16. aprila 1917 je Lenin prispel v Petrograd (novo ime za Sankt Peterburg od avgusta 1914), kjer ga je pričakala množica ljudi. Revolucija je že imela voditelja in ironično so ga iz Švice pripeljali Nemci. Zakaj so to storili?

Kaj se je zgodilo v Rusiji leta 1917?

Leto 1917 je bilo odločilno v zgodovini Rusije kot države in njenega nadaljnjega razvoja kot velesile. Tu sta potekali dve fazi iste revolucije, ena februarja in druga oktobra, s čimer se je rodila prva komunistična država na svetu.

Kakšna je bila Leninova stranka? Lenin je bil član Ruske socialdemokratske delavske stranke in je postal vodilna osebnost njene razdelitve na dva antagonistična tabora. Vodil je večinsko frakcijo boljševikov, ki je zagovarjala ustanovitev stranke profesionalnih revolucionarjev pod centraliziranim vodstvom.

Kaj se je zgodilo z Leninovim starejšim bratom? Družini sta se poznali, tudi zaradi dogodka z Leninovim starejšim bratom Aleksandrom, ki je leta 1887 izvedel atentat na carja Aleksandra III. in bil usmrčen, kar je v mestu povzročilo veliko osuplost.

Kaj se je zgodilo z Leninovim nasprotovanjem vojni?

Nazadnje se je v Rusijo vrnil v zapečatenem vlaku, ki so ga zagotovili Nemci, ki so upali, da bo Leninovo nasprotovanje vojni oslabilo ruska vojna prizadevanja. 3. aprila je Lenin prišel na finsko postajo v Petrogradu z dekalogom zahtev, tako imenovanimi aprilskimi tezami, v katerih je zahteval "prenos vse oblasti na sovjete".

Kako so Združene države Amerike leta 1917 vstopile v vojno?

Ker se je čas iztekal, je Wilson uvedel obvezno služenje vojaškega roka za dopolnitev kontingenta, ki naj bi odšel v Evropo, saj je menil, da je to "najbolj demokratična" oblika naborništva. Odločil se je, da bo industrijske obrate preuredil za potrebe vojne. Vstop Združenih držav Amerike leta 1917 se je tako izkazal za odločilnega.

Kakšna je bila vloga Združenih držav v vojni leta 1914?

Danes, stoletje pozneje, se Združene države spominjajo svoje ključne vloge v vojni, ki je Evropo spremenila v krvavo kopel in se končala šele, ko so se ji pridružile ZDA. Vojna se je začela leta 1914, ko je mladi anarhist umoril avstrijskega nadvojvodo Franca Ferdinanda.

Zakaj so Združene države med vojno ostale nevtralne?

Kljub simpatijam do Velike Britanije, Francije in njihovih zaveznic so ZDA v prvih letih vojne ostale nevtralne. Trgovinske povezave z zavezniki so ostale močne, saj je britanska mornarica nadzorovala morja in onemogočala nemški dostop do pomembnega blaga.

Kaj se je zgodilo z Rusijo leta 1918?

Nekaj mesecev pozneje, julija 1918, je bila Rusija ustanovljena kot Ruska zvezna sovjetska socialistična republika. Leta 1921 si je Rusija še vedno lizala rane po dolgi državljanski vojni. Gospodarski kazalniki so pokazali, da je realnost v državi mračna.

Kakšni častniki so bili v ruski vojski pred svetovno vojno?

V ruski vojski pred drugo svetovno vojno je bilo od 45.582 častnikov skupaj 51,3 % plemiškega porekla (40 % v pehoti), ta odstotek pa se je od konca prejšnjega stoletja zmanjševal.

Kaj se je zgodilo z ruskimi vojaki med prvo svetovno vojno?

Ruski vojaki, ranjeni v prvi svetovni vojni, prepeljani s konjsko vprego. Zaporedni porazi Rusije v prvi svetovni vojni so bili eden od vzrokov za izbruh februarske revolucije.

Katere so bile glavne fronte ruske revolucije?

Vojna je potekala na treh glavnih frontah - vzhodni, južni in severozahodni - in jo lahko razdelimo na tri obdobja: Prvo obdobje je trajalo od začetka ruske revolucije do njenega konca. Ena od prvih vojsk upora proti revoluciji je bila majhna skupina prostovoljcev iz mesta Don.