Dagböckerna från Stalingrad: utskrifter från slagfältet som Stalin ansåg vara för verkliga för att publiceras. Under den hårdaste striden i mänsklighetens historia intervjuade sovjetiska historiker mer än 200 soldater ur Röda armén om de strider som 1943 avgjorde Nazitysklands öde. Decennier senare blev professor Jochen Hellbeck den förste historiker som läste deras berättelser.

Tror tyskarna verkligen att de redan är i besittning av Stalingrad?

Alla i Tyskland tror att vi redan håller Stalingrad. Så fel de har. Om de bara kunde se vad Stalingrad har gjort med vår armé. 18 november. Vår stridsvagnsattack i går misslyckades.

Vad berättar Hoffmanns dagbok om slaget vid Stalingrad? Följande avsnitt ur Wilhelm Hoffmanns dagbok, en tysk soldat som dog i Stalingrad, visar hur det tyska självförtroendet sjönk i takt med att slaget fortskred. När den tyska armén trängde djupt in i Ryssland trodde han att segern var nära förestående och drömde om att återvända hem med medaljer.

Är Stalingrad baserat på en sann historia?

En bild från den ryska 3D-filmen "Stalingrad", som bygger på händelserna i slaget vid Stalingrad. I slutet av februari kommer "Stalingrad", den ryska 3D-filmen som blev en rysk kassasuccé 2013 och tjänade in 66 miljoner dollar på ett och ett halvt år, att visas på biograferna i USA under en vecka.

Förtjänar Stalingrad att betraktas som ett slag under andra världskriget?

Västvärlden odlar överdrivet mycket minnet av landstigningen i Normandie i juni 1944 som det första kapitlet i Hitlers nederlag. Stalingrad, som det centrala slaget under andra världskriget, förtjänar samma erkännande. Michal Shapira är docent i historia och genusvetenskap vid Tel Aviv-universitetet.

Var slaget vid Stalingrad en vändpunkt i kriget?

Den ryska segern var en viktig vändpunkt i kriget. Följande avsnitt ur Wilhelm Hoffmanns dagbok, en tysk soldat som dog i Stalingrad, visar hur tyskarnas självförtroende minskade allteftersom slaget fortskred.

Vad är den verkliga historien om slaget vid Stalingrad?

Filmen fokuserar på duellen mellan den sovjetiska krypskytten Vasily Zaitsev (Jude Law) och hans tyska kollega, major Erwin Koenig (Ed Harris), som verkligen ägde rum under slaget vid Stalingrad, historiens blodigaste sammandrabbning som radikalt förändrade andra världskrigets förlopp.

Var spelades Stalingrad in?

Filmen spelades in på flera platser, bland annat i Finland, Italien och Tjeckoslovakien, och det krävdes mycket arbete för att producera den. Tillsammans med regissören Joseph Wilsmaier fanns en tysk militärkonsult på plats. En serie med titeln The Making of Stalingrad producerades och gav en inblick i hur filmen gjordes bakom kulisserna.

Vilken var den första ryska filmen som släpptes på IMAX?

Stalingrad (2013 film) Stalingrad (ryska: Stalingrad) är en rysk krigsfilm från 2013 regisserad av Fjodor Bondartjuk. Det är den första ryska filmen som släpps i IMAX.

Vilken var den andra tyska filmen om slaget vid Stalingrad?

Denna film var den andra tyska filmen om slaget vid Stalingrad. Tidigare fanns 1959 års film Hunde, wollt ihr ewig leben ("Stalingrad: Dogs, do you want to live forever?

Hur försvarade Röda armén Stalingrad mot tyskarna?

När fienden närmar sig Stalingrad går Röda armén och lokalbefolkningen samman för att försvara staden i en våldsam strid hus för hus och stoppa den tyska framryckningen. I Moskva planerar Stalin en motoffensiv. Wehrmacht inleder en sista massiv offensiv för att krossa försvararna av Stalingrad.