartości systemu politycznego oraz problemy z konkurencyjnością w gospodarce uzależnionej od wysokich wydatków kapitałowych i ekspansji kredytowej.

Kto jest obecnym przywódcą Chin?

Obecny przywódca Chin Xi Jinping posiada potrójny tytuł Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego CPC, Przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej oraz Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Po pełnieniu tych funkcji w latach 2012-2013, został potwierdzony na stanowisku w latach 2017-2018.

Jakie są wzorce kubańskiego przywództwa?

Jak wspomina Carmelo Mesa Lago w swojej książce „Cuba in the Age of Raúl Castro”, modele chiński i wietnamski podobają się kubańskim przywódcom, ponieważ łączą w sobie silny dynamizm gospodarczy i rosnący standard życia przy jednoczesnym zachowaniu zjednoczonej partii komunistycznej.

Czym jest dziś rumba kubańska?

Kubańska rumba jest obecnie uznawana za niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości, w listopadzie 2016 roku za jej taniec, muzykę, która sama w sobie jest piękną świąteczną mieszanką o ogromnej wartości kulturowej. Forma, w której tańczy się rumbę, to rytm, w którym wykonywane są ruchy miednicy i bioder.

Jak wyglądała kubańska metropolia?

W XX wieku Kuba była kolonią (neokolonią) Stanów Zjednoczonych. Był on zarządzany przez skorumpowany rząd, który wyraźnie sprzyjał zagranicznemu kapitałowi. Ludzie zaczęli obawiać się o losy metropolii.

Jak silne jest embargo gospodarcze nałożone na Kubę?

Siła embarga gospodarczego wobec Kuby została zmniejszona o co najmniej 100 154 mln pesos. Od 2004 roku Kuba ma nowe możliwości uczestnictwa w życiu międzynarodowym dzięki Boliwariańskiemu Sojuszowi na rzecz Narodów Naszej Ameryki (ALBA).