16 kwietnia 1917 roku Lenin przybył do Piotrogrodu (nowa nazwa Petersburga od sierpnia 1914 roku), gdzie czekał na niego tłum. Rewolucja miała już przywódcę i, jak na ironię, to właśnie Niemcy sprowadzili go ze Szwajcarii. Dlaczego to zrobili?

Co wydarzyło się w Rosji w 1917 roku?

Rok 1917 był decydujący w historii Rosji jako państwa i jej późniejszego rozwoju jako mocarstwa. Miały tu miejsce dwa etapy tej samej rewolucji, jeden w lutym, a drugi w październiku, w wyniku których narodził się pierwszy na świecie kraj komunistyczny.

Jak wyglądała partia Lenina? Będąc członkiem Rosyjskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy, Lenin stał się wiodącą postacią w jej podziale na dwa antagonistyczne obozy. Stał na czele frakcji większościowej, czyli bolszewików, która opowiadała się za utworzeniem partii zawodowych rewolucjonistów pod scentralizowanym kierownictwem.

Co się stało ze starszym bratem Lenina? Obie rodziny znały się, między innymi ze względu na epizod ze starszym bratem Lenina, Aleksandrem, który w 1887 roku podjął próbę zamachu na życie cara Aleksandra III i został stracony, co wywołało wielką konsternację w mieście.

Co się stało z opozycją Lenina wobec wojny?

Ostatecznie wrócił do Rosji w zapieczętowanym pociągu dostarczonym przez Niemców, którzy mieli nadzieję, że sprzeciw Lenina wobec wojny osłabi rosyjski wysiłek wojenny. 3 kwietnia Lenin przybył na Dworzec Fiński w Piotrogrodzie ze swoim dekalogiem postulatów, tzw. tezami kwietniowymi, wzywającymi do „przekazania całej władzy Sowietom”.

W jaki sposób Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny w 1917 roku?

Ponieważ czas uciekał, Wilson wprowadził obowiązkową służbę wojskową w celu uzupełnienia kontyngentu, który miał wyruszyć do Europy, uznając ją za „najbardziej demokratyczną” formę poboru. I postanowił przekształcić zakłady przemysłowe na potrzeby działań wojennych. Wejście Stanów Zjednoczonych w 1917 r. okazało się więc decydujące.

Jaka była rola Stanów Zjednoczonych w wojnie 1914 roku?

Dziś, sto lat później, Stany Zjednoczone wspominają swoją kluczową rolę w wojnie, która zamieniła Europę w krwawą łaźnię i zakończyła się dopiero wtedy, gdy do walki włączyły się Stany Zjednoczone. Wojna rozpoczęła się w 1914 roku, kiedy to młody anarchista dokonał zamachu na austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.

Dlaczego Stany Zjednoczone pozostały neutralne w czasie wojny?

Mimo sympatii do Wielkiej Brytanii, Francji i ich sojuszników, Stany Zjednoczone zachowały neutralność w pierwszych latach wojny. Powiązania handlowe z aliantami pozostawały silne, ponieważ brytyjska marynarka kontrolowała morza, blokując Niemcom dostęp do ważnych towarów.

Co się stało z Rosją w 1918 roku?

Kilka miesięcy później, w lipcu 1918 roku, Rosja została utworzona jako Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka. W 1921 roku Rosja wciąż lizała rany po długiej wojnie domowej. Wskaźniki ekonomiczne pokazywały ponurą rzeczywistość dla kraju.

Jakiego rodzaju oficerowie byli w armii rosyjskiej przed wojną światową?

W sumie na 45 582 oficerów w armii rosyjskiej przed II wojną światową 51,3% było pochodzenia szlacheckiego (40% w piechocie), a odsetek ten od końca ubiegłego wieku maleje.

Co się stało z rosyjskimi żołnierzami podczas I wojny światowej?

Rosyjscy żołnierze ranni podczas I wojny światowej przewożeni wozem konnym. Kolejne porażki Rosji w I wojnie światowej były jedną z przyczyn wybuchu rewolucji lutowej.

Jakie były główne fronty rewolucji rosyjskiej?

Wojna toczyła się na trzech głównych frontach – wschodnim, południowym i północno-zachodnim – i można ją podzielić na trzy okresy: Pierwszy okres trwał od początku rewolucji rosyjskiej do jej końca. Jedną z pierwszych armii oporu wobec rewolucji była mała grupa ochotników z miasta Don.