W naturze ludzkiej leży tworzenie hierarchii, co jest bezpośrednią opozycją do poglądów społeczeństwa komunistycznego. Folwark zwierzęcy to komentarz George’a Orwella do komunizmu w formie satyry, w której zwierzęta na farmie buntują się przeciwko farmerowi i przejmują władzę. Od pierwszych wybuchów buntu podejmowane są decyzje na rzecz równości wszystkich zwierząt.

Jak komunista może przeciwstawić się argumentowi „natury ludzkiej”?

Komunista niedoświadczony w odpieraniu argumentu „natury ludzkiej” prawdopodobnie zaatakuje najbardziej oczywiste słabości tego argumentu, powołując się na wszelkiego rodzaju przykłady ludzkiej współpracy i altruistycznych zachowań. Takich kontrargumentów jest wiele, ale warto przejść do sedna sprawy.

Czy istnieje sprzeczność między naturą ludzką a pracą w kapitalizmie?

Jego zdaniem istnieje sprzeczność między naszą ludzką naturą a pracą w systemie kapitalistycznym. Chociaż posiadamy zdolności, które definiują nas jako wyjątkowe zwierzęta, nasz gatunkowy byt, możliwości realizacji naszego ludzkiego potencjału w ramach systemu kapitalistycznego są udaremnione przez struktury samego kapitalizmu.

Jaki jest pogląd Karola Marksa na naturę ludzką?

Marksizm uważa, że istnieje prawdziwa sprzeczność między ludzką naturą a sposobem, w jaki musimy pracować w społeczeństwie kapitalistycznym. Marksizm przyjmuje dialektyczne podejście do życia w tym sensie, że wszystko ma dwie strony.

Co Karol Marks mówi o przyszłości społeczeństwa?

Według Marksa, przyszłe społeczeństwo komunistyczne rozwiąże konflikty między ludźmi oraz między ludźmi a przyrodą, tak aby ludzie mogli zaspokajać swoje potrzeby w harmonii ze sobą i z całą przyrodą: Człowiek żyje z przyrody – oznacza to, że przyroda jest jego ciałem, z którym musi być w ciągłej interakcji, aby nie umrzeć.

Czy sprzeczności są nieuniknione w systemie kapitalistycznym?

Sprzeczności są więc nieodłącznym elementem każdego systemu kapitalistycznego. Kapitaliści nie próbują pozbyć się sprzeczności, ale nie ma wyjścia. Marks twierdził, że sprzeczności kapitalizmu nie przychodzą z zewnątrz, ale mają swoje źródło w kapitalizmie i sam system jest za nie odpowiedzialny.

Na czym polegają wewnętrzne sprzeczności kapitalizmu?

W kapitalistycznym sposobie produkcji istnieje inna, pokrewna forma wewnętrznej sprzeczności, która jest również przyczyną jego upadku. Ta forma sprzeczności prowadzi do niedostatecznej konsumpcji lub, jak to się również nazywa, nadprodukcji, czyli braku popytu na towary, co według Marksa powoduje okresowe depresje i kryzysy gospodarcze.

Na czym polega problem z kapitalizmem?

We wszystkich dziedzinach, takich jak transport, komunikacja, handel i wreszcie system produkcji i stosunki przemysłowe, rozwój kapitalizmu jest rzeczywiście cudowny. Ale w tym właśnie tkwi źródło kryzysu i sprzeczności. Wraz z rozwojem kapitalizmu następuje epidemia nadprodukcji.

Na czym polegają sprzeczności kapitalistycznego sposobu produkcji?

Według marksistów w kapitalistycznym sposobie produkcji istnieje kilka sprzeczności, w szczególności wewnętrzna sprzeczność między anarchią w sferze kapitału (tj. wolnym rynkiem) a uspołecznioną produkcją w sferze pracy (tj. industrializmem).

Co jest istotą krytyki kapitalizmu dokonanej przez Karola Marksa?

Centralnym punktem jest to, że według Marksa kapitalizm niesie w sobie, wraz ze swoim stopniowym postępem, cały potencjał sprzeczności. Sprzeczności są zatem nieodłącznym elementem każdego systemu kapitalistycznego. Kapitaliści nie próbują pozbyć się sprzeczności, ale nie ma wyjścia.

Jak obalić argument o ludzkiej naturze?

Aby rozważyć obalenie argumentu z natury ludzkiej, zacznijmy od realistycznego przedstawienia tego argumentu w następujący sposób: Komunizm nie może działać, ponieważ ludzie są z natury egoistyczni i zawsze szukają osobistych korzyści.

Czy naturalizm jest logicznie autodestrukcyjny?

Dlatego naturalizm metafizyczny, naturalizm Corlissa Lamonta, naturalizm Bertranda Russella, naturalizm każdego ateisty, każdego humanisty okazuje się logicznie samousprawiedliwiający, ponieważ jedynym sposobem, w jaki naturalista może udowodnić, że naturalizm jest prawdziwy, jest założenie istnienia praw logiki, którym naturaliści zmuszeni są zaprzeczyć.

Czy naturalizm jest logiczny czy metafizyczny?

Naturalizm jest stanowiskiem logicznie beznadziejnym i samounicestwiającym się, i jest to prawdą zarówno w przypadku naturalizmu starożytnego, jak i naturalizmu współczesnego. Trudno jest dostrzec, jak metafizyczny naturalizm może dostarczyć adekwatnego powodu, że ludzkie rozumowanie może być ważne lub że można ufać naszym zmysłom.

Czy powinniśmy prowadzić pełną szacunku dyskusję z negacjonistami klimatycznymi?

Ale angażowanie się w tego rodzaju pełną szacunku debatę z negacjonistami klimatycznymi – nawet jeśli twój wujek ślepo kwestionuje każdy twój punkt – jest krokiem we właściwym kierunku. Naszym zadaniem, jako aktywistów ekologicznych (lub po prostu tych, którzy troszczą się o naszą wspólną przyszłość), jest tłumienie antynaukowej retoryki, kiedy ją napotykamy.

Czy kapitalizm jest „atakiem na ludzką naturę”?

A według eseju amerykańskiego profesora nauk humanistycznych Marka Huntera, atak na kapitalizm jest „atakiem na samą ludzką naturę”. Argument „natury ludzkiej” jest jednak wiarygodny po części dlatego, że ma tak długi rodowód.

Co sądzisz o kapitalizmie?

Kapitalizm jest przeciwko rozszerzonej rodzinie, przeciwko plemieniu, przeciwko wspólnemu życiu. Popiera tak nienaturalne pojęcie jak „równość”, które jest żartem. Ug jest lepszym łowcą niż Bug. Ug i Bug nie są sobie równe. Wie o tym jaskiniowiec, ale nie głupi współczesny człowiek. To nie jest naturalne, to jest wymyślone, a my nawet nie żyjemy już w kapitalizmie.

Czy argument „natury ludzkiej” jest wiarygodny?

Argument „natury ludzkiej” jest jednak wiarygodny po części dlatego, że ma tak długi rodowód. Ucieleśnia on ideę, która od wieków była centralnym elementem ideologii burżuazyjnej, a od tysiącleci ideologii klasy rządzącej.

Czy możemy twierdzić, że natura ludzka jest uniwersalnie dostępna?

Jeśli restrykcyjna polityka rządu wobec, powiedzmy, badań nad klonowaniem ludzi opiera się na twierdzeniach o ludzkiej naturze, to wymóg, by te twierdzenia były publicznie dostępne i mierzalne, podnosi poprzeczkę dla wszystkiego, co możemy twierdzić o ludzkiej naturze.

Czy argument o naturze ludzkiej jest naukowo uzasadniony?

Argument o ludzkiej naturze jest tak samo naukowo uzasadniony jak przekonanie, że Ziemia jest płaska, albo „teoria”, że bogactwo „przepływa” od bogatych do biednych. Zasługuje ona nie tylko na konfrontację, ale i na to, by ją zmiażdżyć.

Czy natura ludzka jest stwierdzeniem biologicznym?

Nie jest jednak jasne, czy należy je rozumieć jako twierdzenia biologiczne. Skupmy się na haśle, które tradycyjnie zdominowało dyskusje o naturze ludzkiej w filozofii zachodniej, że ludzie są „zwierzętami rozumnymi”.