Kuba przychodzi mi na myśl jako rząd komunistyczny i jako sukces, biorąc pod uwagę, że najpotężniejszy kraj na świecie próbuje kontrolować Kubę od 1902 roku, a od 1959 roku aktywnie próbuje obalić rząd. Stany Zjednoczone dopiero teraz rozważają zmniejszenie intensywności swoich nacisków na obalenie rządu kubańskiego.

Czy dobra konsumpcyjne są jedyną miarą sukcesu gospodarczego na Kubie? Stanowią one część materialnego bogactwa Kuby i nie mogą być dyskontowane – tak jakby indywidualna konsumpcja dóbr konsumpcyjnych była jedynym miernikiem sukcesu gospodarczego. Specyficzne i realne wyzwania stojące przed rozwojem Kuby stworzyły wyjątkowe sprzeczności.

Jakie są porażki Rewolucji Kubańskiej?

Jako podejście gospodarcze nie sprawdziło się. Nie była też w stanie przynieść postępu mieszkańcom Kuby. PKB per capita wzrastał tylko o 1% rocznie, a to obejmowało (obecnie już nieaktualne) dotacje z Wenezueli i przekazy pieniężne od Kubańczyków mieszkających w USA. Dwa miliony ludzi wyemigrowało do USA i innych krajów.

Czy Kuba ma duże problemy?

Nie oznacza to, że Kuba nie ma wielkich problemów, ale jest też pewne, że nie można oceniać sukcesu lub porażki modelu kubańskiego bez uwzględnienia amerykańskiego embarga, embarga trwającego od 50 lat. Ekwador nie przetrwałby nawet pięciu miesięcy pod rządami takiego embarga.

Dlaczego Kubańczycy nie cierpią głodu? Nawet podczas głodowych lat kryzysu gospodarczego w latach 90-tych Kubańczycy nie cierpieli głodu. Kuba miała gospodarkę planową, a to pozwalało jej racjonalnie wykorzystywać skromne zasoby. Owszem, zarobki są bardzo niskie (na co narzekali zarówno Fidel, jak i Raúl), ale zarobki Kubańczyków nie determinują ich poziomu życia.

Jak Kuba przetrwała bez Związku Radzieckiego?

Kuba nie przetrwałaby bez rosyjskiego wsparcia, które ostatecznie wynosiło kilka miliardów dolarów rocznie. Życie Kubańczyków stało się trudniejsze po 1991 roku, kiedy rozpadł się Związek Radziecki i wyschły pieniądze. Ameryka ma trudności z normalizacją stosunków z Kubą ze względu na dużą liczbę kubańskich wygnańców w USA.

Jak zniknięcie Związku Radzieckiego wpłynęło na gospodarkę Kuby?

Zniknięcie Związku Radzieckiego jako źródła finansowania handlu oznaczało, że Kuba musiała drastycznie ograniczyć import, aby zbliżyć go do eksportu.

Jak obecnie wyglądają stosunki między Rosją a Kubą?

Lata po upadku Związku Radzieckiego i związanym z tym zerwaniu współpracy i silnego sojuszu między Kubą a Rosją, oba narody pracują obecnie nad ożywieniem relacji, które kiedyś doprowadziły świat na skraj wojny nuklearnej, kiedy to Związek Radziecki potajemnie umieścił rakiety nuklearne na karaibskiej wyspie.

Dlaczego Związek Radziecki potajemnie rozmieścił rakiety nuklearne na Kubie?

Jedną z najlepszych operacji wojskowych Związku Radzieckiego był tajny przerzut rakiet nuklearnych i dziesiątek tysięcy żołnierzy na Kubę w 1962 roku. W tym czasie trwała zimna wojna, a Związkowi Radzieckiemu zagrażał ogromny arsenał amerykańskiej broni jądrowej. USA posiadały 6000 głowic nuklearnych, które mogły uderzyć w cele w Związku Radzieckim.

W jaki sposób Związek Radziecki pomagał Kubańczykom?

ZSRR zaoferował Kubańczykom koło ratunkowe w postaci darmowego zboża, paliwa, czołgów i samolotów. Sowieci wykorzystali pogarszające się stosunki między Kubą a USA. Przekonali Castro, że posiadanie broni jądrowej to jedyny sposób, aby USA zaczęły szanować Kubę.

Jak wyglądało życie Amerykanów na Kubie w latach 60-tych?

Amerykanie kontrolowali ponad 40% przemysłu cukrowniczego, 50% kolei i 90% telekomunikacji i elektryczności. Tymczasem większość Kubańczyków była bezrolna i biedna.

Dlaczego Fidel Castro przebywał na Kubie dłużej niż inni Amerykanie?

W pełni zanurzył się w kubańskim stylu życia, a kiedy stosunki między USA a Kubą uległy pogorszeniu, został na Kubie dłużej niż jakikolwiek inny Amerykanin, a Kubańczycy przyjęli go do swoich serc.

Jak wygląda życie na Kubie?

Kubańczycy są szczęśliwi, ale rozczarowani. Wielu Amerykanów uważa, że wszyscy Kubańczycy chcą się przenieść do USA. Nauczyłem się, że to nieprawda. Chcą pozostać we własnym kraju. Kubańczycy odrzucają wiele aspektów naszej nadmiernej kultury konsumpcyjnej. Chociaż ludzie potrzebują podstawowych dóbr do codziennego życia.

Czy gospodarka kubańska jest represyjna?

Gospodarka kubańska znajduje się w dolnej części kategorii represji od czasu utworzenia Indeksu w 1995 roku. Tylko dwa z 12 wskaźników Indeksu Kuby mają wynik powyżej 50.

Czy dyktatura na Kubie wpłynie na wzrost gospodarczy?

Obecnie nie ma żadnych przewidywań co do potencjalnego wpływu na wzrost gospodarczy. Od 1959 roku Kuba jest rządzona przez najdłużej panującą dyktaturę komunistyczną na półkuli zachodniej.

Jaki wpływ miała Rewolucja Kubańska na Kubę?

Duże gospodarstwa ziemskie zostały rozdrobnione i rozdzielone; około 200 000 chłopów otrzymało świadectwa własności. Dla Castro był to ważny krok, który przełamał kontrolę bogatej klasy właścicieli ziemskich nad rolnictwem na Kubie. Choć ruch ten był popularny wśród klasy robotniczej, zraził do siebie wielu zwolenników z klasy średniej.

Dlaczego gospodarka Kuby podupadła w 1962 roku?

Do 1962 r. gospodarka Kuby była w głębokiej zapaści, co było wynikiem złego zarządzania gospodarką i niskiej produktywności w połączeniu z amerykańskim embargiem handlowym. Niedobór żywności doprowadził do jej racjonowania, co wywołało protesty w Cárdenas.

A co z wolnością gospodarczą Kuby?

Wynik wolności gospodarczej Kuby wynosi 27,8, co czyni jej gospodarkę 178. najbardziej wolną w Indeksie 2019. Ogólny wynik spadł o 4,1 punktu, do czego przyczyniło się gwałtowne pogorszenie warunków finansowych.

Jak plasuje się gospodarka Kuby w Światowym Indeksie Wolności Gospodarczej?

Wynik wolności gospodarczej Kuby wynosi 27,8, co czyni jej gospodarkę 178. najbardziej wolną w Indeksie 2019. Ogólny wynik spadł o 4,1 punktu, do czego przyczyniło się gwałtowne pogorszenie warunków finansowych. Kuba zajmuje 31 miejsce wśród 32 krajów w regionie obu Ameryk, a jej ogólny wynik jest znacznie poniżej średniej regionalnej i światowej.

Jaki jest wskaźnik wolności gospodarczej na Kubie?

Wynik Kuby w zakresie wolności gospodarczej wynosi 28,1, co czyni ją 176. najbardziej wolną gospodarką w Indeksie 2021. Ogólny wynik wzrósł o 1,2 punktu, głównie z powodu poprawy oceny uczciwości rządu.

Jakie są międzynarodowe notowania Kuby?

Poniżej przedstawiamy międzynarodowe rankingi Kuby. Program Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych: Human Development Index 2019, zajmując 72. miejsce wśród 189 krajów. Bank Światowy: PKB per capita 2011, 92. miejsce wśród 190 krajów. CIA World Factbook: PKB per capita 2011, na 92. miejscu wśród 191 krajów.

Czy gospodarka Kuby jest naprawdę wolna?

Plany na rok 2018 obejmują dalsze cięcia budżetowe, które trwają już trzeci rok z rzędu. W 2021 r. wynik wolności gospodarczej Kuby według wolnorynkowej Heritage Foundation wynosił 28,1, co plasowało gospodarkę Kuby na 176 miejscu (wśród „najmniej wolnych”) pod względem wolności handlu, wolności fiskalnej, wolności monetarnej, wolności i swobody przedsiębiorczości.