W czasie zimnej wojny komunizm był dominującą ideologią Związku Radzieckiego i jego sojuszników. 3 Śledź nas na Instagramie! Ten post został napisany dnia 15.12.2018 przez Fabio Schwabe, Mettmann.

Co oznaczał upadek Związku Radzieckiego?

Proces ten obejmował rozpad spójności społecznej w ramach Związku Radzieckiego – a w konsekwencji proces, w którym państwa ZSRR ogłosiły swoją niepodległość. Kiedy prezydenci Rosji, Białorusi i Ukrainy podpisali Traktat Biełowski, koniec Związku Radzieckiego był bliski.

Jak kształtowały się główne cechy radzieckiego systemu gospodarczego?

Od 1928 roku pod rządami Józefa Stalina ukształtowały się podstawowe cechy radzieckiego systemu gospodarczego, z absolutnym priorytetem dla rozwoju przemysłu. W tym celu Związek Radziecki wzmocnił swoją centralnie sterowaną gospodarkę. Produkcja towarów była kontrolowana według ściśle określonego planu.

Co sprawiło, że Związek Radziecki powrócił do fazy wzrostu?

Ekstremalne wydatki na wojsko, a także złe zarządzanie Związkiem i katastrofalne zanieczyszczenie środowiska sprawiły, że Związek Radziecki coraz bardziej tracił na znaczeniu gospodarczym. Reformy głasnosti i pierestrojki miały m.in. zapewnić powrót gospodarki Związku Radzieckiego do fazy wzrostu.

Co oznaczał rozpad Związku Radzieckiego?

Rozpad Związku Radzieckiego był długotrwałym procesem, który miał kilka przyczyn. Największym impulsem do końca ZSRR było podpisanie przez państwa Związku Radzieckiego układów białowieskich. Koniec Związku Radzieckiego był konsekwencją ucisku narodu.

Dlaczego w krajach zachodnich Związek Radziecki nazywany był Rosją Sowiecką?

Ze względu na dominację Rosyjskiej Republiki Radzieckiej, Związek Radziecki był często nieprecyzyjnie językowo lub jako retoryczna figura pars pro toto upraszczany w krajach zachodnich utożsamiany z historyczną Rosją sprzed 1917 roku lub określany jako tak zwana Rosja Radziecka.

Jaki jest naturalny układ przestrzenny Związku Radzieckiego?

Struktura naturalna Związku Radzieckiego rozciągała się od obszarów wiecznego lodu na północy do pustynnych obszarów w Azji Środkowej. Udział pustyni lodowej i tundry na północy wynosił 8 procent całkowitej powierzchni, udział pustyni i półpustyni na południu wynosił 10 procent całkowitej powierzchni, a udział obszarów leśnych wynosił 30 procent.

Co się stało ze Związkiem Radzieckim w czasie II wojny światowej?

Podczas II wojny światowej Związek Radziecki został zaatakowany przez nazistowskie Niemcy i doznał ogromnych trudności i zniszczeń. Brutalność napastników zjednoczyła naród i po czterech latach wojny Związek Radziecki wygrał wojnę, także z pomocą zachodnich sojuszników.

Jaka była ostatnia próba niemieckiego Wehrmachtu na Związek Radziecki?

Bitwa pod Kurskiem była ostatnią próbą niemieckiego Wehrmachtu odzyskania inicjatywy wojskowej w Związku Radzieckim poprzez wielką ofensywę. W kulminacyjnym momencie bitwy 7.

Kiedy doszło do powstań w Związku Radzieckim?

W Związku Radzieckim miały miejsce wcześniejsze powstania, które zostały stłumione przy użyciu siły: powstanie robotnicze w 1953 roku w NRD i powstanie ludowe na Węgrzech w 1956 roku.

Ile obozów istniało w Związku Radzieckim?

W najbardziej odległych regionach Związku Radzieckiego utworzono ponad 300 obozów dla więźniów. Zazwyczaj nie były one szczególnie duże, w każdym obozie mieściło się od 100 do kilku tysięcy żołnierzy. Niektóre trwały tylko kilka miesięcy, inne funkcjonowały przez lata.

Co oznaczał oficjalny rozpad Związku Radzieckiego?

Układy te sformalizowały rozwiązanie Związku Radzieckiego, uchyliły traktat ustanawiający ZSRR z 1922 roku i powołały Wspólnotę Niepodległych Państw, co zostało potwierdzone Deklaracją z Ałma-Aty (1991) z 21 grudnia 1991 roku.

Jakie dekrety i ustawy zostały uchwalone przez rząd radziecki?

Pod przewodnictwem Lenina rząd radziecki przyjął dekrety i ustawy (Dekret o wolności sumienia, kościołów i związków wyznaniowych ze stycznia-lutego 1918 r. oraz Ustawa likwidacyjna z 27 lutego 1918 r.).

Które dekrety pozostają w mocy?

Dekrety te, które nadal obowiązują, są od dziesięcioleci głównym punktem spornym między stowarzyszeniami przesiedleńców w Niemczech i Austrii z jednej strony, a Czechosłowacją lub jej państwami sukcesyjnymi, Republiką Czeską i Słowacją, z drugiej strony.

Jakie ustawy i rozporządzenia były uznawane za prawa cesarskie?

Innymi ustawami i rozporządzeniami uznanymi za prawa cesarskie były pokój augsburski z 1555 roku, cesarski kodeks wykonawczy oraz rozporządzenie Rady Sądowniczej. Po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych w 1694 r. porozumienia pokoju westfalskiego zostały uznane za wieczystą ustawę zasadniczą Cesarstwa.

Jakie organy konstytucyjne biorą udział w procesie legislacyjnym?

Niektóre organy konstytucyjne są zawsze zaangażowane w proces legislacyjny. Na szczeblu federalnym procedurę ustawodawczą regulują przede wszystkim przepisy Ustawy Zasadniczej (GG), Regulamin Bundestagu (GO BT) oraz Regulamin Bundesratu (GO BR).

Które dekrety są zdecydowanie najbardziej kontrowersyjne?

Do dziś najbardziej kontrowersyjnymi dekretami są dekrety nr 5/1945, nr 12/1945, nr 33/1945, nr 71/1945 i nr 108/1945, które regulowały odebranie obywatelstwa czechosłowackiego i status społeczny (wywłaszczenie majątku) mniejszości niemieckiej i węgierskiej.