Site Navigation
Home
Forum dyskusyjne
Materiały tekstowe
Materiały dźwiękowe
Materiały filmowe
Materiały fotograficzne
Statystyki

 

 

Godło PRL

Najciekawsze fragmenty przemówień:

 

  • tow. Bolesława Bieruta

Podsumowanie wyników gospodarczych w 1949r.

W ciągu minionego okresu masy pracujące zrealizowały zwycięsko i przed terminem śmiały i trudny plan 3 letni. Któż może wątpić w świetle tych doświadczeń, że zrealizujemy również zwycięsko plan 6 letni. Naszym wodzem i przewodnikiem jest Stalin, a więc idea nasza! Szeregi nasze są niezwyciężone!


  • tow. Władysława Gomułki

Fragment przemówienia na 1-go Maja.

(...) Sprawa w tym tkwi, że kościół, episkopat, szczególnie kardynał Wyszyński przeciwstawia chrzest Polsce Ludowej i kardynał Wyszyński dalej mówił. Mówił konkretnie 3 stycznia w Gnieźnie. Mówił w ten sposób... My niestety musimy nagrywać jego kazania...  Prawda... Musimy wiedzieć... Ja mam jego kazanie nagrane. I... O tak powiada: /tu przytacza kazanie, które się kończy zdaniem Wyszyńskiego: "Będziemy zaświadczać o naszej obecności w świecie chrześcijańskim i katolickim jako przedmurzu chrześcijaństwa"/. A co to jest - towarzysze - przedmurze? To trzeba by sobie postawić pytanie: A co jest za tym murem? Za murem Związek Radziecki! Za murem - jak by powiedział kardynał Wyszyński - jest bezbożny ateizm, komunizm. /teraz Gomułka uderza głośno ręką w stół/ I my przedmurze, my Polskę będziemy wiązać z Zachodem, bo nam to i owo...  to i owo nam. Wy macie politykę, macie stanowisko polityczne, macie linię polityczną, którą nam chcą narzucić. Nie nam! Nam nie narzucą. Narodowi też nie narzucą. W tej sprawie nigdy nie uwierzę biskupom polskim, którzy milczą na nasze zarzuty! /rozlegają się oklaski/


  • tow. Edwarda Gierka

Fragmenty przemówień

Towarzyszki i towarzysze, mieszkańcy Warszawy, rodacy! Dzień I Maja to również nasze, polskie święto. Socjalizm wrósł głęboko w życie naszej ojczyzny. Ukształtował myśli, ambicje i dążenia milionów Polek i Polaków. Przed kilkoma miesiącami na VII zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wytyczyliśmy program wyrosły z patriotycznych aspiracji naszego narodu. Droga dalszego rozwoju kraju i podniesienia jakości warunków życia prowadzi poprzez wyższą jakość pracy. (...)

Plenum w 1979r.: (...) Wykonanie tych zadań wymagać będzie uporu, wymagać będzie zdwojonych wysiłków, a niekiedy nawet i wyrzeczeń. Stawiamy, drodzy towarzysze, sprawę jasno, bez niedomówień, bo tylko w ten sposób można pozyskać miliony patriotów do myślenia i do działania w imię żywotnych interesów naszego państwa i naszego narodu. (...)


  • tow. Władysława Kowalskiego

Fragment przemówienia, na Kongresie Ruchu Narodowego

(...) Rozbicie ruchu ludowego było dziełem burżuazji i obszarnictwa - wrogów chłopskich mas pracujących. Dziś, gdy masy pracujące pod przewodem klasy robotniczej rozbiły burżuazję  i obszarnictwo jednoczymy ruch ludowy na zawsze, albowiem nie ma sił, które potrafiłyby dokonać nowego rozbicia ludowego. Warunkiem naszej trwałej jedności jest również wspólna nam wszystkim postawa ideologiczna zdobyta w ogniu walki z mikołajczykowską reakcją i burżuazyjnymi naleciałościami ideologicznymi w ruchu ludowym. Nasze zjednoczone Stronnictwo Ludowe podejmie jeszcze silniej walkę o usunięcie krzywdy i wyzysku na wsi, o zbudowanie Polski, w której nie będzie już nigdy krzywdzicieli i pokrzywdzonych, nie będzie bogaczy i biedaków. (...)


  • tow. Piotra Jaroszewicza

Podczas debaty sejmowej w 1979r.

(...) W naszych rękach spoczywają poważne atuty. Musimy dobrze wykorzystać, pomni, że rozstrzygające znaczenie ma dziś patriotyzm czynu wyrażający się coraz lepszą jakością pracy, wytrwałością i gospodarnością. (...)


  • tow. Mariana Rentke (ZMS)

Lipiec 1961r.

Młodzi stanowią nie małą część aktywu komitetów frontu jedności narodu. Są bardzo zaangażowani we wszystkie prace planu 5-letniego. No, a przyszłość to sprawa przede wszystkim młodzieży.


  • innych towarzyszy

 

Towarzysze! Wydarzenia ostatnich dni głeboko poruszyły naszą załoge. Domagamy się bezwzględnego wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do winnych - wszelkiego rodzaju  wichrzycieli i warchołów prowokujących awantury w murach uczelni i na ulicach Warszawy! /rozlegają się oklaski/

 

Po antykomunistycznych zamieszkach w Poznaniu

Za grupkami młodych wichrzycieli politycznych kryją się inspiracje płynące od starych graczy - Zambrowskiego, Staszewskiego i im podobnych. Za grupami młodych wichrzycieli kryją się ludzie pokroju Słonimskiego, Kisielewskiego, Jasienicy - wytrawnych politykierów od lat uprawiających opozycję polityczną. Za tymi grupami młodzieży kryją się ich nauczyciele, tacy jak Kołakowski, Brus, Bałman, Baczko, Zakrzewska - źli nauczyciele, wychowawcy. W istocie rzeczy, doradcy, ideowi przywódcy Michnika, Kuronia i Modzelewskiego. /rozlegają się oklaski/

 

Po antykomunistycznych protestach w Ursusie

Wstyd mi za tych z Radomia, a szczególnie za tych pracowników Ursusa. Okazało się, że w naszym społeczeństwie są jeszcze kręgi ludzi, których przedstawiciele nie są gorsi ani lepsi od ciemnej, warcholskiej szlachty XVII/XVIII wieku!

 

Podczas procesów AK-owców w 1950r.

Misterną pajęczyną sieci wywiadowczych osnute zostały kraje, które w wyniku rozgromienia faszyzmu zrzuciły z siebie pęta kapitalistycznej niewoli i pod przewodem wielkiego Związku Radzieckiego kroczyły na drogę ku nowemu ustrojowi.
Przewód sądowy wykazał przy tej rozmaitości skrzynek i siatek szpiegowskich jednak jedną zadziwiającą na pozór rzecz: Oto wszystkie nici tych siatek bez względu na ich narodowość, jeżeli tego wyrażenia w odniesieniu do siatki szpiegowskiej wogule można użyć, prowadzą do biur londyńskiej MI6. A jaki by cel tego wywiadu? Celem tego wywiadu jest wojna. Wojna zaborcza. Wojna, w której ostatecznym zamierzeniem  jest zamienić kraj nasz w kolonię anglo-amerykańskiego imperializmu, a polskiego robotnika, chłopa i inteligenta w niewolnika Wall Street i londońskiej City.

 

W zagłębiu włókienniczym 1979r.

Ostatnie dni roku w Łódzkich Zakładach Przemysłu Włókienniczego upływają w rytmicznym szumie maszyn i przy dobrym tempie pracy. Zakłady im. Wiosny Ludów jako jedne z pierwszych zamknęły tegoroczną produkcję i do końca roku wyprodukują jeszcze ok. 200 000 metrów tkanin.
 


Powrót, do początku strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reklama

 

 

 

 

Polecane strony

 

Video-Filmowanie

 

Kontakt

 

e-mail

 

>> Formularz kontaktowy <<

 

Copyright © Jan Dąbrowski 2008

designed by Jan Dąbrowski 2008

https://amphibiousvehicle.net/ . https://www.bitacoles.net . https://writetheweb.com/ . Caplex.net . watch the video