Leninova udeležba v ruski revoluciji je med drugim privedla do propada ruskega imperija. Začasna vlada je nato prevzela oblast, vendar je v Rusiji izbruhnila državljanska vojna, ki se je končala z zmago Leninovih boljševikov.

Kaj je bilo izhodišče ruske revolucije?

Izhodišče ruske revolucije je bila demokratična revolucija. Vendar se je pojavil problem politične demokracije v novih razmerah.

Kakšne so bile posledice ruske revolucije leta 1917?

Med glavnimi posledicami ruske revolucije so bile naslednje: Februarja 1917 je carski režim zamenjala zmerna začasna vlada, od oktobra pa boljševistična vlada pod vodstvom Lenina.

Kaj je bila ruska revolucija?

Ruska revolucija V prvih letih 20. stoletja je imela Rusija vrsto gospodarskih težav, zaradi katerih se je borila za nadzor nad Tihim oceanom, kar je bila možna rešitev za iskanje izdelkov in odplačevanje posojil, ki jih je na primer za razvoj industrializacije zahtevala od Francije in Belgije.

Kateri so bili vaši prvi podporniki ruske revolucije? Ena njegovih prvih podpornic je bila feministka Aleksandra Kolontaj, ki je prav tako zavračala vsakršen kompromis, saj se ji je zdel nemogoč. Od februarja do oktobra, verjetno najbolj odprtega obdobja v ruski zgodovini, je Lenin prepričal svojo stranko, se povezal s Trockim in se pripravljal na novo revolucijo.

Kako se je med prvo svetovno vojno oblikovala ruska revolucija?

Revolucija se je zgodila ob koncu prve svetovne vojne, ko je bilo rusko ljudstvo izčrpano zaradi vojne, pomanjkanja hrane in represije, s katero je režim zatiral vse oblike protestov. Stavka ruskih delavcev med februarsko revolucijo leta 1917.

Kateri so bili najbolj značilni elementi ruske revolucije leta 1917?

oktober 16, 2019 - Ogromno nasilja, ki se je sprožilo med vladavino terorja, bo navdihnilo druge trenutke v evropski zgodovini, tako kot je to storila ruska revolucija leta 1917. čeprav so to najbolj presenetljivi elementi po koncu francoske revolucije, moramo ugotoviti, da se družba v porevolucijski Franciji skoraj ni spremenila.

Kdo je imel pomembno vlogo v ruski revoluciji?

Pomembne osebnosti ruske revolucije. V teh različnih fazah ruske revolucije so zaslovele nekatere najpomembnejše osebnosti gibanja, med njimi Vladimir Lenin (1870-1924): vodja boljševiške stranke, ki ji je po ruski revoluciji uspelo prevzeti oblast v Rusiji.

Kaj je sprožilo rusko revolucijo?

Izbruh revolucije je bil v marsičem posledica prve svetovne vojne, saj je poraz bolj tradicionalnih vlad Evropi pokazal, da je čas za spremembe v prvotnih monarhijah, med katerimi je bila tudi Rusija.

Katero je bilo najbolj krvavo obdobje v ruski zgodovini?

To je bilo zelo krvavo obdobje, polno vojn med različnimi ljudstvi, ki so naseljevala ruske stepe. Od leta 1613 do leta 1917: to je najdaljše obdobje v ruski zgodovini. Od začetka do konca je bila vladajoča dinastija Romanov, ki se je začela z Mihaelom III. in končala z Nikolajem II.

Katero je bilo najdaljše obdobje v ruski zgodovini?

Od leta 1613 do leta 1917: to je najdaljše obdobje v ruski zgodovini, saj je od začetka do konca vladala dinastija Romanovih, ki se je začela z Mihaelom III. in končala z Nikolajem II. Odlikovalo ga je železno ravnanje z ljudmi.