Om oss

Komunizm.eu innehåller svar på miljontals frågor om allt möjligt. Svaren kommer från tusentals pålitliga källor.

Du hittar långa artiklar när du söker. Du måste först läsa hela artiklar för att hitta svaret på din fråga. Många människor har inte tid eller lust att läsa hela artiklar. Vi däremot ger dig svaren på dessa frågor "på några få rader".

Vi fokuserar också på att ytterligare förbättra kvaliteten, relevansen och fullständigheten i våra svar.

Till skillnad från populära konkurrenter som Yahoo Answers, Quora och andra liknande webbplatser är vi inte alls som dem. Även om vi strävar efter att engagera oss i samhället i framtiden, är vårt främsta mål att besvara frågor i korta och koncisa stycken. Ett typiskt svar bör inte ta mer än 1-3 minuter att läsa.

Tiden är knapp i dag och människor söker svar snabbt. Vi anser att det bör vara upp till användaren att avgöra om han eller hon vill läsa ett långt och detaljerat svar eller inte.

Om du har förslag till förbättringar eller om du vill att vi ska lägga till något kan du meddela oss via vår kontaktsida.

Tack för ditt besök!