Site Navigation
Home
Forum dyskusyjne
Materiały tekstowe
Materiały dźwiękowe
Materiały filmowe
Materiały fotograficzne
Statystyki

 

 

Godło PRL

O PRL-u, komuniźmie i o towarzyszach, istniało wiele dowcipów, żartów i kawałów. Niestety większość z nich była zakazana, a za ich powtarzanie można było trafić nawet do więzienia. Zapraszam wszystkich którzy znają, lub posiadają jakieś dowcipy do udostępnienia ich dla innych internautów.

 • Lepiej ciotkę mieć w burdelu, niż wspomnienia z PRL-u.

 

 • Co oznaczał napis CCCP ? odp: Cep Cepa Cepem Pogania.

 

 • ZOMO - bijące serce PZPR

 

 • Na komendzie zomowiec okłada pałą kasetę magnetofonową.
  Drugi pyta:
  - Co robisz?
  - Komendant kazał ją przesłuchać.

 

 • Jako pierwsza agencja na świecie informację o śmierci Breżniewa podała PAP w... prognozie pogody:
  - W Moskwie ubyło jeden.

 

 • Ani milicja, ani OMO nie wypierze tak, jak ZOMO.

 

 • W Stanie Wojennym zomowiec okłada pałą żabę.
  Podchodzi obywatel i mówi:
  - Co się władza tak znęca nad zwierzęciem?
  - Niech się obywatel nie wtrąca! Nie dość, że w "moro", to jeszcze podskakuje!

 

 • Wybory w latach 50-tych. Na ścianie wisi portret Stalina. Przyciąga uwagę starszej, niedowidzącej babci.
  - O! Piłsudski mówi.
  - Nie Piłsudski towarzyszko tylko Józef Stalin.
  - Stalin, a co on takiego zrobił?
  - Wygonił Niemców z Polski.
  - Szkoda że nie pogonił i Ruskich.

 

Klasa

robotniczo-chłopska nauczyła się trafnie wybierać moment zdecydowanego działania, moment dla dokonania rewolucyjnej zmiany. Świadczą o tym wielkie zwycięstwa klasy robotniczej w szeregu państw świata, i zwycięstwo Rewolucji Październikowej, i osiągnięcia w budownictwie państwa socjalistycznego, i zwycięstwo nad faszyzmem w drugiej wojnie światowej, i powstanie państw demokracji ludowej, i zwycięstwa Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, i tysiące innych zwycięstw, tysiące innych bitew, jakie staczała klasa robotnicza, wpływając w sposób rewolucyjny na rozwój społeczeństwa. Ażeby móc wpłynąć na rozwój rzeczywistości trzeba być rewolucjonistą. Takie wnioski wyciągamy z dialektyki marksistowskiej, z jej trzeciej cechy, nakazującej rozpatrywanie procesu rozwoju, jako jedności zmian ilościowych i jakościowych, jako procesu, w którym nieznaczne zmiany ilościowe prowadzą do rewolucyjnych zmian jakościowych. (...)

(...) Rola świadomej działalności w społeczeństwie socjalistycznym: Rola idei i świadomości społecznej znacznie się zwiększa w okresie budowy socjalizmu i w ustroju socjalistycznym. W ustroju kapitalistycznym opanuje bowiem anarchia i chaos w stosunkach produkcyjnych ( i w całej nadbudowie ideologicznej ), masy ludowe nie mogą świadomie wpływać na ekonomiczny i kulturalny rozwój społeczeństwa. Ludzie pracy nie kształtują świadomie życia społeczeństwa, nie rozwijają go harmonijnie, ich energia życiowa koncentruje się w walce o obalenie istniejącego ustroju. Ustrój kapitalistyczny - szczególnie w okresie imperializmu - hamuje postęp, hamuje świadomą myśl człowieka pracy, hamuje realizacje idei postępowych (...)

(...) W społeczeństwie klasa wyzyskiwaczy nie chce dobrowolnie ustąpić i oddać władzy, chociaż panowanie jej hamuje rozwój i chociaż skazana jest ona na zagładę. Dopiero w walce, która jest niezbędnym warunkiem rozwoju, klasa wyzyskiwanych może dokonać zmiany ustroju. Rozwój nastąpić może tylko poprzez walkę przeciwieństw. (...)

(...) Rozpaczmy na przykład koncepcję nowej Polski, którą wysunęła Polska Partia Robotnicza podczas okupacji. Słuszność tej koncepcji, koncepcji sojuszu ze Związkiem Radzieckim, przesunięcia granic na zachód i przebudowy struktury gospodarczo-społecznej, z początku nie była dla większości narodu oczywista i zrozumiała. Koncepcję nowej Polski podjęły jedynie najbardziej postępowe, przodujące elementy mas pracujących. Koncepcja ta była postępowa, dlatego, że dawała Polsce olbrzymie możliwości rozwojowe, opierała się na tych warstwach społecznych, które rozwijały się, potężniały i miały w przyszłości stać się gospodarzami kraju - na masach pracujących . Polska Partia Robotnicza nie brała za podstawę swej koncepcji nie aktualny układ sił, lecz przewidywany rozwój wypadków. Przewidziała ona, że w miarę rozwoju wypadków wojennych, w miarę nasilenia walki narodowo-wyzwoleńczej, w miarę zwycięstw Armii Radzieckiej, będą się wyzwalały olbrzymie siły twórcze, tkwiące w masach ludowych; masy ludowe połączą walkę narodowo-wyzwoleńczą z walką o wyzwolenie społeczne i zbudują nową Polskę - Polskę Ludową, opartą o przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Polska Partia Robotnicza wysunęła taką właśnie nową, słuszną koncepcję rozwoju i rozpoczęła walkę o jej urzeczywistnienie. Walkę tę masy pracujące wygrały. Postępowe, demokratyczne siły narodu odniosły zwycięstwo nad starymi, gnijącymi, reakcyjnymi klasami.

Przed szkołą stoi zadanie o wielkiej doniosłości państwowej - wychowanie uświadomionych politycznie, uzbrojonych w światopogląd marksistowsko-leninowski, wysoce wykształconych i wszechstronnie rozwiniętych obywateli kraju socjalizmu, gorąco miłujących swoją ojczyznę, bezgranicznie oddanych partii Lenina-Stalina, zdyscyplinowanych, pełnych inicjatywy, mężnych bojowników komunizmu, aktywnych budowniczych społeczeństwa komunistycznego. (...)

(...) Praca wychowawcy klasowego jest zaszczytna i odpowiedzialna: ma on za zadanie w powierzonych mu klasach w sposób właściwy organizować wychowanie ideowo-polityczne uczniów, przedstawić uczniom w pełni potęgę socjalistycznej ojczyzny radzieckiej, ukształtować w nich aktywny patriotyzm radziecki, wpoić umiłowanie bohaterskiej przeszłości i teraźniejszości swej ojczyzny; miłość do czołowych przedstawicieli ojczystej nauki i kultury - wyrobią w nich dodatnie cechy ludzi radzieckich. (...)

(...) Organizacja pionierska, a zwłaszcza komsomolska, jest pierwszym i najbliższym pomocnikiem nauczyciela w jego pracy wychowawczej, w organizowaniu zespołu dziecięcego. (...)

(...) Któż bowiem, jeżeli nie wychowawca, może pomóc komsomolskiej organizacji w nauczaniu przodowników drużyn pionierskich podstawowych metod pracy pedagogicznej? (...)

(...) Inaczej bowiem przedstawia się sprawa, gdy wykraczający przeciwko karności postępek ucznia zostanie zganiony przez nauczyciela - inaczej, gdy pojedynczemu wichrzycielowi przeciwstawiają się w sposób właściwy jego koledzy i cały kolektyw.(...)

Że inicjatywa była ośrodkiem koncentracji Pradze międzynarodowych wysiłków na rzecz rozwoju prawną i historyczną wizję totalitarnej przeszłości i jego konsolidacji na poziomie europejskim. Do wspierania procesu Gdańsk w Parlamencie Europejskim stworzył stowarzyszenie non-partyzancki - Europejska Grupa pojednanie historyczne - prowadzone przez komisarza byłego Europejskiej Sandra lokalnie (łącznie 40 posłów z głównych partii UE), którego celem było opracowanie odpowiednich przepisów prawnych dotyczących totalitarnej przeszłości w Europie.

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, czeski lobbował decyzję 02 kwietnia 2009 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnej świadomości kontynentu i komunizmu, na mocy którego przyniósł Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia - główny organ koordynujący UE w badaniu totalitaryzmu, a ogólnoeuropejski tsentr- pomnik ofiar reżimów totalitarnych. Ten dokument kommemoratyvnu wprowadziła powszechną praktykę na poziomie instytucji UE oraz z okazji Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Odpowiednie środki, co roku przypada na 23 sierpnia - w dniu podpisania paktu Ribbentrop - Mołotow.

Zobacz także: Legioniści Day: konflikt historycznej we współczesnej Łotwy

YEVROHORYZONTY

Stopniowo, ruch na rzecz uznania zbrodni komunizmu stały się powszechne wymiar europejski. W grudniu 2009 r Program sztokholmski UE stwierdził: "Unia Europejska to obszar wspólnych wartości, które są niezgodne ze zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, w tym również z tymi, które zostały popełnione przez reżimy totalitarne. Każde państwo ma swoje własne podejście do tej kwestii, ale że pojednanie było możliwe, pamięć o takich zbrodniach musi być zbiorowa i wspólne dla wszystkich z nas, każdy z nas uprawiane. Tworzenie warunków dla inicjowania pojednania jest jednym z obowiązków UE. "

W grudniu 2010 roku Komisja Europejska opublikowała raport, w którym stwierdzono, że pamięć i wiedza z państw - członków UE z totalitarną przeszłością, szczególnie w okresie zimnej wojny, narody europejskie muszą się zjednoczyć. W czerwcu 2011 roku Rada Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej opublikowała "Konkluzje w sprawie pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne w Europie", w którym podkreślono szczególną rolę instytucji kontynentalnych w upowszechnianie i promowanie inicjatyw mających na celu zachowanie pamięci o tych zbrodniach.

Powrót, do początku strony

 

 
Reklama

 

 

 

 

Polecane strony

 

 

Kontakt

 

e-mail

 

>> Formularz kontaktowy <<

 

Copyright © Jan Dąbrowski 2008

designed by Jan Dąbrowski 2008

https://survivorfever.net . alias-media.com . www.ekg2.org . Revolutionlinux.com/ . here is the link