Site Navigation
Home
Forum dyskusyjne
Materiały tekstowe
Materiały dźwiękowe
Materiały filmowe
Materiały fotograficzne
Statystyki

 

 

Godło PRL

Zakazy i nakazy z okresu PRL

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć (otworzy się w nowym oknie)

   

 

Oczywiście, rumieniec, kiedy po raz kolejny przypomniał, że Wykonane subtelnie renesansu - byli jedno i wszystkie komuniści, Co więcej, takie jak list pożegnalny, w którym mowa siebie jako szczery. Czerwony, które przypominają o rzeczach, które chciałbym zapomnieć. Ty już dawno nauczył się spojrzeć przeszłości, jak podręczniki do żywego, dzieląc się w ten sam nimbus Khvylovy czerwoną gwiazdą i trójzębem. (I wciąż migotały -klasyk swastyki był zwolennikiem oryginalnego, a jednocześnie romantycznym, Europejskiego faszyzmu).

Jednak żałował swojej niegodziwości, nie zatrzymuj się pod uwagę jego strzał, krewnych i nigdy nie dostarczyć je ani czarownica Konotop, ani do partii komunistycznej, ani żaden z innych lewicowców, którzy vovtuzyatsya dzisiaj w ukraińskiej "polityki".

Ale oni nie wzięli. Pozwolili Trzeciego Rzymu i Ukrainę w nim, aw tym przypadku mają już zastrzelony współpracowników prawdopodobnie nie inaczej przetrwały wszystkie razem.

W komunizmie rozstrzelane odrodzenie dążył do zbawienia, nie tylko na Ukrainie, ale między innymi i Rosji. Te "czerwony" komunizm romans ceniony jako przeciwwaga dla rosyjskiego imperializmu. Innym przeciwwaga na ich horyzoncie nie było proste. Hammer komunizm i proletariacki internacjonalizm fala nazywa się "rozbić rosyjski mesjanizm", "zwolnij rosyjskiej młodzieży w wieku od uprzedzeń imperializmu".

Mówią rozstrzelane odrodzenie po prostu chciał się z klasy średniej i burżuazyjnego Moskwie i komunista przed udaniem się, topienia, dodając, że nowa kultura ukraińska, że ​​to się tworzyć własne wciąż i polegać wyłącznie na Europejczyka. Wave: "Fakt, że literatura rosyjska są pod akumulacja na przestrzeni wieków, jak kapitan sytuacji, który uczył naszą psychikę do niewolniczego naśladowania." Moskwa komunizm, oczywiście, chwała i cześć, ale "idea proletariatu nas bez Moskwie sztuki znany." Ludzie, którzy trąca cię w Wave kubek komunizmu, wszystko milczy. Jesteś słaby, jak wszyscy, a oni - obrzydliwością, jak daleko od siebie. Przypomnijmy, prawdę i to samo kłamstwo. My, obecne przebiegły, wydaje się, że chłopaki używane czerwoną flagę, że pod spodem jest łatwiejsze do rozszerzenia "burżuazyjny nacjonalizm". Chociaż ten pomysł - naszego deprawacji. Oni nie potrzebują takiego prezentu.

Jednak światowy kryzys gospodarczy, które nawiedziło ten kraj w 1931-m, powodując katastrofalne skutki dla klasy robotniczej, stworzyło korzystne warunki dla wzmocnienia wpływu PCF w środowisku pracy. W kolejnych latach popularność francuskich komunistów zaczęła gwałtownie rosnąć, jak była świadkiem wyborów powiatowych w 1934 roku i komunalnych - w maju 1935 roku.

To w znacznym stopniu przyczynił się do nowej taktyki partii, rzucone przez Stalina i Kominternu w 1934 roku, mających na celu tworząc koalicję z francuską lewo (Frontu Ludowego) do konfrontacji z "faszystowską ofensywę". Po PCF głosowania zabezpieczone na kontrolę wielu dekad Maryi, zwłaszcza w na przedmieściach Paryża. Ponadto, udało jej się mieć wpływ monopolu długoterminowego w związkach zawodowych, potwierdzonych w Powszechnej Konfederacji Pracy (HSC).

Jednak za ekranem "ogólnopolski antyfaszysta jedność" komunistów, socjalistów i radykałów, związki zawodowe, pracowników i klasy średniej położyć jasną i konsekwentną linię partii komunistycznej w ruchu monopolizacji pracowników wyłącznie w ich własnych interesów ustanowienie hegemonii lewej stronie.

PCF może stać się ważnym graczem politycznym we Francji i krystalizacji tożsamości pracowników komunistycznych, które zakonservuvalasya więcej niż 40 lat. Według historyka Stephena Courtois, tworzenia się tożsamości Pracowników lata latach 1935-1936 wektora dla społeczności PCF określa ciągłość i siłę zjawiska komunizmu istnienia w kraju aż do 1980 roku.

W sowieckiego komunizmu nigdy nie była walka i śmierć bolszewików z elastyczny, gotowy do chudego w dowolnym kierunku do linii partii. Nie ignoruj: najpierw było straszne dla innych, dlatego, że byli w stanie dostosować się nie tylko do przywódców, ale także dla życia. Musimy cieszyć, że w końcu zawsze wygrywają elastyczne - aż do całkowitego zwycięstwa nad nim w 1991-m. Jednak ukraiński pytanie twardych komunistów były najlepsze elastyczne. Tverdokam'yanist dał im taką siłą, że w normalnej walce politycznej do góry nad nimi było niemożliwe. Tylko zabić. Co jeszcze można zrobić z człowiekiem, który, jak fala, prosi roku v1926: "Rosja jako niepodległego państwa? Własna! Cóż, możemy oddzielić. " Zażądali ukrainizacji klasy robotniczej dodatkowo natychmiastowy; otwarcie nazwał de rusyfikacja! W porównaniu z tymi "czerwonym" aktualnej "orange", zatyukani globalnej "poprawności politycznej" - łagodne przedszkolaków.

"Smash rosyjski mesjanizm", "zwolnij rosyjskiej młodzieży w wieku od uprzedzeń imperializmu" nie było ani komunizmu lub "restrukturyzacji" lub yeltsynizmu. W ostatnim czasie wydawało się, że może to zrobić globalizm. Oczywiście, nie. I pośrednie ciosy rosyjskiego imperializmu będzie (przynajmniej w umysłach rosyjskim) na wieki. Mam nadzieję, że odpowiednie Rosjanie, w ich słowa - tylko pokonać w bezpośrednim sensie rażąco politycznej i militarnej, jak w Afganistanie, Czeczenii, w Tuzli, jak prawdopodobnie będzie w Gruzji.

A gdzie indziej? Sprawa jest ważna, a nie jest priorytetem dla Ukrainy. Nie ma znaczenia, co będzie Rosja - co najmniej trzy razy w demokracji. Jak być, aby ją podjąć decyzję. Ukraina - "robi swoje": w każdym przypadku, pod każdym względem, a przede wszystkim kulturowe, przejdź do Zachodu.

Pomysł, aby produkować spójne zasady polityki historycznej w badaniu i leczeniu totalitarnych okresów w historii Europy niż rok krąży nad Bryuscelem. Sam projekt był inicjatywą tak zwanych nowych członków UE z byłego bloku sowieckiego, które przezwyciężania dziedzictwa komunistycznego jest nadal na porządku dziennym w dalszym ruchu do przodu.

Wzrost od upadku komunizmu Instytutu Pamięci Narodowej w Europie Środkowej i Wschodniej o zróżnicowanym pakietu zadań (przeprowadzenie lustracji i rehabilitacji ofiar represji politycznych do zarządzania badaniami, pisanie programów nauczania, realizacji i pamiątkowe praktyk kommemoratyvnyh, etc.) była odpowiedzią na wyzwanie traumatycznym Dziedzictwo komunizmu i konieczność pokonania poziomu krajowego.

Punktem wyjścia dla wzmocnienia ogólnoeuropejskich wysiłków w tym kierunku okazały się przyjęcie 25 stycznia rozdzielczości dwóch tysięcy sześć PACE (№1481), która potępiła akty totalitarnych reżimów komunistycznych, w tym indywidualnych i zbiorowych mordów, śmierć w obozach koncentracyjnych, głodem, deportacje, tortury, i pracy przymusowej inne formy masowego terroru fizycznego, przyznając swoje zbrodnie przeciwko ludzkości.


Powrót, do początku strony

 

 
Reklama

 

 

 

L'imposition de la loi martiale en raison de la sécurité de l'Etat Poussé par la nécessité de renforcer la protection des intérêts essentiels de l'État et les citoyens, afin de créer les conditions pour une protection efficace de la paix, l'ordre et restaurer la discipline sociale violé, et en gardant à l'esprit la possibilité d'un bon fonctionnement du gouvernement et de l'administration de l'Etat et de l'économie nationale - agissant conformément à l'article . 33 paragraphe. 2 de la Constitution de la République de Pologne - Le Conseil d'Etat a mis en place la loi martiale. Par conséquent, étant donné le public que pour la durée de la loi martiale, en particulier: 1) interdit de se réunir et détient toutes sortes de rassemblements, marches et des manifestations, ainsi que d'organiser et de mener des collections publiques et des manifestations artistiques, sports et divertissement, sans l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente de l'administration publique, à l'exception de culte et religieux rites qui ont lieu dans les églises , chapelles et autres lieux destinés uniquement à cette fin; 2) interdit de diffuser toutes sortes de publications, les publications et l'information par tous les moyens, exécuter publiquement des œuvres d'art et d'utiliser tout matériel d'impression sans avoir obtenu au préalable le consentement de l'autorité compétente; 3) a suspendu le droit des travailleurs d'organiser et de mener à bien toutes sortes de grèves et de manifestations; 4) a été imposée sur les gens dans les lieux publics l'obligation de porter des documents confirmant l'identité et la relation aux élèves ayant atteint l'âge de 13 ans - une carte d'étudiant; 5) introduit l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente de l'administration de l'Etat de résidence permanente dans la zone frontalière, et le corps des citoyens milice pour un séjour temporaire dans cette zone; 6) a interdit la pratique du tourisme et des sports de voile et d'aviron dans les eaux intérieures et territoriales. En outre, à l'époque de la loi martiale dans le domaine de la fonction publique pour défendre la République populaire de Pologne: 1) les conscrits déclaré apte pour le service et la réserve soldats militaires, quelle que soit leur destination peut à tout moment être appelés au service militaire actif, à la décision du ministre de la Défense nationale; 2) Les unités organisationnelles spécifiques de l'État et de l'économie nationale, l'exécution de tâches d'une importance particulière pour la défense et la sécurité nationale, ont été acquis militarisation, qui est imposée à des personnes employées dans ces unités avec les obligations spécifiques dont ils sont informés par les responsables des lieux de travail; 3) personnes travaillant dans les formations spécifiques de la protection civile peuvent être appelés à effectuer un service actif dans la défense civile dans le temps et l'étendue résultant des tâches; 4) Les citoyens peuvent être exigées par les collectivités territoriales compétentes des autorités de l'administration publique et militaires pour accomplir certaines prestations personnelles à la défense de l'Etat. Pendant la loi martiale, si cela est jugé nécessaire pour protéger les intérêts de la paix, l'ordre, les autorités compétentes de l'administration de l'Etat peut également: 1) de restreindre la liberté de mouvement des résidents dans un moment précis et le lieu où l'introduction d'un couvre-feu ou interdiction de sortie ou l'arrivée d'un certains provinces, les villes et les municipalités; 2) imposer l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente de l'administration de l'Etat à changer de lieu de résidence, impliquant un transfert à un autre endroit pour plus de 48 heures et l'obligation de vérifier immédiatement l'emplacement de la nouvelle résidence; 3) suspendre les activités des associations, des syndicats, des associations et organisations sociales et professionnelles dont les activités constituent une menace pour les intérêts de sécurité de l'Etat, à l'exception des églises et des associations religieuses 4) de censure du courrier, les télécommunications par correspondance et le contrôle des conversations téléphoniques; 5) exiger des titulaires de transmission radio et des dispositifs pour rendre ces dispositifs à déposer dans les emplacements de réception indiqué; 6) exiger que les propriétaires d'armes de poing et des armes à feu pour la chasse et le sport, ainsi que les détenteurs de munitions et d'explosifs pour les déposer dans des endroits désignés; 7) interdire la fabrication de photographies et d'images de cinéma et de télévision des objets et des lieux spécifiques ou dans des domaines spécifiques; 8) d'interdire l'utilisation de certains insignes et uniformes; 9) suspendre ou limiter le travail de certains équipements de communication et l'exécution des services et des télécommunications de communication postaux; 10) suspendre ou restreindre le mouvement des personnes et des marchandises par route, rail, air et eau et la circulation des véhicules à moteur sur la voie publique; 11) près ou de restreindre les mouvements transfrontaliers des personnes et des marchandises à travers le passage. Pendant la loi martiale contrevenants a saisi des ordres, interdictions, obligations et restrictions sont soumis à la responsabilité pénale pour les infractions serré résumé ou d'une procédure accélérée. Les personnes qui ont atteint l'âge de 17 ans, à l'égard duquel il existe un soupçon raisonnable que la liberté reste conduira à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat ne pourront être internés dans des centres de détention pour la durée de la loi martiale - sur la base de la décision du commandant provincial des citoyens Milice. En ce qui concerne les personnes qui purgent des unités et des services services militaires et militarisées dans la défense civile - sera appliquée pour les infractions commises en relation avec le service de la responsabilité pénale devant les tribunaux militaires en vertu des dispositions relatives aux soldats en service militaire actif pendant la guerre. Sera également accessible au public, que dans le cas de menace directe individuelle ou collective à la vie, la santé ou la liberté des citoyens et des biens publics, ou personnelle, individuelle d'une valeur considérable, ainsi que des menaces ou saisir des bâtiments gouvernementaux ou des organisations politiques et des installations importantes et de l'équipement de l'économie nationale ou objets importants pour la défense ou la sécurité de l'Etat, en plus des activités individuelles et de groupe de la milice et d'autres formations établies pour protéger l'ordre public peut être placé branches et les unités des forces armées (armée), où toutes ces forces sont autorisés à utiliser des mesures coercitives à rétablir la paix, la loi et l'ordre. Invite tous les citoyens à se conformer strictement aux interdictions introduites, les commandes et les restrictions imposées, et accomplissent d'autres tâches, ainsi que la soumission aux autorités compétentes dans toutes les ordonnances émises à assurer la paix, l'ordre et le renforcement de la discipline sociale.
Polecane strony

 

 

Kontakt

 

e-mail

 

>> Formularz kontaktowy <<

 

Copyright © Jan Dąbrowski 2008

designed by Jan Dąbrowski 2008

45toursderockfrancais.net . https://www.optima-system.com/ . mevvy.com/ . Gjpsoft.com . info