Site Navigation
Home
Forum dyskusyjne
Materiały tekstowe
Materiały dźwiękowe
Materiały filmowe
Materiały fotograficzne
Statystyki

 

 

Godło PRL

Dźwiękowe przemówienia, towarzyszy i innych działaczy


 

tow. Włodzimierza Iljicza Lenina - czas 1:05 min. (plik dźwiękowy w formacie mp3)

 

gen.Wojciecha Jaruzelskiego wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981r. - czas 6:32 min. (plik dźwiękowy w formacie mp3)


 

tow. Edwarda Gierka Słynne "Pomożecie" podczas wiecu w Gdańsku w dn. 25 stycznia 1971r. - czas 0:31 min. (plik dźwiękowy w formacie mp3)


 

tow. Mieczysław Jagielski po podpisaniu porozumień w Gdańsku sierpień 1980 r. - czas 1:53 min. (plik dźwiękowy w formacie mp3)


 

gen. Wojciech Jaruzelski Powitanie Ojca Świętego Jana Pawła II w Belwederze 16 czerwca 1983 r. - czas 1:35 min. (plik dźwiękowy w formacie mp3)


 

przew. Lech Wałęsa po podpisaniu porozumień w Gdańsku sierpień 1980 r. - czas 0:30 min. (plik dźwiękowy w formacie mp3)


 

Ks. Jerzy Popiełuszko fragment wywiadu dla BBC wrzesień 1984r. - czas 2:15 min. (plik dźwiękowy w formacie mp3)


 

Ścieżka dźwiękowa dtv połowa lat 80 - czas 0:15 min. (plik dźwiękowy w formacie mp3)


Przewiduję zwiększenie ilości przemówień więc zajrzyj tu jeszcze.

Towarzysze! Wydarzenia ostatnich dni głeboko poruszyły naszą załoge. Domagamy się bezwzględnego wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do winnych - wszelkiego rodzaju wichrzycieli i warchołów prowokujących awantury w murach uczelni i na ulicach Warszawy! /rozlegają się oklaski/

Po antykomunistycznych zamieszkach w Poznaniu

Za grupkami młodych wichrzycieli politycznych kryją się inspiracje płynące od starych graczy - Zambrowskiego, Staszewskiego i im podobnych. Za grupami młodych wichrzycieli kryją się ludzie pokroju Słonimskiego, Kisielewskiego, Jasienicy - wytrawnych politykierów od lat uprawiających opozycję polityczną. Za tymi grupami młodzieży kryją się ich nauczyciele, tacy jak Kołakowski, Brus, Bałman, Baczko, Zakrzewska - źli nauczyciele, wychowawcy. W istocie rzeczy, doradcy, ideowi przywódcy Michnika, Kuronia i Modzelewskiego. /rozlegają się oklaski/

Po antykomunistycznych protestach w Ursusie

Wstyd mi za tych z Radomia, a szczególnie za tych pracowników Ursusa. Okazało się, że w naszym społeczeństwie są jeszcze kręgi ludzi, których przedstawiciele nie są gorsi ani lepsi od ciemnej, warcholskiej szlachty XVII/XVIII wieku!

Podczas procesów AK-owców w 1950r.

Misterną pajęczyną sieci wywiadowczych osnute zostały kraje, które w wyniku rozgromienia faszyzmu zrzuciły z siebie pęta kapitalistycznej niewoli i pod przewodem wielkiego Związku Radzieckiego kroczyły na drogę ku nowemu ustrojowi. Przewód sądowy wykazał przy tej rozmaitości skrzynek i siatek szpiegowskich jednak jedną zadziwiającą na pozór rzecz: Oto wszystkie nici tych siatek bez względu na ich narodowość, jeżeli tego wyrażenia w odniesieniu do siatki szpiegowskiej wogule można użyć, prowadzą do biur londyńskiej MI6. A jaki by cel tego wywiadu? Celem tego wywiadu jest wojna. Wojna zaborcza. Wojna, w której ostatecznym zamierzeniem jest zamienić kraj nasz w kolonię anglo-amerykańskiego imperializmu, a polskiego robotnika, chłopa i inteligenta w niewolnika Wall Street i londońskiej City.

Ponadto, w czasie obowiązywania stanu wojennego, w zakresie powszechnego obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

1) poborowi uznani za zdolnych do służby wojskowej oraz żołnierze rezerwy niezależnie od ich przeznaczenia mogą być w każdym czasie powołani do czynnej służby wojskowej, na zarządzenie Ministra Obrony Narodowej;

2) określone jednostki organizacyjne administracji państwowej i gospodarki narodowej, wykonujące zadania szczególnie ważne dla obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte zostały militaryzacją, co oznacza nałożenie na osoby zatrudnione w tych jednostkach szczególnych obowiązków, o których osoby te zostaną poinformowane przez kierowników zakładów pracy;

3) osoby przeznaczone do służby w określonych formacjach obrony cywilnej mogą być zobowiązane do pełnienia czynnej służby w obronie cywilnej w czasie i w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań;

4) obywatele mogą być zobowiązani przez właściwe terenowe organy administracji państwowej i organy administracji wojskowej do wykonywania określonych świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony państwa.

Stopniowo, ruch na rzecz uznania zbrodni komunizmu stały się powszechne wymiar europejski. W grudniu 2009 r Program sztokholmski UE stwierdził: "Unia Europejska to obszar wspólnych wartości, które są niezgodne ze zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, w tym również z tymi, które zostały popełnione przez reżimy totalitarne. Każde państwo ma swoje własne podejście do tej kwestii, ale że pojednanie było możliwe, pamięć o takich zbrodniach musi być zbiorowa i wspólne dla wszystkich z nas, każdy z nas uprawiane. Tworzenie warunków dla inicjowania pojednania jest jednym z obowiązków UE. "

W grudniu 2010 roku Komisja Europejska opublikowała raport, w którym stwierdzono, że pamięć i wiedza z państw - członków UE z totalitarną przeszłością, szczególnie w okresie zimnej wojny, narody europejskie muszą się zjednoczyć. W czerwcu 2011 roku Rada Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej opublikowała "Konkluzje w sprawie pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne w Europie", w którym podkreślono szczególną rolę instytucji kontynentalnych w upowszechnianie i promowanie inicjatyw mających na celu zachowanie pamięci o tych zbrodniach.

Wnosząc sprawę do logicznego wniosku już w posiadaniu prezydencji Republiki Czeskiej przez Allied Wyszehradzkiej - Węgier i Polski - które były w 2011 roku. 23 sierpnia ubiegłego roku na międzynarodowej konferencji w Warszawie, z udziałem ministrów sprawiedliwości UE oraz przedstawicielami instytucji naukowych podpisało deklarację potępiającą zbrodnie nazistowskich i komunistycznych reżimów i wezwał, by nie zapomnieć o swoich ofiar. Impreza ta była swego rodzaju preludium do przyjęcia Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia w październiku 2011 roku. Centralne siedziba Fundacji określono Praga, koordynacji - z Instytutu Czeskiej i finansowania - za pośrednictwem Funduszu Wyszehradzkiego.

Powrót, do początku strony

 

 
Reklama

 

 

 

Polecane strony

 

Video-Filmowanie

 

Kontakt

 

e-mail

>> Formularz kontaktowy <<

 

Copyright © Jan Dąbrowski 2008

designed by Jan Dąbrowski 2008

Ремонт холодильников Киев Самсунг. . view publisher site . mantruc.com . www.sfdt.com/ . www.bigpedia.com/