Komunizem je verjel, da je treba ta koncept uresničiti v praksi. Hkrati pa komunizem in marksizem nista isto, saj je komunizem širši pojem od marksizma in vključuje stalinizem, leninizem, boljševizem, evrokomunizem in maoizem.

Kaj je politična ekonomija marksizma? Marksistična politična ekonomija preučuje zgodovinske, zaporedne načine družbene proizvodnje, tj. sistem proizvodnih odnosov. Vse ideje marksizma, in politična ekonomija ni izjema, temeljijo na dialektičnem razumevanju narave družbe. Glavna tema knjige C.

Kakšni so nauki marksizma?

Celotna doktrina marksizma temelji na filozofskem stališču materializma, katerega osrednje načelo je trditev, da je materija v odnosu do zavesti primarna. Zavest je zgolj lastnost organizirane materije, ki naj bi odražala resničnost. Toda zavest kot taka ni materija, temveč jo le odseva in spreminja.

Kdo je bil ustanovitelj marksizma? Ustvarjalec teorije, ki jo zagovorniki imenujejo marksizem, je bil nemški novinar, ekonomist in filozof Karl Heinrich Marx. Družbeni aktivist, rojen leta 1818 v Trierju, je bil izjemno nadarjen za naravoslovje in je leta 1841 tako rekoč eksterno diplomiral na berlinski univerzi.

Kaj je tretji del marksizma?

3) Tretji del marksizma je teorija razredne strukture družbe in z njo neločljivo povezana doktrina razrednega boja, ki naj bi z diktaturo proletariata pripeljala do bistveno nove brezrazredne družbe, temelječe na javni lasti proizvodnih sredstev.

Zakaj se marksizem-leninizem razlikuje od običajnega marksizma?

Marksizem-leninizem se od običajnega marksizma razlikuje po tem, da je v njem več delovanja, da to znanje ni več preprosta teorija, ampak je postalo praktično vodilo za delovanje.

Zakaj se je marksistična politična ekonomija zdela zastarela?

Marksistična politična ekonomija se je že v času pisanja zdela zastarela, njen praktični namen pa je bil zagotoviti ideološko podlago za utemeljitev razrednega boja proletariata.

Ali je mogoče marksistično teorijo uporabiti v postindustrijski dobi?

Če uporabimo marksistično teorijo za našo postindustrijsko dobo, so današnji proletariat tisti, ki proizvajajo nove informacije in razvijajo napredne načine njihove obdelave - to so znanstveniki vseh vrst (intelektualni delavci na splošno) in zlasti razvijalci računalniške programske opreme.

Kaj je politični marksizem?

Politični marksizem je različica socializma, skupaj z levičarskim anarhizmom (glej socialni anarhizem), krščanskim socializmom in nemarksističnimi deli demokratičnega socializma in socialne demokracije. 7.1 Ruski marksizem v 19. in zgodnjem 20. stoletju.

Kakšni so Marxovi nauki?

Slavni ruski marksistični revolucionar V. I. Lenin je v enem od svojih del opredelil tri vire, na katerih temeljijo ideje marksizma. Marxova doktrina je predvsem doktrina ekonomske teorije. Vir te doktrine so torej ekonomske ideje, ki so nastale pred marksizmom, med njimi angleška politična ekonomija.

Ali se je mogoče osredotočiti na marksistični družbeni ideal?

Zdaj se lahko končno osredotočimo na marksistični družbeni ideal in, kar je najpomembneje, razmislimo o Marxovi nakazani poti do tega ideala.

Kaj je materialna proizvodnja po Marxovi teoriji?

Po Marxovi teoriji je materialna proizvodnja izkoriščanje dela s strani kapitala, pri čemer se delo uporablja v proizvodnih sredstvih, ki pripadajo kapitalistom, rezultat pa so proizvodi, katerih vrednost je večja od vsote amortizacije proizvodnih sredstev in vrednosti dela, plačanega delavcu.

Kaj je po Marxu bistvo človeka?

Marx v svojem filozofskem sistemu izhaja iz nauka o človeku kot praktičnem bitju, ki v procesu obstoja preoblikuje svet okoli sebe, da bi zadovoljil svoje potrebe. Zato je po Marxu bistvo človeka "na splošno" svobodno, ustvarjalno, zavestno in namensko preoblikovalno delovanje.