Budowa radioodbiornika Szarotka

    Klawisz fal średnich Klawisz fal długich  
 
Magiczne oko (wskażnik dostrojenia i włączenia) Skala
 
Potencjometr regulacji siły głosu i wyłącznik Pokrętło strojenia
 
  Głośnik
 
  Zasilacz