Kommunismen och den kommunistiska ideologin står i centrum i några av de mest kända och populära filmerna från förra seklet. Här är 12 filmer som är gjorda av eller handlar om kommunister och som är viktiga i varje bra filmsamling.

Var Hollywood emot "kommunistisk despotism"?

Så mycket för den demokratiska känsligheten hos den amerikanska härskande eliten och Hollywoodstudiorna och deras efterföljande påståenden om motstånd mot "kommunistisk despotism". Humphries fokuserar på arbetskampen inom filmindustrin på 1930-talet och omedelbart efter kriget.

Vilka är några av de bästa kommunistiska filmerna?

Här är 12 filmer som är gjorda av eller handlar om kommunister och som är viktiga i varje bra filmsamling. Pansarskeppet Potemkin beskrivs ofta som en av de mest inflytelserika propagandafilmerna genom tiderna och är fortfarande en viktig del av film- och politikhistorien 90 år efter att den släpptes.

Vad hände med kommunistpartiet i Hollywood?

I slutändan krossades kommunistpartiet, inklusive dess Hollywood-avdelning, inte av förtryck utan av de inre motsättningarna och ohållbarheten i dess program och synsätt. Den nuvarande förödande krisen kommer att leda till en ny radikalisering och, oundvikligen, till att en socialistisk strömning uppstår inom filmindustrin.

Varför är Hollywood så känt?

Hollywoodlegenden uppstod i början av 1900-talet och är ett tecken på det moderna amerikanska samhället, som är rikt på historia och innovation.

Vad är Hollywoods historia i Kalifornien?

Hollywood är en stadsdel i Los Angeles, Kalifornien, vars namn är synonymt med den amerikanska filmindustrin. Det anlades 1887 av Harvey Wilcox som ett fastighetsområde, och H.J. Wheatley, känd som "Hollywoods fader", förvandlade det senare till ett välmående och populärt bostadsområde.

Varför är Los Angeles så känt?

Los Angeles, eller LA, är en av de mest kända städerna i världen. Men varför är Los Angeles så känt? Hollywoodstjärnor, TV- och filmindustrin och vackra stränder gör Los Angeles till en berömd stad och ett populärt resmål. I guiden nedan kan du läsa om vad som gör Los Angeles berömt.

Varför är Hollywood så populärt?

Sedan början av 1900-talet, då filmpionjärer upptäckte att södra Kalifornien var den perfekta kombinationen av milt klimat, gott om solsken, varierande topografi och en bred arbetsmarknad, har bilden av Hollywood som en blandning av filmdrömmar etsat sig fast runt om i världen.

Hur främjar Hollywood amerikansk patriotism?

Under kriget var Hollywood en viktig källa till amerikansk patriotism och producerade propaganda, dokumentärer, utbildningsfilmer och krigsbehov. År 1946 nådde biografbesöken och den totala vinsten rekordnivåer. Om uppspelningen inte startar snabbt kan du försöka återställa enheten.

Varför är patriotism viktigt i USA?

I USA anses patriotism vara en viktig del av den amerikanska kulturen. Mer än hälften av befolkningen äger en amerikansk flagga och nästan lika många har kläder med patriotiska symboler. Fenomen som flagginnehav är uppenbara i alla generationsgrupper.

Varför kritiserar Hollywoodfilmer den amerikanska utrikespolitiken?

Under det följande decenniet, när Hollywoodfilmerna frigjorde sig från Hayes-koden och studiosystemets rigida produktionsregler, började de kritisera amerikansk utrikespolitik och förespråka liberala sociala och kulturella förändringar.

Hur bidrog Hollywood till krigsinsatserna 1946?

Under kriget var Hollywood en viktig källa till amerikansk patriotism och producerade propaganda, dokumentärer, utbildningsfilmer och krigsbehov. År 1946 nådde biografbesöken och den totala vinsten rekordnivåer.

Varför främjar Amerika sin kultur genom Hollywoodfilmer?

Sprida den amerikanska livsstilen, värderingarna och ideologin till resten av världen. Av de fem möjliga motiv som nämns ovan är USA:s främsta intresse av att främja sin kultur genom Hollywoodfilmer dess önskan att dominera andra kulturella gemenskaper i världen och bli den enda kulturen i världen.