Lagarna mot frimureri och kommunism (1940), banditism och terrorism (1947) och militärt myteri (1943) tillämpades också med särskild stränghet, och de två sistnämnda lagarna resulterade i de allra flesta dödsdomar och långa fängelsestraff. De två sistnämnda ledde till en överväldigande majoritet av dödsdomar och långvariga fängelsestraff. Vill du kommentera denna nyhet?

Vad var det första dekretet mot frimureriet? Den 15 september 1936 publicerades hans första dekret mot frimureriet, vars första artikel löd: "Frimureriet och andra underjordiska sammanslutningar förklaras olagliga. Varje aktivist som stannar kvar i dem efter offentliggörandet av detta dekret ska betraktas som skyldig till brottet uppror.

Hur såg det spanska frimureriet ut under andra republiken?

Det fanns en tid då det spanska frimureriet var talrikt och mäktigt. I den andra republikens första lagstiftande organ hade Cortes enbart 135 deputerade från Grand Orient och 16 från Grand Lodge, dvs. 151 av 470 parlamentariker. Detta var den överlägset största minoriteten.

Vad är det spanska frimureriets uppdrag? "För det spanska frimureriet, med endast 3 000 medlemmar, är detta val för en treårig mandatperiod inte bara en ära, utan kommer också att bidra till att stärka vår orden här och internationellt." - säger han. Hösten 1958 på Pardo-palatset i Madrid.

Vad är hemligheten med det nationella frimureriet? Vid den senaste världskonferensen för storloger som hölls i höstas i San Francisco, Kalifornien, diskuterades denna fråga: hemligheten att det nationella frimureriet fortfarande är förföljt. "Vårt land har en mycket framträdande plats i historien om de förföljelser som vi har utsatts för, men det är inte det som är hemligheten.

Vad är frimurarnas deklaration från 1983?

Uttalandet från 1983 (se ovan) säger tydligt att kyrkans fördömande av frimureriet fortfarande gäller. Åsikter om motsatsen förändrar inte verkligheten. Om Johannes XXIII:s påstådda "bön".

Vad intresserar dig med frimureriet?

Om du är intresserad av frimureri bör du leta efter loger med en historia. En liten tillbakablick. Jag minns att jag för några år sedan sa i ett offentligt forum att alla frimurarlydnader som är mindre än 100 år gamla inte är värda att beaktas. Naturligtvis med nyanser.

Varför hamnar så många människor i frimureriet?

Amen. Varför faller så många människor in i frimureriet? Frimureriet är en produkt av det främlingskap från Gud som människorna har fallit in i. Dess inflytande på latinamerikaner främjas av machismo, som anser att denna kristna sedvänja endast tillhör kvinnor.

Vilka är de mest kända frimurarsymbolerna?

Kvadraten (symbol för dygd) och kompassen (symbol för de gränser inom vilka varje frimurare måste passa in i förhållande till de andra) är kanske de två mest kända frimurarsymbolerna.

Vad är den frimurariska symbolen för orden?

En annan frimurarsymbol som åtföljs av kända referenser till orden är bokstaven G, som vanligtvis placeras i mitten av en kvadrat och en kompass. I brevet hänvisas till Gud som lagarnas skapare.

Vilka är frimurarnas sociala symboler?

Det är ett hemligt sällskap som har avslöjat stora mysterier och vars medlemmar har blivit många personligheter inom politik och underhållning. I dag ska vi försöka upptäcka några av dess hemligheter genom att berätta om innebörden av några av de viktigaste och mest intressanta symbolerna. En av frimurarnas symboler är kvadraten och kompassen.

Vad är symbolik i frimurarvärlden?

Symboliken i frimurarvärlden är jonisk - visdom, dorisk - styrka och korintisk - skönhet. När två kolumner visas förknippas de med ingången till templet. De betecknas med bokstäver eller ord som I. eller Joachim och B. eller Boaz.

Är detta den första symboliska graden i frimureriet?

Den symboliska första graden i Discipelfrimureriet representeras av en kvadrat och en kompass som är öppen i 45 grader. Medlemmar av den andra graden använder en symbol som består av en kvadrat och en kompass, men i det här fallet ligger en av kompassens punkter på kvadraten, den andra är lägre.